PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe


Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UWAktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
20/01/2017
od 25.01.2017
Aktualności studenckie
20/01/2017
26 I 2017 r. Wzdłuż Wisły i Odry. Walory turystyczne oraz możliwości poznawcze krajobrazów kulturowych - dr hab. Joanna Angiel
Wydarzenia
19/01/2017
Do 18.02.2017
Aktualności studenckie
16/01/2017
Konferencje
11/01/2017
Początek rejestracji: 17.01.2017, godz. 21:00. Zakończenie: 22.01.2017, godz. 23:59
Aktualności studenckie
11/01/2017
mgr Mariusz Olczyk - zdobywcą stypendium!
Aktualności
08/12/2016
Praca licencjacka p. Anity Sabat zajęła II miejsce!
Aktualności

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI