PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe


Geografia jest dyscypliną pogranicza integrującą przyrodnicze, społeczne i humanistyczne treści wiedzy o Ziemi. Za swoją misję Wydział Geografii i Studiów Regionalnych przyjął harmonijne łączenie badań naukowych i dydaktyki oraz kształtowanie elit intelektualnych odpowiedzialnych za stan ekosystemów i zasobów Ziemi, zdolnych do dostrzeżenia symbiozy wartości uniwersalnych i lokalnych. Nasi studenci zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego i zasadach kształtowania przestrzeni. Kontakt z ludźmi, których pasją jest przekazywanie wiedzy oraz przyjazna atmosfera sprzyjają skutecznej edukacji oraz kształtowaniu umiejętności współpracy i komunikacji społecznej. Szeroki profil wykształcenia ułatwia wkroczenie na ulegający dynamicznym zmianom rynek pracy.

Serdecznie zapraszam do współpracy z nami!
Dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UWAktualności

Data dodania Nazwa Kategoria
21/09/2017
na najlepszą pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa
Aktualności
19/09/2017
Konkurs na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej
Aktualności
18/09/2017
14 października 2017 - termin zgłoszeń sesji, referatów i posterów
Aktualności Zakładu Kartografii
18/09/2017
Studia II stopnia oraz niestacjonarne studia I stopnia (II tura rekrutacji)
Aktualności rekrutacji
15/09/2017
29 września 2017 - godz. 16:00–19:00
Wydarzenia
15/09/2017
26 września 2017
Wydarzenia
06/09/2017
Bieżące informacje nt. rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie
Aktualności rekrutacji
30/08/2017
2 października 2017 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Aktualności
30/08/2017
włączona na listę Emerging Sources Citation Index
Aktualności
29/08/2017
Konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich
Aktualności
28/08/2017
Nagroda za "Atlas historyczny Polski dla niewidomych i słabowidzących"
Aktualności
25/08/2017
28 sierpnia - 29 września 2017
Aktualności
28/06/2017
12-14 kwietnia 2018
Wydarzenia
19/06/2017
3 lipca - 30 września 2017
Aktualności biblioteki
12/06/2017
WGSR UW w rankingu kierunków studiów tygodnika "Perspektywy"
Wydarzenia
17/05/2017
w semestrze letnim 2016/2017
Aktualności studenckie
09/03/2017
16 kierunków studiów - w tym geografia, prowadzonych na UW zostało sklasyfikowanych w tegorocznej edycji QS World University Ranking by Subject.
Wydarzenia

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI