Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Rozwój w dobie globalizacji - Global Development

Celem studiów przygotowanie do pracy w organizacjach ponadnarodowych. Przekazanie kompleksowej wiedzy o mechanizmach rządzących rozwojem w skali globalnej oraz umiejętności interpretowania aktualnych zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w kontekście przemian ogólnoświatowych; przygotowanie do wykorzystania wiedzy o procesach globalnych w skali lokalnej

Studia trwają dwa semestry, 230 godzin wykładowych
Tryb zaoczny,dwa semestry, zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie; język wykładowy polski, literatura głównie anglojęzyczna; ustny egzamin kończący;
Całkowity koszt studiów: 3600 zł

Wymagania stawiane kandydatom:
Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia

Rekrutacja 2017
Od 28 czerwca 2017 r. obowiązuje elektroniczna rejestracja kandydatów na studia podyplomowe - Internetowa Rejestracja Kandydatów

Dokumenty rekrutacyjne w wersji papierowej należy składać do  końca września  2017 r.  w sekretariacie Studiów (ul. Krakowskie Przedmieście 32, Oficyna kl "D" p. 57 , tel. 22 55 23 237):
Kandydaci na studia składają następujące dokumenty: (dokumenty można też przesłać drogą elektroniczną na nasz adres mailowy ikr@uw.edu.pl, a oryginały dostarczyć w dogodnym dla Państwa momencie po uruchomieniu studiów)

  • podanie o przyjęcie na studia (dokument drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu),
  • CV
  • 3 zdjęcia legitymacyjne
  • odpis dyplomu