Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Studia podyplomowe pomocy humanitarnej

Studia Podyplomowe Pomocy Humanitarnej

Uniwersytet Warszawski, członek elitarnego konsorcjum naukowego Network on Humanitarian Assistance (NOHA) otwiera STUDIA POMOCY HUMANITARNEJ.

Innowacyjny program dostosowany do współczesnych wyzwań humanitarnych powstał dzięki połączeniu kompetencji i umiejętności pracowników Uniwersytetu Warszawskiego oraz unikalnego doświadczenia Polskiej Akcji Humanitarnej. Słuchacze studiów zdobędą niezbędną wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności. Będą mieli możliwość obcowania z wybitnym specjalistami o dorobku międzynarodowym jak również doświadczonymi pracownikami humanitarnymi, którzy nieśli pomoc w najbardziej wymagających zakątkach świata.

Absolwenci studiów zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu prawa, polityki, bezpieczeństwa, pracy humanitarnej w terenie, zarządzania projektami, niezbędną do organizowania i udzielania pomocy humanitarnej. Zdobytą wiedzę i kompetencje wykorzystają w jednostkach administracji państwowej, samorządach, organizacjach międzynarodowych, organizacji pozarządowych o krajowym i międzynarodowym zasięgu.

STUDIA POMOCY HUMANITARNEJ prowadzi Wydział Prawa i Administracji we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, a także z Polską Akcją Humanitarną.


Całość obejmuje 178 H.

Szczegółowe informacje znajdują sie na stronie.

Za dodatkową opłatą studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach z pierwszej pomocy. Studia są skierowana do osób zajmujących się lub chcących się zajmować pomocą humanitarną w instytucjach rządowych i w organizacjach pozarządowych oraz do studentów zainteresowanych tematyką pomocy humanitarnej.