Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Akty prawne

Podstawy prawne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich POBIERZ
Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim - 2014
POBIERZ
Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim - 2012, 2013
POBIERZ
Prawo o szkolnictwie wyższym POBIERZ
Informacje o studiach doktoranckich na stronach Uniwersytetu Warszawskiego POBIERZ
Formularze
Kwestionariusz osobowy POBIERZ
Stypendia
Procedura składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 POBIERZ
Szczegółowy tryb rozpatrywania wniosków o stypendium doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW POBIERZ
Szczegółowy tryb rozpatrywania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego o kwotę z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych POBIERZ
Zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów 2015 POBIERZ
Zasady przyznawania stypendium z dotacji podmiotowej 2015 POBIERZ
Zasady studiowania
Zasady obowiązujące doktorantów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2014 r POBIERZ
Zasady obowiązujące doktorantów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r. POBIERZ
Zasady obowiązujące doktorantów, którzy rozpoczęli studia od 1.10.2012 r. do 30.09.2013 r. POBIERZ
Zasady obowiązujące doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1.10.2012 r. POBIERZ