Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Harmonogram zajęć

I rok studiów

ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH WGSR UW (semestr zimowy  2017/2018)

Zajęcia będą się odbywały w sali 20B

21.10.2017

8.30 – 12.45 Statystyka (dr J. Suchożebrski, dr M. Fuhrmann)                                      - 5 godz.

25.11.2017

8.30 – 12.45 Statystyka (dr J. Suchożebrski, dr M. Fuhrmann)                                      - 5 godz.

27.01.2018

8.30 – 12.45 Statystyka (dr J. Suchożebrski, dr M. Fuhrmann)                                      - 5 godz.

 

 

II rok studiów

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA STUDIACH  DOKTORANCKICH WGSR UW (semestr zimowy 2017/2018)

Zajęcia odbywają się w soboty w s.121 (ul. Krakowskie Przedmieście 30)

07.10.2017

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II       

(IGF: dr hab. M. Dąbski, prof.A. Magnuszewski)                                                                 -  4 godz.

12.00 – 14.30 Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego   

(dr hab. Joanna Angiel)                                                                                                   -  3 godz.

21.10.2017

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II          

(IGF: dr J. Wawer, dr E. Malinowska)                                                                               - 4 godz.

4.11.2017

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II

(KK: dr Izabela  Karsznia, dr J. Korycka-Skorupa)                                                              - 4 godz.

12.00 – 14.30 Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego

(dr hab. Joanna Angiel)                                                                                                   - 3 godz.

18.11.2017

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II         

(KGiT: dr hab.B. Zagajewski, dr A. Jarocińska)                                                                 - 4 godz.

12.00 – 14.30 Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego        

(dr hab. Joanna Angiel)                                                                                                   - 3 godz.

2.12.2017

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II

(ISRiG: prof. M. Solarz, prof. P. Swianiewicz)                                                                   - 4 godz.

12.00 – 14.30 Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego        

(dr hab. Joanna Angiel)                                                                                                   - 3 godz.

16.12.2017

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II

(ISRiG:,dr hab. Izabella Łęcka, dr T. Wites)                                                                     - 4 godz.

13.01.2018

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II

(IGSEiGP: prof.A. Lisowski, prof. A. Kowalczyk)                                                                - 4 godz.

12.00 – 14.30 Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego        

(dr hab. Joanna Angiel)                                                                                                  - 3 godz.

20.01.2017

10.15 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II (egzamin)

(prof. Urszula Somorowska)                                                                                           - 2 godz.

I rok studiów

ROZKŁAD ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH WGSR UW (semestr zimowy  2016/2017)

Zajęcia będą się odbywały w sali 20B

22.10.2016

8.30 – 12.45 Statystyka (dr J. Suchożebrski, dr M. Fuhrmann)                                      - 5 godz.

19.11.2016

8.30 – 12.45 Statystyka (dr J. Suchożebrski, dr M. Fuhrmann)                                      - 5 godz.

21.01.2017

8.30 – 12.45 Statystyka (dr J. Suchożebrski, dr M. Fuhrmann)                                      - 5 godz.

 

 

II rok studiów

ROZKŁAD ZAJĘĆ NA STUDIACH  DOKTORANCKICH WGSR UW (semestr zimowy 2016/2017)

Zajęcia odbywają się w soboty w s.121 (ul. Krakowskie Przedmieście 30)

08.10.2016

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II       

(IGF: dr hab. M. Dąbski, prof.A. Magnuszewski)                                                                 -  4 godz.

12.00 – 14.30 Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego   

(prof.Florian Plit)                                                                                                             -  3 godz.

22.10.2016

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II          

(IGF: dr J. Wawer, dr E. Malinowska)                                                                               - 4 godz.

5.11.2016

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II

(KK: dr Izabela  Karsznia, dr J. Korycka-Skorupa)                                                              - 4 godz.

12.00 – 14.30 Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego

(prof. Florian  Plit)                                                                                                          - 3 godz.

19.11.2016

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II         

(KGiT: dr hab.B. Zagajewski, dr A. Jarocińska)                                                                 - 4 godz.

12.00 – 14.30 Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego        

(prof. Florian  Plit)                                                                                                          - 3 godz.

3.12.2016

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II

(ISRiG: prof. M. Solarz, prof. P. Swianiewicz)                                                                   - 4 godz.

12.00 – 14.30 Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego        

(prof.Florian Plit)                                                                                                           - 3 godz.

17.12.2016

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II

(ISRiG:,dr hab. Izabella Łęcka, dr T. Wites)                                                                     - 4 godz.

14.01.2016

8.30 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II

(IGSEiGP: prof.A. Lisowski, prof. A. Kowalczyk)                                                                - 4 godz.

12.00 – 14.30 Metodyka zajęć dydaktycznych właściwych dla kształcenia geograficznego        

(prof. Florian  Plit)                                                                                                         - 3 godz.

21.01.2016

10.15 – 11.45 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych II (egzamin)

(prof. Urszula Somorowska)                                                                                           - 2 godz.

ROZKŁAD OBOWIĄZKOWYCH NA STACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH WGSR UW (semestr letni 2016/2017 - I rok)

ZAJĘCIA Z MWKBG I LOGIKI BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W SALI 121, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30

ZAJĘCIA Z „DYDAKTYKI SZKOŁY WYŻSZEJ” BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W SALI 126, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30

ZAJĘCIA ZE „STATYSTYKI” BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W SALI 20 B, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30


18.02.2017

8.00-11.00 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (prof. dr hab. Andrzej Richling)                           4

11.15-14.15 Logika (prof. dr hab. Mieczysław Omyła)                                                                                              4

25.02. 2017

9.00-13.15 Dydaktyka szkoły wyższej (dr Elżbieta Widota)                                                                                        5

4.03.2017

8.00-11.00 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (prof. UW. dr hab. Katarzyna Ostaszewska)         4

11.15-14.15 Logika (prof. dr hab. Mieczysław Omyła)                                                                                              4

11.03.2017

9.00-13.15 Dydaktyka szkoły wyższej (dr Elżbieta Widota)                                                                                        5

18.03.2017

8.00-11.00 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (prof. UW. dr hab. Katarzyna Ostaszewska)         4

11.15-15.15 Statystyka (dr Magdalena Fuhrmann)                                                                                                    5

1.04.2017

8.00-11.00 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych  (dr hab. Bogdan Zagajewski) 4

11.15-14.15 Logika (prof. dr hab. Mieczysław Omyła)                                                                                              4

8.04.2017

9.00-13.15 Dydaktyka szkoły wyższej (dr Elżbieta Widota)                                                                                        5

22.04.2017

8.00-11.00 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (prof. dr hab. Jerzy Makowski)                      4

11.15-15.15 Statystyka (dr Magdalena Fuhrmann)                                                                                                    5

29.04.2017

8.00-11.00 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (dr hab. Jolanta Korycka-Skorupa)                     4

13.05.2017

8.00-11.00 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (dr hab. Wiesław Ostrowski)                              4

11.15-15.15 Statystyka (dr Magdalena Fuhrmann)                                                                                                    5

27.05.2017

9.30-11.00 Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (prof. UW. dr hab. Urszula Somorowska) egzamin 2

11.15-13.45 Logika (prof. dr hab. Mieczysław Omyła) -                                                                            zaliczenie 3

 

Ponadto obowiązkowe jest uczestnictwo w seminarium doktoranckim 7.03.2017, 4.04.2017,

25.04.2017r. a także w przeglądzie doktorantów II i III roku w terminach od 11.09. do 13.09. 2017r.

Plan seminariów w semestrze letnim

Przegląd doktorantów I roku

Przegląd doktorantów II i III roku

 

 

Prof. UW. dr hab. Urszula Somorowska