Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Obowiązujące dokumenty


Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27.07.2005 r. POBIERZ
Statut Uniwersytetu Warszawskiego z dn. 7.07.2015 r. POBIERZ
Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim POBIERZ
Regulamin Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych POBIERZ
Zarządzenie nr 57 Rektora w sprawie zmiany Regulaminu Wydziału
z dnia 11 lipca 2017
POBIERZ
Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu Wydziału
(dodatkowe jednostki w administracji) 2017
POBIERZ
Zarządzenie Rektora w sprawie zmiany Regulaminu Wydziału
(dodatkowe jednostki w administracji) 2016
POBIERZ
Zarządzenie nr 47 Rektora z dnia 29 października 2014 do Regulaminu WGSR POBIERZ
Strategia rozwoju WGSR na lata 2015-2025 POBIERZ

Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia WGSR UW

POBIERZ

Koncepcja kształcenia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

POBIERZ
Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW z dn. 23.06.2015 r. POBIERZ