Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

Dyrektor: Prof. dr hab. Jerzy Makowski 

DYŻUR:  środy godz. 10-13

- sekretariat Instytutu pokój 57;

- pokój 203A


Wicedyrektor: dr Dorota Rucińska

DYŻUR:środy 13-14; pokój 202

 

Sekretariat Instytutu:
mgr Grażyna Ferenc
telefon: 22 55 23 237; e-mail: ikr@uw.edu.pl
pokój 57  (oficyna pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32, klatka D)

 

Poniedziałek godz. 8:30 - 15:30

Wtorek        nieczynny

Środa          godz. 8:30 - 15:30

Czwartek     godz. 8:30 - 14:30

Piątek          nieczynny

              

SEMINARIA NAUKOWE INSTYTUTU 2016/2017

Seminaria naukowe odbywają się w środy, w godz. 10:15-12:00, w sali 107

Program seminarium: dr inż. Dudzińska-Jarmolińska Agnieszka

Kontakt: alternature@o2.pl

 

Semestr letni

21/06/2017, godz. 10:15;  mgr Joanna Papis; WGiSR UW, mgr Iwona Micuła Wydział Zarządzania UW; mgr Iwona Micuła, Wydział Zarządzania UW;    Model optymalnego menedżera instytutu/wydziału Uniwersytetu Warszawskiego w świetle narracji informatorów kluczowych. Gość seminarium: dr hab.Tomasz Ochinowski,  Zakład Socjologii Organizacji i Historii Biznesu, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania na Wydziale Zarządzania UW.

17/05/2017 dr inż. arch. Agnieszka Cieśla; PW; Wydział Geodezji i Kartografii, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym; Zdrowie i środowisko: odzwierciedlenie potrzeb osób w wieku senioralnym w architekturze.

12/04/2017 lic. Roque Ortega Alcantara (UAEM, Meksyk); Crowdsourcing: applied to Public Health in the Metropolitan Area of Toluca

22/03/2017 dr  Jorge Diaz; Urban Sprawl: Beyond traditional premises from Land Use & Transport Planning; Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey /School of Design, Engineering and Architecture/ Meksyk

 

Semestr zimowy

19/10/2016 dr Paulina Sikorska; pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego; Znaczenie rewitalizacji w Polsce, na przykładzie województwa mazowieckiego

23/11/2016  Dr. Szalkai Gábor;  Eötvös Loránd University; Hungarian influence in contemporary history of Transylvania

21/12/2016  Spotkanie Wigilijne

18/01/2017 dr Tomasz Wites; WGiSR UW; Refleksje z Kongresu Międzynarodowej Unii w Pekinie

 

 

BADANIA NAUKOWE INSTYTUTU


Zakład Geografii Regionalnej Świata (ZGRŚ)

2014-2017, dr Anna Grzegorczyk UW WGiSR (kierownik projektu), dr Barbara Jaczewska (główny wykonawca): Segregacja a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitarnych Niemiec, Francji i Polsk (Social segregation vs spatial isolation. Housing policy in chosen metropolitan areas in France,Germany and Poland);  finansowany ze źródeł NCN 190300/501/66;

2016, dr Dorota Rucińska UW WGiSR (ekspert) w projekcie dr Anny Barcz, Instytut Badań Literackich PAN, prof. Gabriela Christmann, Leibniz-Institut für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) (kierownicy projektu):  Społeczno-kulturowe konstrukcje podatności na zmiany i adaptacji do nich. Niemiecka i Polska percepcja groźnych fenomenów akwatycznych w regionach rzeki Odry (Socio-Cultural Constructions of Vulnerability and Resilience. German and Polish Perceptions of Threatening Aquatic Phenomena in Odra River Regions), Projekt Polsko-Niemiecki; dofinansowanie w ramach projektu Beethoven NCN-DFG  2014/15/G/HS6/04981.

2014-2015, dr Dorota Rucińska (uczestnik w projekcie), prof. dr hab. Renata Romanowicz (kierownik projektu), IGF PAN, Stochastyczny System Prognozowania Powodzi na przykładzie odcinka Wisły od Zawichostu do Warszawy (A stochastic system for flood predictions for the River Vistula Reach between Zawichost and Warsaw);  projekt badawczy finansowany przez NCN 2011/01/B/ST10/06866;

2013, dr Dorota Rucińska (uczestnik w projekcie),  prof. dr hab. Piotr Werner UW WGiSR (kierownik projektu): 2012-2015, Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce (Spatial Differentiation of Information Society Vulnerability to Defined Environmental Hazards in Poland),  projekt badawczy finansowany przez NCN UMO-2011/03/B/HS4/04933,194000/GR-4224;

 

Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych (ZGPiSR)

2015 - 2018 - dr hab. Marcin W. Solarz prof. UW (kierownik projektu): Atlas Geografii Politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym; projekt finansowany przez NCN w realizacji projektu z ZGPiSR biorą udział: A. Dudek, K. Górny, B. Jaczewska, M. Orleański, M. Piskorek, M.W. Solarz, M. Wojtaszczyk.

2010 - 2013 - prof. Jerzy Makowski (kierownik projektu) ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W REGIONACH TUBYLCZYCH MEKSYKU I ICH PERCEPCJA PRZEZ MIESZKAŃCÓW. PRZYPADEK REGIONU MAZAHUA W STANIE MEKSYK; projekt finansowany przez NCN . Z obecnych

pracowników Zakładu Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych w jego realizacji uczestniczyli także: Barbara Jaczewska, Joanna Miętkiewska-Brynda. Projekt jest zakończony.

 

Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego (ZGRiPP)

2016 - 2019 - dr Magdalena Mostowska (kierownik projektu): Dynamika bezdomności kobiet w Polsce; grant Narodowego Centrum Nauki OPUS (2015/17/B/HS6/04191)

2016 - dr Magdalena Mostowska: Women, welfare state and homelessness wizyta studyjna EOG/Norwegian Grant (FSS/2016/SV/W/0063), Høgskolen i Oslo og Akershus w Oslo

2016 - dr Magdalena Mostowska: The consequences of the humanitarian refugee crisis for homelessness services across the European Union - projekt finansowany przez Komisję Europejską dla European Observatory on Homelessness

2015 - dr Magdalena Mostowska: Local and regional cooperation in cases of homelessness. An example of Polish and Estonian migrants in Stockholm, Svenska Institutet Visby Scholarship (SI 0133/2014), Avdelningen för forskning om det civila samhället, Ersta Sköndal Högskola w Sztokholmie

2012 - 2015 - prof. Mirosława Czerny (kierownik projektu), Wojciech Doroszewicz (wykonawca): Strategie wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionach o wysokim poziomie ubóstwa. Koncepcja metodologii badań na przykładzie regionu górskiego w północno-zachodnim Peru; projekt międzynarodowy HARMONIA finansowany przez NCN 2012/04/M/HS4/00317

2012 - 2014 - dr Magdalena Mostowska (kierownik projektu): Strategie przetrwania bezdomnych migrantów i pomoc instytucjonalna w rozszerzonej Unii Europejskiej; grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Iuventus Plus (IP2011/036971)

2011 - 2014 - prof. Mirosława Czerny (kierownik projektu): Zabezpieczenie egzystencji (livelihood) - nadzieja i uwarunkowania nowego paradygmatu dla badań nad rozwojem; projekt finansowany przez NCN 2011/01/B/HS4/03248

2011 - 2013 - prof. Mirosława Czerny (kierownik projektu): Stare i nowe w przestrzeni miast w Ameryce Łacińskiej - aktorzy i kontestatorzy zmian; projekt finansowany przez NCN NN306 040740

Prof. dr hab. Mirosława Czerny          Bogota - Lima - Peru

DOKTORANCI PRZYJĘCI W ROKU:

2016

2016, mgr Krzysztof Górny, rok studiów: I, tematyka: geografia polityczna; ZGPiSR

2016, mgr Magdalena Piskorek, rok studiów: I, tematyka: geografia polityczna, geografia wyborcza; ZGPiSR

 

2015

2015, mgr Marta Kaniowska, rok studiów: II, tematyka: geografia społeczno-ekonomiczna; ZGPiSR

2015, mgr Zofia Piotrowska-Kretkiewicz, rok studiów: II, tematyka: geografia regionalna, geografia społeczna: ZGRiPP

 

2014

2014, mgr Ewelina Biczyńska, rok studiów III, tematyka: geografia społeczna, geografia miast; ZGRiPP

2014, mgr Marta Czerniak-Czyżniak, tematyka: Szkolna edukacja geograficzna (Geographical school education), ZGRŚ

2014, mgr Natalia Łukasiewicz, rok studiów: III, tematyka: geografia kultury, ochrona dziedzictwa kulturowego; ZGPiSR

2014, mgr Michał Orleański, rok studiów: III, tematyka: geografia polityczna, toponimia; ZGPiSR

2014, mgr Krzysztof Ząbecki, rok studiów III, tematyka: geografia języków, geografia społeczna; ZGRiPP 

2013

2013, mgr Paweł Cywiński,   tematyka: Migracje - turystyka i uchodźcy; ZGRŚ

2013, mgr Maciej Kałaska, tematyka: Geografia turyzmu, geografia miast, geografia kultury,

2013, mgr Katarzyna Tomasik, rok studiów: III, tematyka: geografia przestępczości; ZGPiSR

2013, mgr Marta Werka, rok studiów: IV, tematyka: geografia religii; ZGPiSR

 

ZGPiSR - ZAKŁAD GEOGRAFII POLITYCZNEJ I STUDIÓW REGIONALNYCH

ZGRŚ    - ZAKŁAD GEOGERAFII REGIONALNEJ SWIATA

ZGRiPP - ZAKŁAD GEOGRAFII ROZWOJU I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 

KONFERENCJE realizowane przez pracowników ISRG

 

2016

14.11. 2016 r. Warszawa; tytuł konferencji międzynarodowej: Polityka mieszkaniowa w praktyce. Przykład Berlina, Paryża i Warszawy. Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (dr Anna Grzegorczyk, dr Barbara Jaczewska) oraz Urząd m.st. Warszaw; Materiały konferencyjne ze strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy: 2030.um.warszawa.pl ; Polityka Mieszkaniowa w praktyce: przykład Berlina, Paryża i Warszawy.

22-26.09.2016 r., Warszawa-Mikołajki; I Sympozjum Polsko-Kolumbijskie: La sustentabilidad como vanguardia de nuevas ideas sobre el desarrollo o la crisis del paradigma ambientalista. Organizatorzy: Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego WGiSR (prof. Mirosława Czerny, Wojciech Doroszewicz, dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann, Ewelina Biczyńska) oraz Uniwersytet w Manizales (Kolumbia);

4-6.07.2016, Warszawa; XX Sympozjum Polsko-Meksykańskie: “La vulnerabilidad socioeconómica y ambiental en el ámbito local y regional”. Organizatorzy: WGSR UW (komitet organizacyjny: prof. dr hab. Jerzy Makowski, dr Barbara Jaczewska, mgr Joanna Miętkiewska-Brynda, mgr Wojciech Doroszewicz, mgr Krzysztof Ząbecki), Wydział Geografii i Wydział Planowania  Miejskiego UAEM W Toluce.

 

2015

12.11.2016 r. Warszawa; tytuł konferencji krajowej: 50 lat geograficznych badań latynoamerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim; Organizator: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann);

15-16.10.2016 r. Warszawa; tytuł konferencji międzynarodowej: Disaster Risk Reduction Conference in Warsaw. Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski; Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowiecki Urząd Wojewódzki (dr Dorota Rucińska, dr hab. Artur Magnuszewski, prof UW) www.drr.uw.edu.pl

7-13.09.2015, Warszawa; NOHA Intensive Programme. Humanitarians & future humanitarians in the run-up to the World Humanitarian Summit. Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (dr Anna Dudek),  Wydział Prawa i Administracji, Instytut Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW oraz Uniwersytet Aix-Marseille z Francji.

 

17-19.09.2015, Paryż; Risk Factors in Regional and Local Development. Organizatorzy: Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, Polskie Towarzystwo Geograficzne o. Warszawa, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW (dr hab. Izabella Łęcka), Universite du Littoral Cote d'Opale, Universite Paris Diderot, Universidade de Coimbra;

W trakcie tej konferencji organizacja sesji: Risk factors in local development (dr hab. Izabella Łęcka) 

 

2014

07-09.07.2014 r. Zwierzyniec; tytuł konferencji międzynarodowej: Sustainable Development in Peripheral Regions; Organizatorzy: Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego WGiSR (prof. Mirosława Czerny, Wojciech Doroszewicz) oraz Zakład Kartogafii i Geomatyki UMCS, Centro de Investigación de Geografía Aplicada PUCP-Peru, PTG, Roztoczański Park Narodowy;

26.02.2014 r. Warszawa; tytuł konferencji krajowej: I Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych. Organizatorzy: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski; Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowiecki Urząd Wojewódzki (dr Dorota Rucińska, dr hab. Artur Magnuszewski, prof UW)

13 – 17.08.2014, Warszawa; Konferencja międzynarodowa: Medical Geography Forum 2014, Organizatorzy: WGiSR UW i PTG o. Warszawski (dr hab. Izabella Łęcka, sekretarz konferencji: mgr Marta Werka).

6–12.09.2014, Warszawa; Konferencja: „Humanitarian Principles and Implementation of International Standards for Better Humanitarian Aid?”. Organizatorzy: NOHA, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (dr Anna Dudek), Wydział Prawa i Administracji, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz Ruhr-Universität Bochum.

16-18.05.2014, Wrocław; II Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat Zanieczyszczenia Światłem. Organizatorzy: Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (mgr Katarzyna Tomasik – członek komitetu organizacyjnego);

 

2013

 

7-13.09.2013; Warszawa; NOHA Intensive Programme, Network on Humanitarian Assistance (NOHA IP 2013): „Working as a humanitarian in a religiously diverse World”.organizatorzy: Uniwersytet Warszawski (dr Anna Dudek) oraz Uniwersytet w Uppsali; intensywny program szkoleniowy z zakresu pomocy humanitarnej; 

9.12.2013; Warszawa; II Warszawska Konferencja z Geografii Politycznej „Polska, Europa, Świat – Granice, Terytoria, Przestrzeń”. Organizatorzy: Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych i Koło Naukowe Geografii Politycznej i Geopolityki „Poligeos” (komitet organizacyjny: dr hab. Marcin W. Solarz, mgr Małgorzata Pokrzywnicka, mgr Katarzyna Tomasik). 

 

2012

 

 

2011

 

 

2010

Aktualności

(strona w przygotowaniu)

2017


19.04.2017

W dniu 19 kwietnia studenci studiów magisterskich kierunku "Gospodarka Przestrzenna"
w ramach zajęć z "Ekonomicznych podstaw zagospodarowania przestrzennego" udali się
do Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego.
W ramach zajęć zapoznali się między innymi z historią pieniądza, produkcją pieniądza, historią bankowości, uniami monetarnymi oraz zagadnieniami związanymi z giełdami towarowymi.

dr Katarzyna Podhorodecka

Fot. B. Gąszczyk

Fot. E. Pobłocka