Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Studia z przeniesienia

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW prowadzi w roku 2017 rekrutację kandydatów na studia z przeniesienia na rok akademicki 2016/2017, na obu stopniach (licencjat i studia magisterskie), na dwa kierunki: Geografia i Gospodarka przestrzenna, zarówno w trybie studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarne (zaoczne). 

Na studia w trybie przeniesienia nie obowiązują zapisy w systemie IRK.

Kandydaci na studia I stopnia powinni do 20.07.2017 przesłać drogą mailową kartę przebiegu studiów (może być skan), w celu wyznaczenia różnic programowych.
Osoby kandydujące na studia II stopnia kartę przebiegu studiów mogą przesłać do 15.09.2017.

Kartę przebiegu studiów należy przesłać na adres: rekrutacja.wgsr@uw.edu.pl. Pocztą zwrotną kandydaci otrzymają wykaz różnic programowych wraz z informacją, kiedy i gdzie należy złożyć dokumenty.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie)
Limit miejsc: po 2 miejsca na każdym kierunku i rodzaju studiów.
Zasady kwalifikacji:

1) Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na zasadzie przeniesienia powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na uczelni, na której dotychczas studiowali.
2) O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (ocena średnia z dotychczasowego toku studiów).
3) Po przeniesieniu osoby te są zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych.
4) W określonym czasie należy dostarczyć podanie o przyjęcie na WGSR wraz z potwierdzoną przez jednostkę macierzystą informacją o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów.

Studia drugiego stopnia (magisterskie)
Limity miejsc: po 2 miejsca na każdym kierunku i rodzaju studiów.
Zasady kwalifikacji:

1) Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na Wydział Geografii i Studiów Regionalnych na zasadzie przeniesienia powinni mieć zaliczony pierwszy rok studiów drugiego stopnia na uczelni, na której dotychczas studiowali.
2) O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (ocena średnia z dotychczasowego toku studiów).
3) Po przeniesieniu osoby te są zobowiązane do uzupełnienia różnic programowych między jednostką, w której dotychczas studiowali oraz Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych.
4) W określonym czasie należy dostarczyć podanie o przyjęcie na WGSR wraz z potwierdzoną przez jednostkę macierzystą informacją o średniej ocen z dotychczasowego toku studiów.

Dodatkowe informacje

  1. Studia niestacjonarne (zaoczne) zostaną uruchomione, jeśli liczba wszystkich osób, które zostaną zakwalifikowane i złożą dokumenty (potwierdzając tym chęć podjęcia nauki) przekroczy 35 osób.
  2. Studia niestacjonarne są płatne – tabela opłat za studia.
  3. Programy studiów można znaleźć na stronie http://www.wgsr.uw.edu.pl/student/programy