Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Studia równoległe

 

Oferowane kierunki studiów:

Studia I stopnia (licencjackie)

Geografia - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Studia II stopnia (magisterskie)

Geografia - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)
Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

--------------------------------------------------

Rejestracja na studia odbywać się będzie na stronie IRK UW.

Programy studiów można znaleźć na stronie http://www.wgsr.uw.edu.pl/student/programy


Studia pierwszego stopnia (licencjackie)

Limit miejsc: po 2 miejsca na każdym kierunku i rodzaju studiów.
Zasady kwalifikacji:

  1. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów równoległych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych powinni zarejestrować się w systemie IRK.
  2. O przyjęcie na studia równoległe na WGSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów i uzyskali średnią z ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być osoby kończące w 2017 r. 3 rok studiów pierwszego stopnia lub 2 rok studiów drugiego stopnia.
  3. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (ocena średnia z dotychczasowego toku studiów).
Terminy rejestracji: od 05.06 do 07.07.2017.
Wyniki rekrutacji będą podane (na koncie osobistym w IRK) w dniu: 19.07.2017.
Termin składania dokumentów: 20-26.07.2017.


Studia drugiego stopnia (magisterskie)
Limit miejsc: po 2 miejsca na każdym kierunku i rodzaju studiów.

Zasady kwalifikacji:

  1. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów równoległych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych powinni zarejestrować się w systemie IRK.
  2. O przyjęcie na studia równoległe na WGiSR mogą ubiegać się studenci, którzy mają zaliczony pierwszy rok studiów II stopnia i uzyskali średnią z ocen przekraczającą 4,0. Nie mogą to być osoby kończące w 2017 r. 2 rok studiów II stopnia.
  3. O kolejności przyjęć decyduje zestawienie wyników uzyskanych przez kandydatów w dotychczasowym toku ich studiów (ocena średnia z dotychczasowego toku studiów
Terminy rejestracji: od 05.06 do 13.09.2017.
Wyniki rekrutacji będą podane (na koncie osobistym w IRK) w dniu: 18.09.2017.
Termin składania dokumentów: 19-21.09.2017.


Na studia równoległe obok innych dokumentów (pełny spis znajduje się na stronie IRK) należy złożyć zaświadczenie z macierzystej jednostki, o średniej z dotychczasowego toku studiów.
Studia niestacjonarne są płatne – tabela opłat za studia.