Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Dane adresowe

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

 

Sprawy studenckie

Kategoria Osoba Telefon Email
Kierownik Dziekanatu mgr Marta Szymaniak 225521509 dyd.wgsr@uw.edu.pl
Studia stacjonarne I stopnia - geografia mgr Ewa Kiczyńska-Stępień 225520660 dyd.wgsr@uw.edu.pl
Studia stacjonarne I stopnia - gospodarka przestrzenna Dominika Macioch 225520660 dyd.wgsr@uw.edu.pl
Studia stacjonarne II stopnia - geografia mgr Agata Paszyńska 225520660 dyd.wgsr@uw.edu.pl
Studia stacjonarne II stopnia - gospodarka przestrzenna Dominika Macioch 225520660 dyd.wgsr@uw.edu.pl
Studia niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) mgr Barbara Padzińska

225520630 dyd.wgsr@uw.edu.pl

Studia podyplomowe - Studium dla Nauczycieli Geografii

mgr Agata Korzeniecka 225521517 aturek@uw.edu.pl
Studia podyplomowe - Rozwój w dobie globalizacji mgr Grażyna Ferenc 225523237 ikr@uw.edu.pl
Studia podyplomowe - Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się mgr Grażyna Ferenc 225523237 ikr@uw.edu.pl
Studia doktoranckie inż. Renata Grysińska 225520636 rmgrysin@uw.edu.pl
Komisja rekrutacyjna mgr Jan Skrzypczuk 225520645 j.skrzypczuk@uw.edu.pl

Sprawy administracyjne

Kategoria Osoba Telefon Email
Dyrektor administracyjny mgr Kinga Rucińska 225520742 kingar@uw.edu.pl
Sekretariat główny WGiSR Anna Marchwińska
mgr Joanna Szczęsna

225520631

fax: 225521521

globus@uw.edu.pl
Portiernia Agnieszka Gaca
Michał Gaca
225521516  

Sprawy informatyczne

Kategoria Osoba Telefon Email
Redakcja strony internetowej Wydziału dr Jarosław Suchożebrski

225520635

225521515

jsuch@uw.edu.pl
Obsługa techniczna strony internetowej i informatyczna pracowników Wydziału mgr Mariusz Porczek 225520651 mt.porczek@uw.edu.pl
Obsługa sieci internetowej Wydziału mgr inż. Marta Jankowska 225520651 mjjankow@uw.edu.pl
Obsługa poczty elektronicznej UW   225522005 helpdesk@poczta.uw.edu.pl
       

Pełnomocnicy

Tytuł / stopień Imię i nazwisko WWW email Telefon Dyżury Pokój
dr hab.
Angiel Joanna
Pełnomocnik Dziekana do spraw Bloku Pedagogicznego
[www] [email] 225521513 103
mgr
Błażek Elżbieta
Sekretarz Rady Wydziału
[www] [email] 225520645 218
dr
Dąbrowska Anna
Pełnomocnik Dziekana do spraw Przedsiębiorczości Akademickiej
[www] [email] 225520650
mgr
Dobrowolska Magdalena
Koordynator do spraw Wdrażania SAP
[www] [email] 225520667 21
dr
Dudek Anna
Pełnomocnik Dziekana do spraw Międzynarodowej Promocji Wydziału
[www] [email] 225523242 201
dr hab. prof. UW
Dziemianowicz Wojciech
Koordynator do spraw Strategii Wydziału
[www] [email] 225520650 54
dr
Fuhrmann Magdalena
Pełnomocnik Dziekana do spraw Praktyk
[www] [email] 225521513 103
dr
Grochowski Mirosław
Przedstawiciel WGSR w Komisji Bibliotecznej UW
[www] [email] 225521512 113
mgr
Kępczynska Aleksandra
Kierownik Sekcji Obsługi Projektów
[www] [email] 225520634 206
dr
Kicińska Bożena
Pełnomocnik Dziekana do spraw otoczenia społeczno-gospodarczego MOG
[www] [email] 225521513
dr hab.
Lackowska Marta
Przedstawiciel Wydziału w UZZJK
[www] [email] 225520650 54
dr
Lenartowicz Maciej
Pełnomocnik Dziekana do spraw Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska
[www] [email] 225520635 125
dr hab.
Łęcka Izabella
Pełnomocnik Dziekana do spraw Kontaktów Dydaktycznych z Zagranicą
[www] [email] 225523242 201
mgr
Pluta Ewa
Menadżer publikacji
[www] [email] 225520677 6
mgr
Rucińska Kinga
Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji LABI
[www] [email] 225520742 119
mgr
Skrzypczuk Jan
Kierownik Sekcji Współpracy z Zagranicą
[www] [email] 225521519, 225520636 122b
mgr
Skrzypczuk Jan
Pełnomocnik do spraw Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów
[www] [email] 225521519, 225520636 22
mgr
Skrzypczuk Jan
Pełnomocnik Dziekana do spraw Rekrutacji na Studia
[www] [email] 225521519, 225520636 122b
dr
Woronko Dariusz
Koordynator do spraw Mobilności
[www] [email] 225520635 125

 

Kierownicy Studiów Niestacjonarnych, Podyplomowych i Doktoranckich

Tytuł / stopień Imię i nazwisko WWW email Telefon Dyżury Pokój
dr
Lechowicz Maciej
Kierownik Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Geografii
[www] [email] 225520642 202
dr
Malinowska Ewa
Kierownik Studiów Niestacjonarnych
[www] [email] 225520755 10
dr
Malinowska Ewa
Kierownik Studiów Podyplomowych "Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej"
[www] [email] 225520755 10
dr hab. prof. UW
Somorowska Urszula
Kierownik Studiów Doktoranckich
[www] [email] 225520665 poniedziałek 09:00-10:00
124
dr hab.
Zagajewski Bogdan
Kierownik Studiów Podyplomowych "Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym"
[www] [email] 225520654 106

Tytuł / stopień Imię i nazwisko WWW email Telefon Dyżury Pokój
mgr
Korzeniecka Agata
Koordynator Studiów Podyplomowych
[www] [email] 225521517 113