Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Rejestracja na zajęcia 1 roku

13-18 września 2017 - pierwsza tura rejestracji na zajęcia 1 roku studiów licencjackich

1) Wszystkim nowoprzyjętym studentom Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (1 rok studiów licencjackich) przypominamy, że 13 września 2017 o godz. 21:00 rozpoczyna się rejestracja na zajęcia wydziałowe. Informacje o rejestracji można uzyskać „klikając” na nazwę kierunku studiów: GEOGRAFIA lub GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

Do rejestracji są dopuszczeni również studenci, którzy rozpoczęli studia w 2016 (w roku akademickim 2017/18 będą na 2 roku studiów) i mają warunek z przedmiotów 1 roku studiów (oprócz zapisów na przedmiot „Kartografia i topografia”).

Studenci, mający warunek, którzy mają zaliczone ćwiczenia z danego przedmiotu (a muszą zapisać się wyłącznie na wykład), będą dopisani do wykładu przez Pełnomocnika ds. USOS w październiku (prosimy nie rejestrować się na takie zajęcia).

Dla studentów, którzy mają warunek z „Kartografii i topografii” (wykłady + ćwiczenia) będzie możliwość zarejestrowania się na ten przedmiot w czasie trwania 3 tury rejestracji na zajęcia 2 roku (prosimy nie rejestrować się na zajęcia przedmiotu "Kartografia" w rejestracji 1 roku).

 

2) Rejestracja na zajęcia 1 roku studiów magisterskich będzie otwarta w dniach 27-30 września 2017.