Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Stopnie i tytuły

mgr Paweł Weszpiński


Doktorant: mgr Paweł Weszpiński

Tytuł: "Dzieje i analiza dawnych planów Warszawy”.
Promotorzy: dr hab. Jacek Pasławski   
Recenzenci:  dr hab. Radosław Skrycki rec. 1, dr hab. Wiesław Ostrowski  rec.2.  
Obrona: 10 marca 2015 r. o godz. 12:00, s. Kolumnowa, ul. Karowa 20
Dziedzina / dyscyplina: nauki o Ziemi / geografia

Postępowania w toku

2017

Osoba: dr Mirosław Mularczyk

Postępowania zakończone 

2015


Osoba: dr Katarzyna Dembicz

Dokumenty:wniosek ;  autoreferat :

 • 26 listopada 2014 r. - dr Katarzyna Dembicz złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • 1 grudnia 2014 r.- Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.
 • 16 grudnia 2014 r. - Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyraziła zgodę i    powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie: dr hab. Sylwia Kulczyk  – sekretarz, prof. Mirosława Czerny – recenzent, prof. dr hab. Maciej Jędrusik – członek.
 • 20 stycznia 2015 r. -Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przedstawiła pełny skład komisji habilitacyjnej: przewodniczący komisji prof. Tadeusz Stryjakiewicz UAM w Poznaniu, sekretarz komisji - dr hab. Sylwia Kulczyk - UW, recenzent - prof. Marek Kupiszewski IGiPZ PAN, recenzent - prof. Iwona Roeske-Słomka - UE w Poznaniu, recenzent -prof. Mirosława Czerny - UW, członek komisji - prof. Józef Pociecha UE w Krakowie, członek komisji - prof. Maciej Jędrusik - UW.
 • 10 marca 2015 r.- w związku z rezygnacją recenzentów CK powołała: recenzent -  dr hab. Elżbieta Gołata z UE w Poznaniu, dr hab. Jan Wendt -UG.
 • 30 maja 2015 r. - przewidywany termin nadsyłania recenzji.
 • 30 września 2015 r.- Posiedzenie komisji habilitacyjnej.
 • 1 października 2015 r. - Data wpływu wniosku o umorzenie postępowania.
 • 20 października 2015 r. - Posiedzenie Rady WGSR - głosowanie nad wnioskiem o umorzenie postępowania habilitacyjnego.
 

 
Osoba: dr Marta Lackowska
Dokumenty: wniosekautoreferat
 • 3 luty 2015 r. - dr Marta Lackowska złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • 17 lutego 2015 r. -Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.
 • 17 marca 2015 r. - Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyraziła zgodę i powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie: dr hab. Waldemar Wilk – sekretarz, prof. Mirosława Czerny– recenzent, prof. Andrzej Kowalczyk– członek.
 • 21 kwietnia 2015 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przedstawiła pełny skład komisji habilitacyjnej: przewodniczący komisji prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz - UAM w Poznaniu, sekretarz komisji - dr hab. Waldemar Wilk - UW, recenzent -  dr hab. Przemysław Śleszyński - IGiPZ PAN, recenzent - prof. dr hab.Tadeusz Markowski - Uniwersytet Łódzki, recenzent - prof. dr hab. Mirosława Czerny - UW, członek komisji - prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - UE w Krakowie, członek komisji - prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk -UW.
 • 15 czerwca 2015 r. - przewidywany termin nadsyłania recenzji.
 • 30 września 2015 r. - Posiedzenie komisji habilitacyjnej. Uchwała
 • 20 października 2015 r. - Rada WGSR podjęła uchwałę o nadaniu dr Marcie Lackowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii.


Osoba: - dr Maciej Dąbski

Dokumenty: wniosek   autoreferat

 • 26 luty 2015 r. - dr Maciej Dąbski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • 4 marca 2015 r. -Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.
 • 17 marca 2015 r. - Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyraziła zgodę i powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie: dr hab. Irena Tsermegas – sekretarz, prof. Adam Kotarba – recenzent, dr hab. Ewa Smolska, prof. UW – członek.
 • 9 kwietnia 2015 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przedstawiła pełny skład komisji habilitacyjnej: przewodniczący komisji prof. dr hab. Leon Andrzejewski UMK w Toruniu, sekretarz komisji - dr hab. Irena Tsermegas - UW, recenzent - prof. Piotr Migoń- Uniwersytet Wrocławski, recenzent - prof. Adam Kotarba - IGiPZ PAN, recenzent -prof. Leszek Marks - UW, członek komisji - prof. Kazimierz Krzemień UJ, członek komisji - dr hab. Ewa Smolska - UW.
 • 8 czerwca 2015 r. - przewidywany termin nadsyłania recenzji.
 • 14 lipca 2015 r. - Posiedzenie komisji habilitacyjnej. Uchwała
 • 22 września 2015 r. - Rada WGSR podjęła uchwałę o nadaniu dr. Maciejowi Dąbskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii. Uchwała 

  pdf-file

Osoba: dr Maciej Smętkowski
Dokumenty: wniosek ; autoreferat ,

 • 17 kwietnia 2014 r. -dr Maciej Smętkowski złożył wniosek o Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • 22 kwietnia 2014 r.- Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.
 • 27 maja 2014 r. -Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyraziła zgodę i powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie: dr hab. Małgorzata Durydiwka – sekretarz, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – recenzent, dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW – członek.
 • 16 września 2014 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przedstawiła pełny skład komisji habilitacyjnej: przewodniczący komisji prof. Andrzej Wojtyna UE w Krakowie, sekretarz komisji - dr hab. Małgorzata Durydiwka - UW, recenzent - prof. dr hab. Andrzej Czyżewski - UE w Poznaniu, recenzent - prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz - UAM w Poznaniu, recenzent - prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk - UW, członek komisji - prof. dr hab. Irena Kotowska - SGH w Warszawie, członek komisji - dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW.
 • 10 marca 2015 r. - Posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały o przedstawieniu Radzie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW opinii o nadaniu dr. Maciejowi Smętkowskiemu stopnia doktora habilitowanego. Uchwała
 • 17 marca 2015 r. - Rada WGSR podjęła uchwałę o nadaniu dr. Maciejowi Smętkowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii. Uchwała
 
2014
Osoba: dr Roman Suligowski
Dokumenty: wniosek ; autoreferat ,

 • 31 marca 2014 r.– dr Roman Suligowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
 • 4 kwietnia 2014 r. - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej.
 • 15 kwietnia 2014 r.– Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW wyraziła zgodę i powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie: dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW – sekretarz, dr hab. Elwira Żmudzka – recenzent, dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW – członek.
 • 8 maja 2014 r. - Powałanie przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów pełnego składu komisji habilitacyjnej: przewodniczący komisji prof. Leon Andrzejewski - UMK Toruń,sekretarz komisji - dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW, recenzent - prof. dr hab. Bogusław Kaszewski - UMCS Lublin, recenzent - dr hab. Elwira Żmudzka - UW, recenzent - dr hab. Robert Twardosz - UJ Kraków, członek komisji - dr hab. Krzysztof Migała UWr, członek komisji - dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW.
 • 22 września 2014 r. - Posiedzenie komisji habilitacyjnej, podjęcie uchwały o przedstawieniu Radzie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW opinii o nadaniu dr. Romanowi Suligowskiemu stopnia doktora habilitowanego. Uchwała
 • 23 września 2014 r. - Rada WGSR podjęła uchwałę o nadaniu dr. Romanowi Suligowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii.Uchwała


Postępowania w toku:
dr hab. Piotr Werner
poparcie wniosku w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
nauki o Ziemi, geografia; uchwała