Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Miscellanea Geographica

Nabór artykułów do 4. numeru, 21. tomu z 2017 r.

Zapraszamy do zgłaszania artykułów do publikacji w naszym Wydziałowym czasopiśmie "Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development". Jest to jedno z najwyżej punktowanych czasopism geograficznych w Polsce; artykuły publikowane w czasopiśmie uzyskują 14 punktów zgodnie z wykazem MNiSW. Artykuły publikowane są na stronie https://www.degruyter.com/view/j/mgrsd w formule Open Access.

"Miscellanea Geographica" to czasopismo o interdyscyplinarnym charakterze, które pozwala na prezentację wyników badań w dziedzinie geografii, badań regionalnych, ekonomicznych, zagadnień społecznych, historycznych i politycznych, dotyczących najważniejszych problemów związanych z szeroko rozumianym rozwojem oraz warunków naturalnych, społecznych i ekonomicznych w różnych regionach świata. Skala prezentowanych zjawisk jest zróżnicowana, od występujących lokalnie, poprzez regionalne, a w uzasadnionych przypadkach nawet globalnych. 

W tazie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących publikacji w czasopiśmie, prosimy o kontakt mailowy na adres Redakcji (miscellanea.geographica@uw.edu.pl), a także członków Rady Redakcyjnej.