Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego

Simposio Internacional "Espacios en Movimiento. El pasado y el futuro de las estructuras urbanas y rurales"

KONFERENCJA NAUKOWA 25-26 września 2017

ZAPRASZAMY na                                                                                                                                     MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM "ESPACIOS EN MOVIMIENTO. EL PASADO Y EL FUTURO DE LAS ESTRUCTURAS URBANAS Y RURALES".

Invitan cordialmente a la comunidad académica al simposio internacional dedicado al desarrollo local examinado a través del prisma de los procesos y estructuras naturales, históricas, culturales, políticas, y económicas.

El espacio como concepto geográfico se viene utilizando en casi todas las discusiones relacionadas con la identidad territorial, el potencial humano y natural para el desarrollo, los antecedentes y hechos históricos influyentes en los procesos contemporáneos del desarrollo, etc. Sin embargo, en cada paso de nuestras vidas nos encontramos con situaciones de aislamiento y marginación de sociedades, en donde los privilegios del desarrollo ocurren muy levemente y a veces nada. Es el caso de las áreas periféricas (tanto urbanas como rurales) del mundo que relativamente se encuentran marginadas de los beneficios científicos y tecnológicos, del progreso en la vida cotidiana de cada familia y de la sociedad. En los Andes, por ejemplo, todavía encontramos sociedades que aún teniendo relaciones económicas con las ciudades y con los mercados nacionales e internacionales continúan actuando en sus actividades económicas a nivel de subsistencia. Este simposio busca entender mejor estos procesos y por eso se centrará en temas de desarrollo local – de las barreras culturales, de la historia de la gestión de la tierra en tiempos prehispánicos y contemporáneos, de diversos actores sociales, institucionales y culturales que influyen en el desarrollo (o inhiben), del el uso de los sitios arqueológicos, del valor especial del paisaje, de los costumbres locales para el desarrollo del turismo local y para empujar el desarrollo en general.

Así pues, teniendo en cuenta este estado de cosas se invita a la comunidad científica de América Latina y del mundo a un encuentro sobre “ESPACIOS EN MOVIMIENTO. EL PASADO Y EL FUTURO DE LAS ESTRUCTURAS URBANAS Y RURALES” que se realizará en la ciudad de Varsovia, Polonia del 25 al 26 de septiembre de 2017. Este evento consistirá de presentaciones orales de las experiencias de desarrollo en donde se discutan los resultados dentro de una visión de prosperidad, sostenibilidad e identidad. Confiamos en que ésta será la ocasión para que los colegas latinoamericanos y europeos que trabajan en temas de desarrollo en áreas periféricas puedan intercambiar sus experiencias y renovar estrategias para el desarrollo.

TEMAS.

Los problemas que afectan el desarrollo de áreas marginales son de los más variados, pero para ordenar las ideas se sugieren los siguientes temas:

-         Caracterización de áreas periféricas

-         Problemas de desarrollo rural y urbano fragmentado

-         Recursos naturales potencialmente importantes para el desarrollo local

-         Modos de vida de las poblaciones de áreas periféricas y su relación con el desarrollo local

-         Las instituciones como actores del desarrollo local

La cultura, las costumbres y la identidad regional en los procesos del desarrollo

ZESPÓŁ

Kierownik jednostki: prof. dr hab. Mirosława Czerny

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
mgr Biczyńska Ewelina
[www] [email] 225523253
prof. dr hab. Czerny Mirosława
[www] [email] 225523253 poniedziałek 10:30-11:15
środa 12:00-15:00
mgr Doroszewicz Wojciech
[www] [email] 225523253
dr inż. Dudzińska-Jarmolińska Agnieszka
[www] [email] 225523244 poniedziałek 11:15-12:15
środa 09:30-12:30
mgr Górna Ada
[www] [email]
dr Kotlewski Dariusz
[www] [email] 225523244
dr hab. inż. arch. Kwiatkowski Jacek
[www] [email] 225523237 czwartek 12:00-13:00
środa 10:00-13:00
dr hab. Lisocka-Jaegermann Bogumiła
[www] [email] 225523253
dr Łuczak Robert
[www] [email] 225523253 środa 13:30-14:45
dr Mostowska Magdalena
[www] [email] 225523253 poniedziałek 13:00-14:00
środa 10:00-13:00
dr inż. arch. Pękalska Monika
[www] [email] 225523244 środa 10:00-12:30
mgr Piotrowska-Kretkiewicz Zofia
[www] [email]
dr inż. arch. Zaborowski Tomasz
[www] [email] 225523244 wtorek 15:00-16:00
środa 12:00-13:00
mgr Ząbecki Krzysztof
[www] [email]

DZIAŁALNOŚĆ

Tematyka badań naukowych prowadzonych przez członków naszego zespołu:

W zakresie geografii rozwoju:

- Strategie wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionach o wysokim poziomie ubóstwa.

- Zabezpieczenie egzystencji (livelihood) - nadzieja i uwarunkowania nowego paradygmatu dla badań nad rozwojem.

- Stare i nowe w przestrzeni miast w Ameryce Łacińskiej - aktorzy i kontestatorzy zmian.

- Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców.

W zakresie planowania przestrzennego:

- Suburbanizacja w obszarach metropolitalnych (TZ).

- Współczesne koncepcje kształtowania terenów zieleni i rekreacji w mieście (ABM).

- Zarządzanie środowiskiem, a w tym komunikacja społeczna, oceny oddziaływania na środowisko, problem antropopresji (MRW).

- Tematyka miast podzielonych, planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rewitalizacja zespołów śródmiejskich i obszarów poprzemysłowych, założenia przestrzenne campusów uniwersyteckich i parków technologicznych (JK)

W zakresie innych zainteresowań:

- Strategie przetrwania bezdomnych migrantów i pomoc instytucjonalna w rozszerzonej Unii Europejskiej (MM).

- Uwarunkowania turystyki i rekreacji zwłaszcza osób niepełnosprawnych (MRW).

- Urbanistyka i architektura awangardy lat 20–tych i 30–tych XX wieku, teoria przestrzeni w suprematyzmie i konstruktywizmie (JK).

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Pracownicy zakładu prowadzą szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych na kierunkach Gospodarka Przestrzenna i Geografia.

Duży blok zajęć stanowią przedmioty z zakresu projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego.

Prof. dr hab. Mirosława Czerny jest kierownikiem specjalności Urbanistyka i Regionalistyka na studiach uzupełniających magisterskich kierunku Gospodarka Przestrzenna.

 

 

POMOCE NAUKOWE - Sposób dostępu do materiałów pomocniczych będzie podawany na zajęciach.

 

OGŁOSZENIA

Data dodania Nazwa Kategoria


 

KONFERENCJE

25 - 26 września 2017

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM 

"ESPACIOS EN MOVIMIENTO. EL PASADO Y EL FUTURO DE LAS ESTRUCTURAS URBANAS Y RURALES"

sala balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 34

SEMINARIA NAUKOWE

SEMINARIA odbywają się w środy w godz. 10:15 - 12:00 w sali 107

 

Data dodania Nazwa Kategoria