Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Studia dzienne

Podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

można składać do 25 września 2017 r.

Szanowni Studenci ostatniego roku studiów,

Zgodnie z Regulaminem Studiów UW (§ 40), studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w dziekanacie w planowym terminie do 10 września 2017 r., mogą starać się o przedłużenie terminu złożenia pracy (maksymalnie o 3 miesiące) jedynie w przypadku:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej dokumentacją medyczną lub opinią Biura ds. Osób Niepełnosprawnych;

2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn. 

W obydwu przypadkach prośba studenta musi być opisowo zaopiniowana przez opiekuna pracy.

Podanie z opinią opiekuna, skierowane do Pani Prodziekan dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej, należy złożyć w wersji papierowej w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2017 r.

 

 Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w § 40 ust. 1, z zastrzeżeniem § 40 ust. 2, zostaje skreślony z listy studentów. Wznowienie studiów odbywa się na zasadach określonych w § 9 ust. 6 oraz ust. 8-9 Regulaminu. 

 

Dziekanat WGSR

Kontakt

Osoby, z którymi należy się kontaktować w sprawach studenckich (i nie tylko) POBIERZ

Godziny otwarcia

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
stacjonarne 09:30-13:30 09:30-13:30 nieczynny 09:30-13:30 09:30-13:30 nieczynny
niestacjonarne 10:00-15:00 10:00-14:00 10:00-14:00 nieczynny 10:00-14:00

9:00-13:00
(w terminach
zjazdów)

Kierownik Studiów
niestacjonarnych
zaocznych
dr E. Malinowska

  --

10.00-11.30

-pok. 10

W terminach
zjazdów
10:00-11:00
pok. 10
pełnomocnik USOS 10:00-13:00 nieczynny 10:00-13:00 nieczynny 10:00-13:00 nieczynny

 

Zajęcia

Wprowadzenie

Na Geografii tylko trzy pierwsze semestry składają się niemal wyłącznie z zajęć wspólnych dla wszystkich. Są to zajęcia z zakresu różnych dziedzin wiedzy geograficznej, przygotowujące do wyboru jednej z trzech specjalności: Geografii fizycznej stosowanej, Geografii społeczno-ekonomicznej stosowanej lub Geoinformatyki. Deklarację wyboru specjalności każdy studentów składa w III semestrze. Na każdej ze specjalności jest górny limit miejsc (odpowiednio 45, 45, 30) i przy większej liczbie chętnych grupa przyjętych będzie wyłoniona na podstawie końcowych wyników z wybranych przedmiotów z I roku (ścisłe informacje będą podane na początku I semestru).
W semestrach IV-VI plan zajęć studenta Geografii składa się z:
- obowiązkowych zajęć specjalności (tych jest najwięcej),
- obowiązkowych zajęć ogólnych
oraz zajęć do wyboru, dobieranych przez każdego indywidualnie z grup zajęć:
- specjalistycznych innych specjalności,
- opcjonalnych ogólnych,
- ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów.

Studenci Gospodarki przestrzennej w czasie studiów I stopnia nie wybierają specjalności (to czeka ich na studiach II stopnia), ale także mają duże możliwości tworzenia swojego indywidualnego planu studiów. Z myślą o nich została stworzona obszerna lista zajęć do wyboru prowadzonych na WGSR, poza tym powinni wybierać różne zajęcia ogólnouczelniane lub na innym kierunku studiów.
Przy szerokich możliwościach tworzenia swojego planu studiów należy pamiętać, że w każdym semestrze konieczne jest rozliczenie się z odpowiedniej liczby zajęć z poszczególnych pul przedmiotów (czyli trzeba zdobyć co najmniej tyle punktów ECTS z poszczególnych grup zajęć, ile jest podane w ramowym planie studiów). Można zaliczać przedmioty do wyboru wcześniej niż jest to przewidziane w planie, ale nie można mieć zaległości!

 

Rejestracja na zajęcia

Można nieco pogubić się w oferowanych możliwościach, zwłaszcza, że jest tyle opcji do wyboru. Najważniejszy dla Was jest Wasz program studiów (umieszczony w menu "Dla studentów"). Musicie zrealizować wszystkie jego elementy, aby zaliczyć semestr. Poniżej znajduje się krótka ściągawka o zasadach zapisywania się na zajęcia.
1. Wykłady. Rejestrujecie się na nie na stronie https://usosweb.dak.uw.edu.pl/ podczas uruchomionej rejestracji wydziałowej. O jej terminie zostaniecie poinformowani w aktualnościach i na swoje mailowe skrzynki uniwersyteckie. Każdy wykład ma nieco więcej miejsc niż jest studentów, zatem nie obawiajcie się, że miejsc zabraknie. Jeżeli przedmiot stanowią wykłady i ćwiczenia, na wykład zostaniecie zapisani podczas wyboru grupy ćwiczeniowej.
2. Konwersatoria. Zwykle nie mają ćwiczeń. Zapisujecie się na nie tak jak na wykłady.
3. Ćwiczenia. W planie oferowanych jest zwykle kilka terminów grup ćwiczeniowych. Należy wybrać jeden, który najbardziej pasuje. Numer nie ma znaczenia, z każdego przedmiotu można być w innej grupie. Każda grupa ma limit miejsc, a zapisy odbywają się na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy", czyli gdy grupa się zapełni to należy wybrać inną. Zatem warto wcześniej zastanowić się nad alternatywą (w sytuacji gdy inni studenci zapiszą się szybciej). Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że grupy z różnych zajęć są oferowane w tym samym czasie i po zapisaniu na jeden przedmiot nie ma sensu zapisywać się w tym czasie na inny.
4. Lektoraty i OGUN-y (zajęcia ogólnouniwersyteckie). W programie studiów znajduje się informacja, ile godzin języka obcego musicie zrealizować w semestrze. Natomiast zarówno język, jak i termin wybieracie samodzielnie na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl/. Tutaj również obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy", jednak konkurujecie ze wszystkimi studentami na UW ze wszystkich lat. Najciekawsza oferta lektoratów, WFów i OGUNów znika w ciągu paru minut. Wybrane lektoraty i OGUNy prowadzone są również w metodą e-learningu (online) - nie ma wtedy narzuconych godzin zajęć. Przed zapisaniem się na lektorat musicie wypełnić test poziomujący na stronie http://jezyki.uw.edu.pl/, z języka, na który chcecie się zapisać. Jego wynik nie wpływa na rejestracje, jest jedynie wskazówką dla Was. Jednak bez wypełnienia tego testu nie da się zapisać na zajęcia. Pamiętajcie, aby zwrócić uwagę, gdzie lektoraty się odbywają i czy starczy Wam czasu na dojazd - może to być przecież drugi koniec miasta.
5. Zajęcia wychowania fizycznego. Zasady zapisów są takie same jak w przypadku lektoratów. Warto dodać, że niektóre atrakcyjne zajęcia są dodatkowo płatne (taniec, jazda konna). Zapisy na różne rodzaje sportów uruchamiane są w kolejnych dniach, zatem musicie sprawdzić, kiedy dokładnie ruszają zapisy na zajęcia, które Was interesują.
6. BHP i POWI. Są to szkolenia, które odbywacie w formie zblokowanej, w podanym przez Wydział dniu.

Podsumowując najpierw orientujecie się kiedy macie wykłady, potem wybieracie grupy ćwiczeniowe (np. ze względu na termin lub prowadzącego). Gdy będziecie mieć przynajmniej dwie możliwości interesujących Was zajęć, szukacie WFów i lektoratów z języka, którego chcecie się uczyć i sprawdzacie które grupy pasują. Pewnie zdarzy się, że nie ułożycie od razu planu - trzeba będzie pójść na kompromis. A potem pozostaje jeszcze kwestia, aby pamiętać o terminie i być szybszym niż inni.
Uwaga: na kolejnych latach studiów pojawią się inne opcje wymienione przez Panią Dziekan na początku tego tekstu, jak zajęcia specjalności własnych i obcych.

USOS
Na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych na wszystkie przedmioty należy się samodzielnie rejestrować w systemie USOS. Aby to zrobić należy wejść na stronę https://usosweb.uw.edu.pl/.
 
Następnie trzeba się zalogować kilkając ZALOGUJ SIĘ w górnej części ekranu. Loginem jest PESEL, a hasło obowiązkuje to samo, co przy Internetowej Rejestracji Kandydatów. Jeżeli zapomnisz hasła, musisz skontaktować się z Dziekanatem. Po prawidłowym zalogowaniu należy wejść w moduł DLA STUDENTÓW. Tam do wyboru jest możliwość zarejestrowania się lub uzyskania innych informacji o swoich studiach (ocenach, stypendiach, ankietach oceniających wykładowców, podaniach itp.). Wybieramy odnośnik REJESTRACJA. Pojawi się kolejne podmenu.
 

Pojawiła się lista dostępnych rejestracji. Należy znaleźć swoje studia i wybrać przycisk "Przejdź do rejestracji". Wybieramy po kolei przedmioty z listy i klikamy ikonę koszyka. Jeżeli koszyk jest szary, oznacza to, że nie masz uprawnień do zapisania się na ten przedmiot lub też rejestracja na ten przedmiot jest zamknięta. Zanim się zapiszesz, możesz wybrać ikonę z niebieską tabelą, gdzie można sprawdzić ile jest wolnych miejsc w grupach. Po kliknięciu koszyka pojawi się panel wyboru zajęć. W zależności od przedmiotu może to być sam wykład lub wykład z ćwiczeniami. Najpierw należy zapisać się na wykład. Jeżeli jest tylko jeden termin, koło niego znajduje się już kropka wyboru. Następnie można wybrać pasującą grupę ćwiczeniową. Do grup pełnych nie można już się zapisać. Aby wybrać grupę, klikamy przycisk opcji a następnie ZAREJESTRUJ.

Plan zajęć

Plan zajęć znajdziecie w zakładce "Dla studentów". Wybieracie z listy semestr (L - letni, Z-zimowy) i rok akademicki (np. 2012/2013), a następnie swoje studia. Zapisane są one skrótowo - opis znajduje się pod listą. Plan zajęć zawiera również plany dla wykładowców (wraz z konsultacjami) oraz dla sal. System pozwala na wyświetlenie planów zajęć i programów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Po wybraniu przycisku Plan wyświetli się tabela. W kolumnach znajdują się kolejne dni tygodnia, a w wierszach kolejne bloki godzinne. W komórkach wyświetlone są grupy, które zostały w tym czasie zaplanowane (każda w osobnej ramce). Jeżeli czas zajęć nie jest standardowy, prawidłowe godziny podane są w kolorze czerwonym.

Oprócz nazwy przedmiotu (która jest linkiem do tego przedmiotu w USOSweb-ie) znajduje się informacja numerze sali, formie zajęć (W, ĆW, KON, LEK, SEM, TER, OGUN), grupie docelowej (GF - geografia, GP - gospodarka przestrzenna) i roku studiów oraz o prowadzących te zajęcia.

Praca dyplomowa

1. Wybór seminarium
Seminarium licencjackie wybierasz na II roku studiów. Spośród dostępnych seminariów musisz zapisać się w Dziekanacie na tylko jedno z nich. Na każde z nich przyjmowane jest 8-12 osób. Kandydaci przyjmowani są według ocen z przedmiotów wskazanych przez daną specjalizację (jeżeli liczba chętnych przekracza liczbę miejsc). Jeżeli wybierzesz seminarium, w którym pozostali chętni będą mieli wyższą średnią od Ciebie, po pierwszej selekcji będziesz mógł zapisać się do seminariów na których pozostały jeszcze wolne miejsca. Lista dostępnych proseminariów i przedmioty z których brane są pod uwagę oceny ustalane są corocznie.

2. Wybór tematu pracy
Pracę licencjacką zaczynasz pisać po ustaleniu tematu. W zależności od jednostki możesz go wymyślić samemu lub wybrać jeden z zaproponowanych. Gdy masz własny pomysł na pracę szukasz opiekuna, który byłby skłonny promować to zagadnienie. Jednak zawsze musi być zaakceptowany przez Radę Naukową jednostki. Podczas pisania pracy wszelkie problemy omawiasz z promotorem, na proseminariach i seminariach musisz też kilkakrotnie zaprezentować stan zebranych materiałów.

3. Pisanie pracy

Pracę piszesz według wytycznych promotora i zasad panujących w jednostce. Trzy pierwsze strony pracy powinny być wykonane według wzoru dla całego Uniwersytetu: wzór. Uwaga: Jednostką zatrudniającą opiekuna pracy jest Instytut lub Katedra. Dlatego pracę piszemy np. pod kierunkiem dr. Jana Kowalskiego w Instytucie Geografii Fizycznej a nie np. w Zakładzie Klimatologii. Streszczenie pracy powinno zawierać maksymalnie 800 znaków. Dziedzina pracy (kod wg programu Socrates – Erasmus): 07.1 GEOGRAFIA, 14.6 GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

Klasyfikacja tematyczna - to nazwa specjalności:

- dla kierunku GEOGRAFIA

Studia stacjonarne 1 stopnia (dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli studia od roku 2012/2013):  - Geografia fizyczna stosowana   lub  Geografia społeczno-ekonomiczna tosowana   lub  Geoinformatyka.

Studia stacjonarne II stopnia (dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2014/15) - Geoekologia i kształtowanie krajobrazu lub Hydrologia i klimatologia lub Geografia miast i turystyki lub Geografia globalizacji lub Geoinformatyka, kartografia i teledetekcja;

-  dla kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Studia stacjonarne 1 stopnia  BRAK SPECJALNOŚCI (nie wpisywać klasyfikacji tematycznej)

studia stacjonarne II stopnia: Urbanistyka i regionalistyka lub Planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego).

 

4. Złożenie pracy

Praca licencjacka/magisterska może być przyjęta w dziekanacie dopiero po uzyskaniu przez studenta absolutorium, czyli gdy wszystkie oceny będą wpisane do USOSa i ostatni semestr studiów będzie rozliczony przez dziekanat.

 

Uwaga: Jednostką zatrudniającą opiekuna pracy jest Instytut, dlatego pracę piszemy np. pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kowalskiego w Instytucie Geografii Fizycznej a nie np. w Zakładzie Klimatologii. Wyjątek: Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji.


Jeżeli promotor uzna, że praca jest ukończona będziesz mógł oddać pracę do dziekanatu. Zanim to się stanie promotor musi sprawdzić pracę systemem Plagiat i napisać pod oświadczeniem kierującego pracą: „Praca została sprawdzona w systemie Plagiat” lub dołączyć do pracy dyplomowej wydruk raportu z Plagiatu. Bez tego praca nie będzie przyjęta. Podpisaną przez promotora pracę należy złożyć najpóźniej 1 tydzień przed planowanym terminem egzaminu.

 

Egzemplarz pracy do dziekanatu należy wydrukować w wersji czarno-białej, dwustronnie i zbindować. Nie może być w nim żadnych pustych stron!!!  Strony muszą być ponumerowane od 1-wszej strony, ale 1 na stronie tytułowej powinna być niewidoczna. Oprócz pracy w formie papierowej należy również dołączyć na płycie CD identyczną wersję elektroniczną w jednym pliku w formacie pdf (nie więcej niż 25 MB). Płyta powinna być w kopercie papierowej.

Egzemplarz pracy magisterskiej do biblioteki należy wydrukować dwustronnie, złożyć zbindowaną lub w twardej oprawie (trwalsza)

 

UWAGA : ZMIANA ZASAD NAZYWANIA PLIKU Z PRACĄ:

nazwa pliku z pracą dyplomową musi być następująca: 4-cyfrowy skrót kodu jednostki, myślnik, następnie MGR (w przypadku prac magisterskich) lub LIC (w przypadku prac licencjackich), myślnik, skrót specjalności, myślnik, numer PESEL studenta (lub sztucznego numeru PESEL w przypadku obcokrajowców). Plik powinien byc zapisany  w „.pdf”.

     Przykładowe nazwy pliku dla kierunku Geografa:

 • 1900-LIC-GF-FZS-81020274445
 • 1900-LIC-GF-SES-81020274445
 • 1900-LIC-GF-GIF-81020274445
 • 1900-LIC-GF-FZS-MSMP-81020274445

 • 1900-MGR-GF-GK-81020274445
 • 1900-MGR-GF-HK-81020274445
 • 1900-MGR-GF-GL-81020274445
 • 1900-MGR-GF-MT-81020274445
 • 1900-MGR-GF-KT-81020274445
 
 •        Nazwy pliku dla kierunku Gospodarka przestrzenna:
  1900-LIC-GP-81020274445

 • 1900-MGR-GP-PS-81020274445
 • 1900-MGR-GP-UR-81020274445
 • Wraz z pracą i wersją elektroniczną pracy należy również złożyć 4 zdjęcia do dyplomu (4,5 x 6,5 cm). Do ewentualnego odpisu w języku angielskim należy złożyć dodatkowe zdjęcie, podobnie do dyplomu z wyróżnieniem. Razem z pracą należy złożyć potwierdzenie przelewu opłaty za dyplom,. Dyplom kosztuje 60zł, dyplom z wersją angielską kosztuje 100 zł. Opłaty należy dokonać na  indywidualny numer konta z USOSweb.

UWAGA! Praca dyplomowa nie będzie przyjęta bez zdjęć, opłaty za dyplom lub jeśli nie będzie zgodna z wzorem.


Jeden egzemplarz pracy licencjackiej należy złożyć do dziekanatu, drugi do promotora, trzeci do recenzenta. Po złożeniu pracy promotor i recenzent ustalą w dziekanacie termin egzaminu.

Od tego roku obowiązuje na naszym Wydziale elektroniczna obiegówka. Po egzaminie e-obiegówka zostanie uruchomiona w USOSweb. Studenci mają do wypełnienia tylko trzy pytania i mogą śledzić stan rozliczenia obiegówki w USOSweb. Gdy dyplom będzie do odbioru, informacja o tym pojawi się w USOSweb.


5. Egzamin zawodowy
Aby uzyskać tytuł licencjata oprócz napisania pracy i otrzymania za nią pozytywnej oceny od promotora i recenzenta, musisz zdać jeszcze egzamin licencjacki. Przystąpić możesz do niego dopiero po złożeniu pracy w Dziekanacie. Egzaminy zazwyczaj organizowane są w czerwcu, lipcu i wrześniu. Pamiętaj, że wybierając się na studia II stopnia musisz zdać egzamin zawodowy odpowiednio wcześnie. Podczas egzaminu pytania zadają: przewodniczący komisji egzaminacyjnej, promotor i recenzent, a obejmują one zagadnienia z 3 lat studiów oraz mogą dotyczyć tematów związanych z pracą. Przy odpowiedzi masz do dyspozycji mapy Polski i świata, globus oraz atlas geograficzny.


Przykładowe zagadnienia na egzamin licencjacki dla studentów,
którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2012/13 (2012) oraz 2013/2014 (2013)
 

geografia (fizyczna stosowana) - stacjonarne

geografia (społeczno-ekonomiczna stosowana) - stacjonarne

geografia (geoinformatyka) - stacjonarne

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

  gospodarka przestrzenna - stacjonarne POBIERZ
  geografia - niestacjonarne POBIERZ
  gospodarka przestrzenna - niestacjonarne POBIERZ


Przykładowe zagadnienia na egzamin licencjacki dla studentów,
którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2011/12 (2011)
  geografia - stacjonarne POBIERZ
  gospodarka przestrzenna - stacjonarne POBIERZ
  geografia - niestacjonarne POBIERZ
  gospodarka przestrzenna - niestacjonarne POBIERZ


Przykładowe zagadnienia na egzamin licencjacki dla studentów,
którzy rozpoczęli studia w roku akad. 2010/11 (2010)
  geografia - stacjonarne POBIERZ
  gospodarka przestrzenna - stacjonarne POBIERZ
  gospodarka przestrzenna - niestacjonarne POBIERZ


6. Uzyskanie i odbiór dyplomu
Po uzyskaniu pozytywnej oceny na egzaminie dyplomowym należy poczekać co najmniej miesiąc. Po tym czasie można przyjść odebrać dyplom (należy liczyć się z opóźnieniami). Koszt dyplomu wynosi obecnie 60 zł (100 zł, jeżeli dodatkowo jest wersja angielska). Potwierdzenie opłaty należy dostarczyć najpóźniej w dniu złożenia pracy dyplomowej do dziekanatu. 


Od tego roku obowiązuje na naszym Wydziale elektroniczna obiegówka. Po egzaminie e-obiegówka zostanie uruchomiona w USOSweb. Studenci mają do wypełnienia tylko trzy pytania i mogą śledzić stan rozliczenia obiegówki w USOSweb. Gdy dyplom będzie do odbioru, informacja o tym pojawi się w USOSweb.


7. Wybór studiów II stopnia
Aby kontynuować studia musisz przystąpić do egzaminu wstępnego na studia magisterskie, rejestrując się wcześniej w IRKu i dokonując odpowiednich opłat (tak, jak przy rekrutacji na studia I stopnia). Egzamin obejmuje wiadomości poznane podczas studiów licencjackich.

Wydawanie licencji dla pracowników i studentów

Informujemy, że wszystkie niezbędne informacje dotyczące uzyskania oprogramowania można znaleźć po kliknięciu w jedną z poniższych ikon z programem.

 
Programy GIS
 

 
Pakiety statystyczne