Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Wszystkie aktualności

Podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

można składać do 25 września 2017 r.

Szanowni Studenci ostatniego roku studiów,

Zgodnie z Regulaminem Studiów UW (§ 40), studenci, którzy nie złożą pracy dyplomowej w dziekanacie w planowym terminie do 10 września 2017 r., mogą starać się o przedłużenie terminu złożenia pracy (maksymalnie o 3 miesiące) jedynie w przypadku:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej dokumentacją medyczną lub opinią Biura ds. Osób Niepełnosprawnych;

2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn. 

W obydwu przypadkach prośba studenta musi być opisowo zaopiniowana przez opiekuna pracy.

Podanie z opinią opiekuna, skierowane do Pani Prodziekan dr Marii Korotaj-Kokoszczyńskiej, należy złożyć w wersji papierowej w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2017 r.

 

 Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie określonym w § 40 ust. 1, z zastrzeżeniem § 40 ust. 2, zostaje skreślony z listy studentów. Wznowienie studiów odbywa się na zasadach określonych w § 9 ust. 6 oraz ust. 8-9 Regulaminu. 

 

Dziekanat WGSR