Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Aktualności rekrutacji

Rekrutacja 2017/18

Bieżące informacje nt. rekrutacji na studia licencjackie i magisterskie

Studia I stopnia (licencjackie)

1) Jeszcze do 17 września 2017 będzie trwała II tura naboru na studia niestacjonarne (zaoczne), na kierunki Geografia i Gospodarka przestrzenna. 21 września będzie podana ostateczna informacja o otwarciu (lub nie) studiów zaocznych.

2) Pierwsza tura rejestracji na zajęcia dla 1 roku studiów stacjonarnych rozpocznie się 13.09.2017 o godz. 21:00. Rejestracja odbywa się w USOSweb. Szczegóły po „kliknięciu” na wybrany link: „Rejestracja na zajęcia I roku – kierunek Geografia” lub „Rejestracja na zajęcia I roku – kierunek Gospodarka przestrzenna”. Jeśli  w czasie trwania rejestracji nie uda się zapisać się do grup zajęciowych (z powodu braku miejsc), należy poczekać do II tury rejestracji, wtedy zostaną zwiększone limity miejsc w grupach.

3) Nowoprzyjętych studentów studiów stacjonarnych I stopnia obowiązuje obecność w dniach 25 i 26 września na „Dniach adaptacyjnych”. Szczegóły po „kliknięciu” na link „Dni adaptacyjne – kierunek Geografia” lub „Dni adaptacyjne – kierunek Gospodarka przestrzenna” 


Studia II stopnia (magisterskie)

1) Rejestracja na studia w systemie IRK będzie trwała do 13 września 2017. Osoby, które do tego terminu  nie będą miały zdanego egzaminu licencjackiego, w rubryce numer dyplomu powinny wstawić „X”,  inaczej nie będzie można wydrukować podania na studia (później można będzie to zmienić).

2) Kandydaci startujący w rekrutacji ścieżką „ocena na dyplomie” powinni najpóźniej do 14 września mieć zdany egzamin licencjacki, ponieważ 15.09. tworzone będą listy rekrutacyjne i w razie braku oceny nie będzie można takich osób klasyfikować.

3) Kandydaci startujący  w rekrutacji ścieżką „egzamin wstępny” powinni najpóźniej w dniach  składnia dokumentów, tj. 19-21 września mieć zdany egzamin licencjacki.

4) Termin egzaminu (dla kandydatów, którzy wybrali ścieżkę rekrutacyjną "egzamin wstępny"): 15 września 2017 r.,
kierunek Geografia – początek o godz. 12:00. w sali 102,  
kierunek Gospodarka przestrzenna – początek o godz. 12:30. w sali 111,
egzamin odbędzie się w budynku WGSR UW (Warszawa, Krakowskie Przedmieście 30).
Kandydat powinien stawić się przed odpowiednią salą na 10 minut przez rozpoczęciem egzaminu i posiadać przy sobie dokument tożsamości.

5) Osoby, które do 21 września nie będą miały zdanego egzaminu licencjackiego, będą mogły jeszcze kandydować na studia w 2 turze rekrutacji, o ile po I turze rekrutacji pozostaną wolne miejsca (ale jedynie ścieżką „ocena na dyplomie”). W tym przypadku ostateczny termin uzyskania tytułu licencjata to 21.09.2017.

6) Nie jest możliwa zmiana ścieżki rekrutacyjnej, jeśli  w rekrutacji startowało się  ścieżką „egzamin wstępny”, a następnie po zdaniu egzaminu okaże się, że ocena ta jest słabsza, niż ta wynikająca z oceny na dyplomie.

7) Prosimy pamiętać, że klasyfikowane będą jedynie ci kandydaci, którzy wniosą opłatę rekrutacyjną (80 PLN).

8) Rejestracja na zajęcia (dla osób przyjętych na studia), odbędzie się (w USOSweb) w dniach 27-30 września 2017.

 

Aktualności rekrutacji znajdują się na stronie http://www.wgsr.uw.edu.pl/kandydat/aktualnosci-rekrutacji