Galeria zdjęć z obrad 2006

Obrady PWPM 2006 w Pałacu Kazimierzowskim Obrady PWPM 2006 prelegenci (od lewej) D. Bartoszewicz, P. Lorens, E. Rewers, J. M. Chmielewski
Obrady PWPM 2006 zabiera głos E. Kaltenberg-Kwiatkowska Obrady PWPM 2006 panel (od lewej) - A. Kowalczyk, I. Sagan, K. Mycielski, E. Kaltenberg-Kwiatkowska, J. Leociak, M. Bartnicka, S. Gzell
Obrady PWPM 2006 w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich Obrady PWPM 2006 zabiera głos A. Kowalczyk
Obrady PWPM 2006 referuje D. Mantey Obrady PWPM 2006 czuwa nad wszystkim W. Wilk
Obrady PWPM 2006 panel (od lewej) - J. Leociak, M. Bartnicka, S. Gzell Obrady PWPM 2006 organizatorzy (od lewej) - K. Rucińska, M. Madurowicz, S. Dudek-Mańkowska, Z. Szewczyk