O konferencji

Zapowiadane obrady są czwartą odsłoną debaty dotyczącej współczesnego miasta. Poprzednie konferencje –organizowane przez Instytut – odbyły się w latach: 2006; 2009; 2012.

Obrady w 2017 roku są poświęcone współczesnej przestrzeni miejskiej w zakresie:
(1) zarządzania i administrowania (m.in. działań odgórnych i oddolnych, ochrony, monitoringu, kodyfikacji, finansowania oraz polityki transportowej, społecznej i ekologicznej),
(2) użytkowania i konsumowania (m.in. polityki nieruchomościami, polityki inwestycyjnej, gospodarowania zasobami przestrzennymi miasta),
(3) reorganizacji (m.in. planowania, regulacji urbanistycznych, reagowania na zewnętrzne i wewnętrzne wyzwania, aranżacji infrastrukturalnej),
(4) promocji i marketingu (m.in. polityki wizerunkowej, polityki turystycznej).

Powyższe kręgi tematyczne nie zawężają spodziewanej refleksji nt. dzisiejszego miasta, dlatego przewiduje się czas i miejsce na dyskusję dedykowaną również pokrewnym zagadnieniom.

Zapowiadane obrady stanowić mają forum dla wymiany myśli wśród przedstawicieli:
- środowiska akademickiego (geografów, historyków, socjologów, ekonomistów, psychologów środowiskowych, antropologów kultury etc.)
- środowiska praktyków de nomine (planistów, architektów, urbanistów, prawników, urzędników, funkcjonariuszy służb miejskich etc.)
- środowiska praktyków de facto ( reprezentantów stowarzyszeń, fundacji, towarzystw, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich, kooperatyw etc.)

Poprzednie edycje

2006
Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej
(galeria 2006) (publikacja 2007)
2009
Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej
(publikacja 2010)
2012
Kształtowanie
współczesnej przestrzeni miejskiej
(galeria 2012) (publikacja 2014)

Organizatorzy

przewodniczący konferencji
moderator panelu samorządowo-planistycznego
dr Paweł Weszpiński
współorganizator z ramienia Muzeum Warszawy, moderator panelu toponomastycznego
prowadząca sekretariat obrad