Lokalizacja:

Adres:

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej
i Gospodarki Przestrzennej

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

Telefon:

+22 55 20 637

E-mail:

Dodatkowe informacje:

Wejście do budynku Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych znajduje się od wewnętrznego dziedzińca. Należy przejść przez bramę główną UW i skręcić w lewo.

Na centralny kampus uniwersytecki (przystanek UNIWERSYTET) można dojechać autobusami: 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518, E-2. Autobus 175 dojeżdża z Lotniska Chopina, a autobusy 175 oraz 128 z Dworca Centralnego.