Planujemy wydać drukiem pokłosie obrad na łamach czasopism:

Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development (14 punktów) – w języku angielskim
(vide: http://msg.wgsr.uw.edu.pl/) ,

Prace i Studia Geograficzne (8 punktów) – w języku polskim
(vide: http://www.wgsr.uw.edu.pl/pub/index.php?page=prace-i-studia-geograficzne).

Recenzowane teksty ukazywać się będą w kolejnych numerach ww. czasopism (nie planujemy zatem publikacji zwartej o charakterze monografii pokonferencyjnej).