Terminy

Zarówno referenci, jak i słuchacze są proszeni o zarejestrowanie się poprzez stronę internetową konferencji. Rejestracja zostanie uruchomiona 24 kwietnia 2017

Na zgłoszenia wystąpień w ramach obrad czekamy do 26 maja 2017

Prosimy o dokonywanie opłat konferencyjnych w terminach:
- dla uczestników biernych – od 24 kwietnia do 15 września 2017
- dla referentów – od momentu akceptacji zgłoszenia do 15 września 2017

Opłaty

Za udział w konferencji ustalone zostały dwa poziomy opłat:

  • 250 zł - doktoranci i uczestnicy bierni
  • 500 zł - uczestnicy wygłaszający referat

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa
w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej Konferencji
pt. „Organizowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej”,
 24-25 listopada 2017 r. w Warszawie

CZYTAJ DALEJ...