Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego

O NAS

Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego to zespół interdyscyplinarny, zajmujący się przestrzennymi aspektami rozwoju miast, terenów wiejskich i regionów.

W skład Zakładu Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego, liczącego 9 osób, wchodzą geografowie i urbaniści konstytuując dwa podstawowe obszary naukowo-badawcze, którymi zajmuje się Zakład.

  • Pierwszy obszar to geografia rozwoju skupiająca się na badaniu rozwoju regionalnego i lokalnego w różnych geograficznych lokalizacjach na wszystkich kontynentach.

  • Drugi obszar obejmuje projektowanie urbanistyczne i planowanie przestrzenne obszarów miejskich, wiejskich oraz regionów.

Interdyscyplinarność zespołu pozwala na łączenie komponentu badawczego z praktyką projektową dotyczącą planowania i programowania rozwoju, zgodnie z założeniami działalności B+R. Doświadczenia zbierane na całym świecie, próbujemy wykorzystać tworząc koncepcje teoretyczne i praktyczne dla rozwoju różnych obszarów w Polsce.

 


GODZINY DYŻURÓW - w zakładce 'zespół'

 

ZESPÓŁ

Kierownik jednostki: prof. dr hab. Mirosława Czerny

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
mgr Biczyńska Ewelina
[www] [email] 225523253
prof. dr hab. Czerny Mirosława
[www] [email] 225523253 poniedziałek 10:30-11:15
środa 12:00-15:00
mgr Doroszewicz Wojciech
[www] [email] 225523253
dr inż. Dudzińska-Jarmolińska Agnieszka
[www] [email] 225523244 poniedziałek 11:15-12:15
środa 09:30-12:30
mgr Górna Ada
[www] [email]
dr Kotlewski Dariusz
[www] [email] 225523244
dr hab. inż. arch. Kwiatkowski Jacek
[www] [email] 225523237 czwartek 12:00-13:00
środa 10:00-13:00
dr hab. Lisocka-Jaegermann Bogumiła
[www] [email] 225523253
dr Łuczak Robert
[www] [email] 225523253 środa 13:30-14:45
dr Mostowska Magdalena
[www] [email] 225523253 poniedziałek 13:00-14:00
środa 10:00-13:00
dr inż. arch. Pękalska Monika
[www] [email] 225523244 środa 10:00-12:30
mgr Piotrowska-Kretkiewicz Zofia
[www] [email]
dr inż. arch. Zaborowski Tomasz
[www] [email] 225523244 wtorek 15:00-16:00
środa 12:00-13:00
mgr Ząbecki Krzysztof
[www] [email]

DZIAŁALNOŚĆ

Tematyka badań naukowych prowadzonych przez członków naszego zespołu:

W zakresie geografii rozwoju:

- Strategie wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionach o wysokim poziomie ubóstwa.

- Zabezpieczenie egzystencji (livelihood) - nadzieja i uwarunkowania nowego paradygmatu dla badań nad rozwojem.

- Stare i nowe w przestrzeni miast w Ameryce Łacińskiej - aktorzy i kontestatorzy zmian.

- Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców.

W zakresie planowania przestrzennego:

- Suburbanizacja w obszarach metropolitalnych (TZ).

- Współczesne koncepcje kształtowania terenów zieleni i rekreacji w mieście (ABM).

- Zarządzanie środowiskiem, a w tym komunikacja społeczna, oceny oddziaływania na środowisko, problem antropopresji (MRW).

- Tematyka miast podzielonych, planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rewitalizacja zespołów śródmiejskich i obszarów poprzemysłowych, założenia przestrzenne campusów uniwersyteckich i parków technologicznych (JK)

W zakresie innych zainteresowań:

- Strategie przetrwania bezdomnych migrantów i pomoc instytucjonalna w rozszerzonej Unii Europejskiej (MM).

- Uwarunkowania turystyki i rekreacji zwłaszcza osób niepełnosprawnych (MRW).

- Urbanistyka i architektura awangardy lat 20–tych i 30–tych XX wieku, teoria przestrzeni w suprematyzmie i konstruktywizmie (JK).

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Pracownicy zakładu prowadzą szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych na kierunkach Gospodarka Przestrzenna i Geografia.

Duży blok zajęć stanowią przedmioty z zakresu projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego.

Prof. dr hab. Mirosława Czerny jest kierownikiem specjalności Urbanistyka i Regionalistyka na studiach uzupełniających magisterskich kierunku Gospodarka Przestrzenna.

 

 

POMOCE NAUKOWE - Sposób dostępu do materiałów pomocniczych będzie podawany na zajęciach.

 

OGŁOSZENIA

Data dodania Nazwa Kategoria


 

KONFERENCJE

25 - 26 września 2017

MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM 

"ESPACIOS EN MOVIMIENTO. EL PASADO Y EL FUTURO DE LAS ESTRUCTURAS URBANAS Y RURALES"

sala balowa Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 34

SEMINARIA NAUKOWE

SEMINARIA odbywają się w środy w godz. 10:15 - 12:00 w sali 107

 

Data dodania Nazwa Kategoria