PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Łęcka Izabella

Tytuł/Stopieńdr hab.
ImięIzabella
NazwiskoŁęcka
Jednostka Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Telefon225523242
Pokój201
Emaililecka@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 13:00-14:00
(2017L) środa 10:00-13:00
Pełnione funkcje

Książki

Izabella Łęcka, (2010). Podstawa programowa przedmiotu geografia – IV etap edukacyjny (zakres podstawowy). Warszawa: Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Izabella Łęcka, M. Świetlik, (2007). The Fezzan Region. Tarabulus, Warsaw: GEOKART POLAND - Libya Branch.

Izabella Łęcka, (2004). Geografia Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie.. Warszawa: WSiP.

Izabella Łęcka, Dorota Makowska, (2004). Geografia. Część 2. Posręcznik do liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i tewchnikum. Warszawa: WSiP.

Izabella Łęcka, Bożena Kicińska, (2004). Odkrywamy Unię Europejską. Kompedium wiedzy. Warszawa: WSiP.

Izabella Łęcka, (2004). Społeczne skutki globalizacji. Globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. Warszawa: Wyd. UW.

Florian Plit, Bożena Kicińska, Izabella Łęcka, Joanna Plit, Zbigniew Podgórski, Izabela Szewczyk, Jerzy Wrona, (2004). Geografia. Repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie. WArszawa: WSiP S.A..

Bożena Kicińska, Izabella Łęcka, Joanna Plit, Florian Plit, (2003). Odkrywamy Unię Europejską. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Florian Plit, Izabella Łęcka, Dorota Makowska, Jerzy Wrona, (2002). Geografia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: WSiP.

Rozdziały w książkach

Izabella Łęcka, Anna Dudek, (2013). Badania terenowe w oazach Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. [w:] Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych. s. 0-0. Warszwa: WUW.

Izabella Łęcka, (2013). Współpraca międzynarodowa w rozwoju telemedycyny w Trzecim Świecie. [w:] Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych – wybrane zagadnienia. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Izabella Łęcka, (2011). Telemedycyna w krajach tropikalnych i subtropikalnych Afryki na tle podobnych rozwiązań w krajach Azji i Pacyfiku. [w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii. s. 0-0. Bydgoszcz: WSG.

Izabella Łęcka, (2011). Koncepcje i metody badań w geografii medycznej. [w:] Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii.. s. 0-0. Bydgoszcz: WSG.

Izabella Łęcka, (2011). Terenowe badania z zakresu geografii regionalnej poza Polską. [w:] Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, Podstawowe idee i koncepcje w geografii.. s. 0-0. Bydgoszcz: WSG.

Mirosława Czerny, Izabella Łęcka, Małgorzata Wujek, (2009). The development of urbanization in the neighbourhood of Kampinoski National Park. [w:] Naturbanization. New identities and processes for rural-natural areas. s. 0-0. Boca Raton, London, New York, Leiden: CRC Press Taylor & Francis Group.

Izabella Łęcka, (2009). Globalization and public health - an outline of concept. [w:] Global changes: Their regional and local aspects. Proceedings of 6th Polish-Czech-Slovak Geographical Seminar. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Izabella Łęcka, (2009). Rozwój telemedycyny w Afryce. [w:] Afryka na progu XXI wieku. Polityka kwestie społeczne i gospodarcze. s. 0-0. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Izabella Łęcka, (2009). Globalization and health, health global public goods. Are there the same concepts for the developed and developing countries?. [w:] Challenges for humanity in the 21st century. s. 0-0. Warszawa: Wyd. graficzne.eu.

Izabella Łęcka, (2008). Miasto-ogród na pustyni: przykład Al-Ajn w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. [w:] Współczesne problemy badawcze geografii polskiej. Geografia człowieka. s. 0-0. Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.

Izabella Łęcka, (2008). Reconstruction, revitalization and rebuilding processes of selected cities in the Middle East countries. [w:] Building together our territories, Abstracts. s. 0-0. Tunis: Międzynarodowa Unia Geograficzna.

Izabella Łęcka, (2007). Urban crisis - regeneration and revitalization in the Middle East. [w:] Cities in the World - selected issues. s. 0-0. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Izabella Łęcka, (2007). Konieczność zmian w rolnictwie Fezzanu (Libia). [w:] Badania Regionalne - Wybrane Problemy. s. 0-0. Kielce: Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego.

Izabella Łęcka, (2007). Globalizacja w badaniach geograficznych. [w:] Geografia a Przemiany Współczesnego Świata. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.

Izabella Łęcka, (2006). Schematy poznawcze a geograficzne badania nad zdrowiem i chorobą. [w:] Czowiek w badaniach geograficznych. s. 0-0. Bydgoszcz: Wyd. WSG.

Izabella Łęcka, (2006). Zróżnicowanie granic regionów kulturowych. [w:] Granice w krajobrazach kulturowych. s. 0-0. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.

Florian Plit, Izabella Łęcka, (2006). Afryka Północna i Azja Południowo-Zachodnia - tradyca i nowoczesność w świecie islamu.. [w:] Geografia regionalna świata. Wielkie regiony. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Izabella Łęcka, (2005). Uzdrowisko czy kurort? Zmiany funkcji zdrowotnych w miejscowościach uzdrowiskowych i wczasowych na świecie. [w:] Kształtowanie funcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. s. 0-0. Słupsk: PAP.

Izabella Łęcka, (2005). Health care in Egypt, New Valley and Farafra Oasis. [w:] Development in the Desert, A Case Study of Farafra Oasis, Egypt. s. 0-0. Warszawa: Wyd. UW.

Izabella Łęcka, (2004). Trade of medical goods in the time of globalization. [w:] One Earth - Many Worlds IGC - UK 2004 Glasgow. s. 0-0. Glasgow: International Geographical UNion.

Izabella Łęcka, (2004). W dobie globalizacji.. [w:] Społeczne skutki globalizacji. Globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.. s. 0-0. Warszawa: Wyd. UW.

Izabella Łęcka, (2004). Wstęp. [w:] Społeczne skutki globalizacji. Globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.. s. 0-0. Warszawa: Wyd. UW.

Izabella Łęcka, (2004). Powolny rozwój geografii medycznej. [w:] badania geograficzne w poznawaniu środowiska. s. 0-0. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.

Izabella Łęcka, (2004). Studencka wyprawa naukowa do Libii. [w:] Społeczne skutki globalizacji. Globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.. s. 0-0. Warszawa: Wyd. UW.

Izabella Łęcka, Paweł Zalewski, (2003). Medical Aspects of globalization - malaria. [w:] Geographical space at the turn of the century. Theoretical and metodological challenges.. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGSR UW.

Izabella Łęcka, Jan Milewski, (2002). Geopolityczne i społeczne kryteria wyodrębnienia regionu afrykańskiego. [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce.. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Fundacja Stosunków Międzynarodowych.

Izabella Łęcka, (2002). Egipt. [w:] wielka Encyklopedia Powszechna PWN. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Izabella Łęcka, (2002). Izrael. [w:] Wielka Encyklopedia PWN. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Artykuły w czasopismach

Izabella Łęcka, (2008). Visit in United Arab Emirates. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 5, s. 158-0.

Izabella Łęcka, (2008). Backward or Modern? The Persian Gulf Countries Against the Background of Middle East Countries. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 4, s. 91-104.

Izabella Łęcka, (2008). NOHA. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 5, s. 157-0.

Izabella Łęcka, (2007). Globalizacja a zdrowie publiczne. GEOGRAFIA W SZKOLE. Tom: 306, Zeszyt: 6, s. 22-32.

Izabella Łęcka, (2006). Przejście do społeczeństwa informacyjnego w Afryce - dyfuzja innowacji. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA. Tom: 33, s. 161-166.

Izabella Łęcka, (2005). Telemedicine in Asia - realistic and derired?. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 2, s. 75-87.

Izabella Łęcka, (2004). Opieka zdrowotna w Egipcie w Nowej Dolinie w Farafarze. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 81, s. 107-121.

Izabella Łęcka, (2003). Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 32, s. 173-190.

Izabella Łęcka, (2000). Water engineering projects and the spread of parasitic infections in tropical areas of Africa and Asia. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 237-242.

(2015) Micro project: Kilolo District (Tanzania) and contemporary socio-economic changes; Okres: 2015-2015; [uczestnik]; ,
(2015) Risk Factors in Regional and Local Development; Okres: 2014-2015; [współpracujący]; ,
(2015) Ras al-Khaimah: An Emirate in Transition; Okres: 2015-2017; [koordynator]; ,
(2014) ESPON on the Road. HyperAtlas in the classroom; Okres: 2014-2014; [uczestnik]; ESPON 2013 Programme Project number : 131_PR4_PP_0507,
(2010) Development in the Desert. Oasis Liwa (UAE); Okres: 2009-2012; [koordynator]; ,
(2010) NOHA International Seminar on Humanitarian Action; The NOHA Intensive Programme, Postgraduate Programme on Humanitarian Action; Okres: 2010-2010; [koordynator]; ,
Geografia ekonomiczna a problemy globalne
Geografia ludności i osadnictwa
Geografia medyczna
Geography of the World (ERASMUS)
Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie II
Seminarium magisterskie III
Seminarium magisterskie IV
Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej