PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Łaszewski Maksym

Tytuł/Stopieńmgr
ImięMaksym
NazwiskoŁaszewski
Jednostka Zakład Hydrologii
Telefon601189824
Pokój125
Emailm.laszewski@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) czwartek 11:30-13:00
Pełnione funkcje
2009-2012
Studia pierwszego stopnia na kierunku Geografia, WGSR UW
2012-2014
Studia drugiego stopnia na kierunku Geografia, specjalizacja hydrologia i gospodarka wodna, WGSR UW
2014-obecnie
Studia doktoranckie w zakresie geografii fizycznej, WGSR UW
2015-obecnie
Asystent, Zakład Hydrologii WGSR UW


Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Maksym Andrzej Łaszewski, (2015). Wpływ niewielkich zbiorników na temperaturę wody rzek nizinnych na przykładzie Jeziorki i Rządzy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. Tom: 24, Zeszyt: 1, s. 13-25.

Maksym Andrzej Łaszewski, (2015). Heat Fluxes and River Energy Budget on the Example of Lowland Świder River. Quaestiones Geographicae. Tom: 34, Zeszyt: 1, s. 65-74.

Maksym Andrzej Łaszewski, (2014). Metody określania związków temperatury wody rzecznej i temperatury powietrza na przykładzie rzeki Świder. Prace Geograficzne., Zeszyt: 136, s. 45-60.

Stanisław Cios, Maksym Andrzej Łaszewski, (2014). Pigmentacja jako naturalny znaczek na przykładzie pstrągów i lipieni w Świdrze. Przegląd Rybacki. Tom: 38, Zeszyt: 3[135], s. 24-25.

Maksym Andrzej Łaszewski, (2013). Stream water temperature: a short review with special reference to diurnal dynamics. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 1, s. 34-41.

Maksym Andrzej Łaszewski, Paweł Jeleński, (2013). Porównanie warunków termicznych wód rzek Raby i Świdra. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. Tom: 22, Zeszyt: 3, s. 239-248.

Hydrologia i oceanografia
Szkolenia terenowe z geografii fizycznej
Temperatura wody rzek i jezior
Hydrometria i nowoczesne techniki pomiarowe
Ekologia wód płynących
Wędkarstwo