PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Łuczak Robert

Tytuł/Stopieńdr
ImięRobert
NazwiskoŁuczak
Jednostka Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego
Telefon225523253
Pokój4A
Emailrluczak@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 13:30-14:45
Pełnione funkcje
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE (wybór):

Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (październik 2015 – obecnie)
Adiunkt

Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych (Instytut Krajów Rozwijających się), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych oraz Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji (2005 – 2015)
Wykładowca
- Opracowanie i prowadzenie zajęć w ramach Pdyplomowych Studiów Pomocy Humanitarnej
- Opracowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach studiów magisterskich, m.in. „Geografia społeczno-ekonomiczna świata”, „Rozwój regionalny w dobie globalizacji”, „Globalizacja, fragmentacja, integracja”
- Prowadzenie i koordynowanie zajęć na e-learningowych studiach podyplomowych „Global Development – rozwój w dobie globalizacji”
- Opracowanie i prowadzenie nowatorskich, e-learningowych zajęć ogólnouniwersyteckich „Studia nad globalizacją”
- Współautorstwo programu studiów magisterskich „Globalistyka” dla studentów UW
- Współautorstwo podręcznika „Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje” wydanego w 2007 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN

Global Development Research Group (2008 – 2015)
Ekspert, researcher, wykładowca, dyrektor projektów
- Zarządzanie krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi i edukacyjnymi (w tym studiami podyplomowymi), m.in. projektami „Democratic Governance for Development”, „Tworzenie trwałych podstaw dla kształcenia liderów międzynarodowej współpracy rozwojowej: wykorzystanie doświadczeń modelu nordyckiego”
- Współautorstwo programu studiów podyplomowych „Development Cooperation Policy and Management”
- Opracowanie i prowadzenie zajęć i szkoleń m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz dla dziennikarzy, pracowników organizacji pozarządowych i studentów
- Współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Komisją Europejską, Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz organizacjami pozarządowymi, m.in. z Polską Akcją Humanitarną, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Centrum im. Bronisława Geremka, Fundacją Orange
- Współpraca międzynarodowa m.in. w ramach European Association of Development Research and Training Institutes (EADI)
- Publikacje raportów, „Policy Papers” oraz „Working Papers”
- Rzecznictwo oraz reprezentowanie organizacji w mediach; prowadzenie i organizacja międzynarodowych konferencji

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie (2010 – 2011)
Wykładowca
- Opracowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych „Development Cooperation Policy and Management”

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie (2009 – 2010)
Wykładowca
- Opracowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach studiów magisterskich „Peace and Development Studies”


WYKSZTAŁCENIE

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych, WGiSR, Uniwersytet Warszawski (2004 – 2008)
Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (specjalizacja: geografia społeczno-ekonomiczna)
- Stypendium naukowe Komisji Fulbrighta, Uniwersytet Kalifornijski w Los Angeles (UCLA)
- Stypendium Komisji Europejskiej „Future Urban Research in Europe”
- Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz publikacja artykułów i współautorstwo podręczników
- Rozprawa doktorska dotyczy analizy przestrzennej (w tym czynników lokalizacji) gospodarki informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy

University of Lancaster oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN – Centre for Social Studies (2004 – 2006)
Magister socjologii (Masters Degree in Society and Culture)
- Stypendium Centre for Social Studies

Instytut Krajów Rozwijających się, WGiSR, Uniwersytet Warszawski (2002 – 2004)
- Magister geografii ekonomicznej

Akademia Filmu i Telewizji (2000 – 2002)
Absolwent ze specjalizacją „reżyseria”

Instytut Nauk Fizycznogeograficznych, WGiSR, Uniwersytet Warszawski (1997 – 2003)
- Magister geografii fizycznej

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Rozwój zrównoważony miast
From sustainable to smart city
Procesy rozwoju miast
- uwarunkowania i geografia "rozwoju"
- rozwój globalny i międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju
- rozwój regionalny
- urbanizacja i studia miejskie
- czynniki lokalizacji działalności gospodarczej
- rewolucja informacyjna
- teorie i konsekwencje modernizacji oraz globalizacji
- przestrzenny wymiar procesów społecznych i gospodarczych