PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Bartold Maciej

Tytuł/Stopieńmgr
ImięMaciej
NazwiskoBartold
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon223291978
Pokój106
Emailmaciej.bartold@igik.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
MSc Maciej Bartold - graduated from the University of Warsaw, Department of Geography and Regional Studies in 2008. For his MSc. degree he was studying forest classification using hyperspectral images. In 2009, he completed post-graduate study in the Military University of Technology about “GIS, Photogrammetry and Remote Sensing and its implementation in national economy, country defence and environment protection”. His researches are focused on analyzing vegetation conditions and monitoring natural disasters applying mainly optical images from SPOT-VGT, and Terra.MODIS. Mr Bartold is also involved in research and field data collection related to monitoring of wetlands and arable lands conditions. In 2010, he was involved in the ESA-funded project about monitoring extent of floods in Poland using optical and microwave images. He attended 2011 EARSEL Workshop, where he presented the results of monitoring land cover and biomass changes over Polish wetlands using both optical and microwave images. His latest activities concentrate on the 7th EU Framework Programme Geoland 2 research works. He is an author and co-author of publications in Polish journals and peer reviewed conference proceedings.

Laureate of "Top 500 Innovators: Science - Management - Commercialization" - programme of the Ministry of Science and Higher Education supporting innovation in science, 2013.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Katarzyna Dabrowska-Zielinska, Maria Budzynska, Monika Tomaszewska, Maciej Bartold, Martyna Gatkowska, Iwona Malek, Konrad Turlej, Milena Napiorkowska, (2014). Monitoring Wetlands Ecosystems Using ALOS PALSAR (L-Band, HV) Supplemented by Optical Data: A Case Study of Biebrza Wetlands in Northeast Poland. Remote Sensing. Tom: 6, Zeszyt: 2, s. 1605-1633.

Konrad Turlej, Jędrzej Bojanowski, Maciej Bartold, (2013). Maska obszarów rolniczych dostosowana do monitoringu wzrostu roślin uprawnych w Polsce przy użyciu szeregów czasowych NOAA-AVHRR. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Tom: 25, s. 233-242.

Lukasz Maslikowski, Krzysztof Kulpa, Piotr Krysik, Katarzyna Dabrowska-Zielinska, Maciej Bartold, (2013). An L-band noise radar demonstrator for ground-based measurements of ground surface backscattering. International Journal of Microwave and Wireless Technologies. Tom: 5, Zeszyt: 3, s. 401-407.

Maciej Bartold, (2012). Monitoring of forest damages in Poland and Slovakia based on Terra.MODIS satellite images. Geoinformation Issues. Tom: Vol. 4, no. 1(4), s. 23-0.

K. Dąbrowska-Zielińska, M. Budzyńska, W. Kowalik, I. Małek, M. Gatkowska, M. Bartold, K. Turlej, (2012). Biophysical Parameters Assessed from Microwaveand Optical Data. International Journal of Electronics and Telecommunications. Tom: Vol. 58, No. 2, s. 99-104.

M. Budzyńska, K. Dąbrowska-Zielińska, K. Turlej, I. Małek, M. Bartold, (2011). Monitoring przyrodniczy Bagien Biebrzańskich z zastosowaniem teledetekcji. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Tom: T. 11, z. 3, s. 39-64.

K. Dąbrowska-Zielińska, A. Ciołkosz, A. Malińska, M. Bartold, (2011). Monitoring of agricultural drought in Poland using data derived from environmental satellite images. Geoinformation Issues. Tom: Vol. 3, no. 1(3), s. 87-97.

Łukasz Maślikowski, Piotr Krysik, Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Wanda Kowalik, Maciej Bartold, (2011). Preliminary results of ground reflectivity measurements using noise radar. PROCEEDINGS OF SPIE. Tom: 8008, s. 0-0.

K. Turlej, M. Bartold, S. Lewiński, (2010). Analysis of extent and effects caused by the flood wave in May and June 2010 in the Vistula and Odra River Valleys. Geoinformation Issues. Tom: Vol. 2, no. 1(2), s. 49-57.

Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Andrzej Ciołkosz, Alicja Malińska, Jędrzej Bojanowski, Wanda Kowalik, Maria Budzyńska, Maciej Bartold, (2010). Estimates of Yield Reduction Caused by Drought. Proceedings of EARSeL Symposium 2010., s. 657-662.

Maciej Bartold, (2008). Klasyfikacja drzewostanów na obrazie hiperspektralnym Hyperion (EO-1). Teledetekcja Środowiska. Tom: 39, s. 5-29.

www.igik.edu.pl/en/a/Maciej-Bartold