PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Czerny Mirosława

Tytuł/Stopieńprof. dr hab.
ImięMirosława
NazwiskoCzerny
Jednostka Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego
Telefon225523253
Pokój4B
Emailmczerny@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 10:30-11:15
(2017L) środa 12:00-15:00
Pełnione funkcje

Książki

Mirosława Czerny, Andrzej Czerny, (2015). The borders or flows corridors? South American dilemmas of the cultural heritage protection W:Geographical-Political aspects of the transborder conservation of natural and cultural heritage, Region and RegionalismRegion and Regionalism. Łódź-Opole: Uniwersytet Łódzki.

Mirosława Czerny, Hildegardo Córdova-Aguilar, (2015). DESARROLLO SUSTENTABLE EN REGIONES RURALES Y PERIFÉRICAS. Quito: Abya Yala.

Mirosława Czerny, Hildegardo Córdova-Aguilar, (2014). Livelihood - Hope and Conditions of a New Paradigm for Development Studies. New York: Nova Publisher.

Mirosława Czerny, (2014). Stare i nowe w przestrzeni miast Ameryki Łacińskiej. Warszawa: WUW.

Mirosława Czerny, Guadalupe Hoyos, (2012). Big cities in transition. Saarbrucken, Niemcy: LAMBERT Academic Publishing.

Mirosława Czerny, (2011). Współczesne konflikty w Afryce. Na przykładzie Republiki Kongo, Demokratycznej Republiki Konga, Nigerii, Somalii, Sudanu oraz Ugandy.. Warszawa: Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Jerzy Makowski, Mirosława Czerny, Ł. Łuczak, (2007). Globalistyka. Procesy globalne i ich lokalne konsekwencje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mirosława Czerny, J. Quevedo Tapia, (2007). Territorio y sociedad la dimension de los agentes actuantes. Meksyk: Universidad Autonoma Del Estado De Mexico.

Mirosława Czerny, J. Quevedo Tapia, (2007). Regionalidad y localidad en la globalizacion. Warszawa: WUW WGSR.

Andrzej Czerny, Mirosława Czerny, (2006). Encyklopedia szkolna WSiP. Warszawa: WSiP.

Mirosława Czerny, (2006). Poland in Geographical Center of Europe - Political, Social and Economic Consequences. New York: Nova Science Publishers.

Mirosława Czerny, (2005). Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata. Warszawa: PWN.

Feliks Szlajfer, H. Roweska, Mirosława Czerny, (2002). Geografia regionalna Świata. Warszawa: Nowa Era.

Mirosława Czerny, Andrzej Czerny, (2000). Zagadnienia społeczne i gospodarcze swiata. Zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Moduł 3. Warszawa: Nowa Era.

Mirosława Czerny, Andrzej Czerny, (2000). Zagadnienia społeczne i gospodarcze swiata. Moduł 3 dla gimnazjm.. Warszawa: Nowa Era.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (1990). Hombre, medio ambiente y desarrollo. Toluka: Biblioteca Científica.

Rozdziały w książkach

Mirosława Czerny, (2015). Bogotá – ¿la ciudad fragmentada u ordenada? Apuntes sobre la segregación urbana. [w:] Ecourbanismo y habitabilidad regional. Contribuciones de América Latina. s. 0-0. Mexico: Universidad Autónoma Metropolitana.

Mirosława Czerny, Andrzej Czerny, (2015). How to understand sustainable development in peripheral rural regions?. [w:] Sustainable Development in Peripheral Regions. s. 17-28. Warszawa: WUW.

Mirosława Czerny, Hildegardo Córdova-Aguilar, (2015). El desarrollo sustentable, políticas de la gestión de los recursos y las actividades de las sociedades locales. [w:] DESARROLLO SUSTENTABLE EN REGIONES RURALES Y PERIFÉRICAS. s. 9-26. Quito: Abya Yala.

Mirosława Czerny, Wioletta Kałamucka, Andrzej Czerny, (2015). Las condiciones de vida en la zona fronteriza del voivodato de Lublin. [w:] Gestión Integrada de Fronteras en América Latina. Memorias de la Jornada Geográfica Iquitos (Perú), Leticia (Colombia), Tabatinga (Brasil). s. 123-144. Lima.

Guadalupe Hoyos Castillo, Mirosława Czerny, (2014). Descentralización urbana en América Latina y México. ¿Es posible arribar a la ciudad-territorio?. [w:] Ciudad – territorio sustentable. Procesos, actores y estructuras. s. 3-22. Toluca: Universidad Autónoma del estado de Mexico.

Mirosława Czerny, (2014). Od geografii regionalnej do geografii rozwoju.. [w:] Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. s. 107-114. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mirosława Czerny, Andrzej Czerny, (2014). Krajobraz wiejski „inkrustowany” formami zabudowy miejskiej – przejaw konfliktu czy postępu?. [w:] Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcie analityczne. s. 7-19. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Mirosława Czerny, Guadalupe Hoyos Castillo, (2014). Introduction. Can suburbanization proceed in line with the principles of sustainable development?. [w:] Suburbanization Versus Peripheral Sustainabilityof Rural-Urban Areas Fringes. s. 0-0. New York: Nova Publishers.

Mirosława Czerny, (2014). A Roberto Bustos Cara desde el Hemisferio Norte. [w:] Intinerarios Geograficos. s. 115-116. Bahia Blanca: Universidad Nacional del Sur.

Mirosława Czerny, (2013). Bogota – city as an arena of conflicts; some remarks on social segregation. [w:] Geography. Politics, Policies and Planning. s. 144-156. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto/CEGOT.

Mirosława Czerny, (2013). Studia nad koncepcjami zabezpieczenia egzystencj (livelihood) w Andach północnego Peru. [w:] Szczęsliwi i biedni. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Mirosława Czerny, (2013). La emergencia del fenómeno de la ciudad difusa en Polonia. [w:] Ciudades medias. Formas de expansión urbana. s. 49-66. Madrid: BIBILIOTECA NUEVA.

Mirosława Czerny, Andrzej Czerny, (2013). La ciudad de Płock y el proceso de difusión urbana en la realidad de Polonia. [w:] Ciudades medias. Formas de expansión urbana. s. 143-164. Madrid: BIBILIOTECA NUEVA.

Mirosława Czerny, (2013). Gospodarka w Regionie Mazahua. [w:] Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua. s. 113-124. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.

Mirosława Czerny, (2012). Rozwój i ubóstwo w naukach społecznych i przyrodniczych – przegląd współczesnych koncepcji. [w:] Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju.. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Mirosława Czerny, (2012). Bogota – fragmented or structured city?. [w:] Big Cities in Transition. City of North and South. s. 0-0. Saarbrucken, Niemcy: LAMBERT Academic Publishing.

Mirosława Czerny, (2012). Wielkie miasta globalnego Południa – nowoczesność i ubóstwo. [w:] Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju.. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Mirosława Czerny, (2012). The Spatial Development of Large Cities: Observations About Changing Trends. [w:] Big Cities in Transition. City of North and South. s. 0-0. Saarbrucken, Niemcy: LAMBERT Academic Publishing.

Mirosława Czerny, (2011). Geograficzne studia nad dziedzictwem – rola turystyki w postrzeganiu i użytkowaniu obiektów dziedzictwa. [w:] Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce. s. 0-0. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych.

Mirosława Czerny, (2011). Miasta globalnego Południa – chaos czy porządek przestrzenny. [w:] Miasto. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mirosława Czerny, (2011). Prywatyzacja przestrzeni publicznej w mieście – przykłady z krajów Ameryki Łacińskiej. [w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

Mirosława Czerny, (2011). Enfoque geográfico y espacial de los estudios sobre procesos del desarrollo. [w:] Territorio y sociedad II. La dimensión de los elementos teóricos. s. 0-0. Toluca, Meksyk: Wydawnictwa UAEM.

Mirosława Czerny, Małgorzata Guszlewicz, (2011). El desarrollo local y la función de la cultura local. [w:] Territorio expuestos y procesos culturales.. s. 0-0. Toluca, Meksyk: Wydawnictwa UAEM.

Mirosława Czerny, (2011). Los estudios geográficos de la vulnerabilidad de las sociedades urbanas.. [w:] Efectos globales en procesos socioeconómicos y ambientales en América Latina. s. 0-0. San Felipe: Universidad Intercultural, Estado de México.

Mirosława Czerny, (2011). Local development - Antecedents and prospects. [w:] Mazahua Region In Mexico. Towards a New Indigenous Rurality. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Mirosława Czerny, (2011). Bogota’s social-spatial structure and its permanence in the city’s spatial planning landscape. [w:] Metropolitan areas in transition.. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Mirosława Czerny, (2010). Urbanizacja a globalizacja. [w:] Rozwój w dobie globalizacji. s. 0-0. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Mirosława Czerny, (2010). Rola dziedzictwa materialnego i duchowego w rozwoju. Przykłady z Globalnego Południa. [w:] Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce. s. 0-0. Łódź: Wyd. Ibidem.

Mirosława Czerny, (2010). Aktorzy i obserwatorzy zmian rozwoju lokalnego (na przykładzie regionu peryferyjnego w stanie Meksyk). [w:] Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. s. 0-0. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Mirosława Czerny, (2010). Ciudad difusa: El objeto de estudios geográficos comparativos. [w:] Las escalas de la geografía: del mundo al lugar. s. 0-0. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Mirosława Czerny, (2010). Twórcy i aktorzy przestrzeni miejskiej w wielkich aglomeracjach globalnego Południa. [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGSR UW/Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Mirosława Czerny, (2010). Enfoque geográfico y espacial de los estudios sobre procesos del desarrollo. [w:] Territorio y sociedad II. La dimensión de los elementos teóricos. s. 0-0. Toluca Mexico: UAEM.

Mirosława Czerny, (2010). Twórcy i aktorzy przestrzeni miejskiej w wielkich aglomeracjach globalnego Południa. [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Urząd m.st. Warszawy.

Mirosława Czerny, (2009). Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. [w:] Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. - Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. s. 0-0. Warszawa: MEN, Europejski Fundusz Społeczny, Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności.

Mirosława Czerny, Izabella Łęcka, Małgorzata Wujek, (2009). The development of urbanization in the neighbourhood of Kampinoski National Park. [w:] Naturbanization. New identities and processes for rural-natural areas. s. 0-0. Boca Raton, London, New York, Leiden: CRC Press Taylor & Francis Group.

Mirosława Czerny, (2009). Procesos regionales en transición. [w:] Relaciones Internacionales: los nuevos horizontes. s. 0-0. Quito, Ecuador: FLACSO : Ministerio de Cultura.

Mirosława Czerny, (2008). El largo camino de Varsovia para convertirse en una ciudad europea. [w:] Procesos, transformaciones y construccion de la ciudad en la era del capitalismo global. s. 0-0. Buenos Aires, Argentyna: Universidad National de General Sarmiento.

Mirosława Czerny, (2008). Zróżnicowanie krajów Unii Europejskiej pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. [w:] Geografia Unii Europejskiej. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mirosława Czerny, (2007). Poszukiwanie nowych kierunków i ujęć badawczych w geografii społeczno-ekonomicznej - przykłady nowych wątków w dyskusji.. [w:] Geografia a przemiany współczesnego świata. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo uczelniane WSG.

Mirosława Czerny, (2007). Persistencia de viejas estructuras socioeconomicas en el espacio: causas y perspectivas del cambio.. [w:] Territorio,conocimiento y tecnologia. s. 0-0. Xochimilco: Uniwersidad Autonoma Metropolitana.

Mirosława Czerny, (2007). La Ciudad de Mexico-la expansion espacial de megalopolisen contexto global. [w:] Patrones de comportamientos socioeconomicos a nivel local en Mexico. s. 0-0. Warszawa: WUW WGSR.

Mirosława Czerny, (2007). Tożsamość lokalna czynnikiem stymulującym rozwój turystyki. [w:] Ziemia Sejneńska przyroda, człowiek, turystyka. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.

Mirosława Czerny, (2006). Europa - kolebka industrializacji i integracji. [w:] Geografia regionalna świata. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Mirosława Czerny, (2006). Geografia de la cultura y estudios sobre el patrimonio. [w:] Anecido Almeida J., de Souza M.. s. 0-0. Satna Maria, Brazylia: FACOS-UFSM.

Jerzy Makowski, Mirosława Czerny, (2006). Ameryka Południowa - ekspansja osadnictwa i gospodarki. [w:] Geografia regionalna świata. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mirosława Czerny, (2005). Susainable development of large cities: concepts and Ideas. [w:] Urban Sprawl. Warsaw Aglomeration case study. s. 0-0. Warszawa: Wyd.UW.

Mirosława Czerny, (2005). El espacio local como el actor principal de los cambios. Ejemlos de los municipios conurbados de Toluca, Mexico. [w:] La otra cara de la region: region y desarrollo regional en el contexto de la globalizacion. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Mirosława Czerny, (2005). From city periphery to urban sprawl - wold experiences. [w:] Urban Sprawl, Warsaw Agglomeration. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Mirosława Czerny, (2003). Malezja - ludność, gospodarka. [w:] Wielka Encyklopedia PWN. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Mirosława Czerny, (2003). Rozwój lokalny a procesy globalizacji w Ameryce Łacińskiej. [w:] Ameryka Łacińska - rozumem i sercem. s. 0-0. Warszawa: CESLA.

Mirosława Czerny, (2003). Niemcy - ludność. [w:] Wielka Encyklopedia PWN. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Mirosława Czerny, Karina Gut, (2003). El patrimonio como factor estimulador de la economia local y regional. [w:] Ajurte regional ante la globalizacion el teritorio como el factor de desarorrollo. s. 0-0. Mexico: UAEM.

Mirosława Czerny, (2003). Meksyk - ludność, gospodarka. [w:] Wielka Encyklopedia PWN. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Mirosława Czerny, (2003). Meksyk - miasto. [w:] Wielka Encyklopedia PWN. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Mirosława Czerny, (2003). Monachium. [w:] Wielka Encyklopedia PWN. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Mirosława Czerny, (2003). Sustainable development of big cities: concepts and ideas. [w:] Especificidades socio espaciales en el ordenamiento territorial. s. 0-0. Toluka: UAEM Faculthad de Geografia.

Mirosława Czerny, (2002). Zagadnienie geografii społeczno-gospodarczej w nauczaniu geografii w gimnazjum i w liceum. [w:] Edukacja geograficzna w reformowanej szkole. Teoria i praktyka. s. 0-0. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Mirosława Czerny, (2002). Hasło Hamburg. [w:] Wielka Encyklopedia PWN. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Mirosława Czerny, (2001). Golbalizacja a rozwój lokalny w geografii społeczno-ekonomicznej. [w:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzenne. s. 0-0. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Mirosława Czerny, (2000). Szanse rozwoju społeczno - gospodarczego regionów peryferyjnych w okresie transformacji na przykładzie południowo - wschodniej Polski. [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno - przestrzennych. s. 0-0. Wrocław: MarMar.

Mirosława Czerny, (2000). La region en Europa: estrategias de formacion regional y ordenamiento del territorio. [w:] Procesos regionales en Europa Centro-Oriental y America Latina. Experiencias de encuentro y tranformacion. s. 0-0. Warszawa: Cesla UW.

Andrzej Czerny, Mirosława Czerny, (2000). Zadania dodatkowe dla uczniów. [w:] Poradnik metodyczny. Geografia dla gimnazjum-moduł 3. Zagadnienia społeczne i gospodarcze swiata.. s. 0-0. Warszawa: Nowa Era.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (2000). Una aproximacion al estudio de las zonas economicas de tipo linear en base de los ejemplos de los paises latinoamericanos. [w:] Analisiss Territorial de los cambios socioeconomicos y medioaambientales de las grandes ciudades en las dos ultimas decadas del siglo XX. s. 0-0. Warszawa: Zakład Graficzny UW.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (1987). Ciudad pequeña y su región (Huejutla de Reyes). [w:] Geografía y urbanismo. s. 49-61. Meksyk: UAM Iztapalapa.

Artykuły w czasopismach

Mirosława Czerny, (2015). Ameryka Środkowa - trudne sąsiedztwo na przesmyku między Meksykiem i Ameryką Południową. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Tom: 4, s. 37-54.

Mirosława Czerny, Hildegardo Cordova Aguilar, Anna Rzucidło, (2015). The peripheries of development: development and labour in circumstances of constant shortages, as exemplified by the Frías district of Peru. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 3, s. 43-55.

Mirosława Czerny, Hildegardo Córdova-Aguilar, Andrzej Czerny, Anna Rzucidło, (2015). Sustainable Rural Development in the North Andes. Journal of Settlements and Spatial Planning. Tom: 4/2015, Zeszyt: Spceial Issue, s. 155-165.

Mirosława Czerny, Andrzej Czerny, (2015). Susstainable Development and Policies or Strategies Concerning Resorces. BAROMETR REGIONALNY. Tom: 13, Zeszyt: 1, s. 7-12.

Mirosława Czerny, Andrzej Czerny, (2015). Zabezpieczenie egzystencji (livelihoods) w dyskusji o bezpieczeństwie ekonomicznym regionów peryferyjnych. Journal of Modern Science. Tom: 2, Zeszyt: 25, s. 241-260.

Ciro Alfonso Serna Mendoza Serna, Mirosława Czerny, Abraham Allec Pineda Londoño, Oscar Alonso Rojas Velez, (2015). Livelihood assessment in the district 1 of Medellin – . Colombia. MISCELLANEA GEOGRAPHICA – REGIONAL STUDIES ON DEVELOPMENT.. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 4, s. 0-0.

Mirosława Czerny, Hildegardo Córdova Aguilar, (2015). Sociedades locales y la sostenibilidad del proceso de desarrollo. El caso del distrito de Frias en la sierra de Piura (Peru). Estudios Latinoamericanos. Tom: 33/34, Zeszyt: 2013-2014, s. 0-0.

Carmen Bizzarri, Mirosława Czerny, (2015). The Co-Production in Marine Protected Areas for Sustainable Management. Journal of Resistive Economics. Tom: 8, Zeszyt: 50, s. 20-30.

Mirosława Czerny, (2013). Local development in peripheral areas in the light of the concept of social vulnerability and livelihood. Examples from Andean areas. Journal of Settlements and Spatial Planning. Tom: Special Issue, Zeszyt: 2, s. 219-225.

Mirosława Czerny, (2013). Vulnerabilidad y Satisfacción de Necesidades Sociales Basicas. Un tema de Estudios Geograficos (Espaciales). Boletin de la Sociedad Geografica de Lima. Tom: 120, Zeszyt: 124, s. 7-32.

Mirosława Czerny, (2011). The permanence of socio-economically marginal structures within urban space: The example of Bogotá. Quaestiones Geographicae. Tom: 30, Zeszyt: 4, s. 47-54.

Mirosława Czerny, Hildegardo Cordóva, (2010). La región de Los Andes: una visión general y una propuesta de investigación. ESPACIO Y DESARROLLO., Zeszyt: 21, s. 99-110.

Mirosława Czerny, (2009). Regiones y sociedades regionales frente a la globalización. ESPACIO Y DESARROLLO. Tom: 20, s. 19-30.

Mirosława Czerny, (2008). Koncepcja zabezpieczenia egzystencji i podatności społecznej w rozwoju regionalnym. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., Zeszyt: 237, s. 171-185.

Mirosława Czerny, (2008). Las nuevas condiciones del espacio europeo. REVISTA ENTORNO GEOGRAFICO., Zeszyt: 4, s. 109-121.

Mirosława Czerny, (2008). Koncepcja zabezpieczenia egzystencji i podatności społecznej w rozwoju regionalnym. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Tom: 237, s. 0-0.

Mirosława Czerny, (2006). Warsaw - The Expanded and. CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE.. Tom: 21, Zeszyt: 1, s. 1-17.

Mirosława Czerny, (2006). Para que y para quien la multifuncionalidad del medio rural latinoamericano. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 29, s. 7-15.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (2005). Globalizacion: redes derelaciones locales, regionales y globales. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 27, s. 31-38.

Mirosława Czerny, Hildegardo Cordova Aguilar, (2005). El patrimonio como tema de estudios geograficos. ESPACIO Y DESARROLLO., Zeszyt: 16, s. 16-27.

Mirosława Czerny, (2005). Przestrzenna ekspansja miasta - przegląd współczesnej tematyki badawczej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., Zeszyt: 219, s. 159-0.

Mirosława Czerny, (2005). Przestrzenna ekspansja miasta - przegląd współczesnej tematyki badawczej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Tom: 219, s. 156-173.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (2003). EL PAPEL DE LA RED RELACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS EN EL PROCESO DEL DESARROLLO DE UNA REGION. EL CASO DE LAS HUASTECAS. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 26, s. 19-32.

Mirosława Czerny, (2003). El patrimonio como tema de estudios geograficos. ESPACIO Y DESARROLLO., Zeszyt: 14, s. 29-44.

Mirosława Czerny, (2002). Introduction:Uneven urban and regional development in Poland. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES. Tom: 9, Zeszyt: 1, s. 37-38.

Mirosława Czerny, Andrzej Czerny, (2002). The challenge of spatial reorganization in a peripheral polish region. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES. Tom: 9, Zeszyt: 1, s. 60-72.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (1989). El desarrollo espacial de las ciudades en América Latina. Caso de la Ciudad de México. Revista Geográfica. Tom: 109, s. 45-55.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (1989). El papel de la periferia en el crecimiento urbano. Implicaciones e interdependencias. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 8, s. 131-141.

Mirosława Czerny, Andrzej Dembicz, Jerzy Makowski, Maria Skoczek, (1988). Rural Improvements between 1975 and 1985 in Las Huastecas Region, Mexico. Nederlandse Geografische Studies. Tom: 67, s. 155-165.

Mirosława Czerny, Jerzy Makowski, (1988). Small city and its region. Huejutla de Reyes, México,. Miscellanea Geographica., s. 303-311.

(2014) Strategie wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionach o wysokim poziomie ubóstwa. Koncepcja metodologii badań na przykładzie regionu górskiego w północno-zachodnim Peru; Okres: 2012-2015; [koordynator]; UMO-2012/04/M/HS4/00317,PS-74
(2014) Zabezpieczenie egzystencji (livelihood) - nadzieja i uwarunkowania nowego paradygmatu dla badań nad rozwojem ; Okres: 2011-2014; [koordynator]; 2011/01/B/HS4/03248,
(2012) Strategie wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionach o wysokim poziomie ubóstwa. Koncepcja metodologii badań na przykładzie regionu górskiego w północno-zachodnim Peru; Okres: 2012-2015; [koordynator]; UMO-2012/04/M/HS4/00317,PS 74
(2012) Zabezpieczenie egzystencji (livelihood) - nadzieja i uwarunkowania nowego paradygmatu dla badań nad rozwojem ; Okres: 2011-2014; [koordynator]; OPUS – NCN UMO-2011/01/B/HS4/03248,190300/501/GR-4031
(2012) Stare i nowe w przestrzeni miast w Ameryce Łacińskiej - aktorzy i kontestatorzy zmian; Okres: 2011-2013; [koordynator]; Nr N N306 040740,190300/GR-3323
(2012) Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk; Okres: 2011-2013; [uczestnik]; N N114 147840 ,190300/GR-3325
(2011) Stare i nowe w przestrzeni miast w Ameryce Łacińskiej - aktorzy i kontestatorzy zmian; Okres: 2011-2013; [koordynator]; N N306 040740,
(2011) Zabezpieczenie egzystencji (livelihood) - nadzieja i uwarunkowania nowego paradygmatu dla badań nad rozwojem ; Okres: 2011-2014; [koordynator]; NCN UMO-2011/01/B/HS4/03248,
(2011) Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk; Okres: 2011-2013; [uczestnik]; N N114 147840 ,
Geografia rozwoju
Globalizacja a rozwój
Modele przestrzennego rozwoju miast
Seminarium magisterskie II
Kolonialna, postkolonialna i neokolonialna przestrzeń globalnego Południa (zajęcia do wyboru na WGSR)
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III