PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Dąbski Maciej

Tytuł/Stopieńdr hab.
ImięMaciej
NazwiskoDąbski
Jednostka Zakład Geomorfologii
Telefon225521514
Pokój307
Emailmfdbski@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
Wykształcenie
-22.09.2015 Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (WGiSR UW)
-24.02.2004 Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (WGiSR UW)
-02.07.1999 Magister geografii, zakres geografia fizyczna (WGiSR UW)

Praca zawodowa

-od 04.05.2004 adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Geomorfologii
-01.10.03 – 30.04.04 asystent na WGSR UW, Zakład Geomorfologii

Inne prace

-konsultant podręcznika do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych, wyd. Operon
-tłumacz licznych artykułów naukowych (z polskiego na angielski) z zakresu geomorfologii
-autor tekstów do wstępnych stron Wielkiego Atlasu Świata, wydawnictwa EM
-tłumacz tekstów (z angielskiego na polski) do Wielkiego Atlasu Świata XXI w, wyd. Świat Książki
-nauczyciel geografii w programie matury międzynarodowej (IBDP)

Nagrody

-Nagroda Dziekana WGiSR UW za wybitne osiągnięcia naukowe (12 listopada 2011)
-Nagroda Dziekana za wyróżniającą się rozprawę doktorską i obronę pracy
-II Nagroda PTG w konkursie na najlepszą pracę magisterską

Kursy, staże

-prowadzenie zajęcia terenowych i wykładowych z geomorfologii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (w ramach programu Erasmus) w latach 2010, 2011.
-szkolenie Geography Workshop For Experienced IBDP Teachers, Paryż 2011.
-staż naukowy na Uniwersytecie im M. W. Łomonosowa w Moskwie, 12-18 października, 2005 r.
-szkolenie Glacial and Periglacial Processes, University Centre in Svalbard (UNIS), Spitsbergen, 17 marca – 11 kwietnia, 2003
-uzupełniający Kurs Ochrony Środowiska, WGiSR UW, 1999.

Książki

Rozdziały w książkach

Maciej Dąbski, (2009). Dymiąca wyspa okiem przyrodnika. Środowisko naturalne Islandii.. [w:] Islandia. Wprowadzenie do wiedzy o społeczeństwie i kulturze.. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Trio, Collegium Civitas.

Maciej Dąbski, Piotr Angiel, (2009). Zapis procesów glacjalnych i peryglacjalnych w południowej części Skálabjörg (nunataki Esjufjöll, SE Islandia) - wstępne wyniki badań.. [w:] Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych,. s. 0-0. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Maciej Dąbski, (2008). Fotografia lotnicza jako narzędzie do identyfikacji kopalnych poligonów mrozowych.. [w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin. s. 0-0. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.

Maciej Dąbski, (2008). Charakterystyka wymarzających głazików na morenach Lodowca Eliza (NW Spitsbergen). [w:] Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych. s. 0-0. Wrocław: Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Maciej Dąbski, (2007). The lichenometric size-frequency dating approach to Fláajökull moraines (SE Iceland). [w:] 37th Annual International Arctic Workshop. Program and Abstracts; May 2-4, 2007, Skaftafell, Iceland, The Earth Science Institute, University of Iceland. s. 0-0. Skaftafell, Iceland: The Earth Science Institute, University of Iceland.

Maciej Dąbski, Piotr Szwarczewski, (2007). Stanowisko Bagno Żegarskie. Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna. [w:] VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki pt. Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, 14-16 czerwca 2007, przewodnik terenowy, streszczenia wystąpień, Tom IV. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Maciej Dąbski, K. Łapaj, (2007). Identyfikacja poligonów mrozowych mrozowych na podstawie analizy zdjęć lotniczych z rejonu Kruszwicy. [w:] Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych - formy rzeźby i osady. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Komitet Badań Czwartorzędu PAN.

Piotr Szwarczewski, Maciej Dąbski, (2006). Budowa geologiczna i rzeźba powierzchni. [w:] Ziemia Sejneńska - przyroda, człowiek, turystyka. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Szkłoy Wyższej Przymierza Rodzin.

Piotr Szwarczewski, Maciej Dąbski, (2006). Agroturystyka w okolicach Sejn. [w:] Ziemia Sejneńska - przyroda, człowiek, turystyka. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Szkłoy Wyższej Przymierza Rodzin.

Maciej Dąbski, Krzysztof Dołęgowski, (2005). Zaburzenia poziomów tefry w obrębie tufurów, rejon jez. Blondulon, centralna Islandia. [w:] Funkcjonowanie obszarów polarnych oraz jego współczesne i reliktowe cechy w krajobrazach. XXXI Sympozjum Polarne. s. 0-0. Kielce: AŚ Kielce, KBP PAN Warszawa.

Maciej Dąbski, Bartosz Fabiszewski, Alina Pękalska, (2005). Strefa marginalna lodowca Flaa - wiek moren, próba zastosowania lichenometrii. [w:] Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - formy i osady. Przewodnik wycieczki terenowej. s. 0-0. Toruń: Instytut Geografii UMK.

Maciej Dąbski, (2005). Grunty strukturalne i inne formy sortowania powierzchniowego w strefie marginalnej lodowca Flaa. [w:] Rekonstrukcja procesów glacjalnych w wybranych strefach marginalnych lodowców Islandii - formy i osady. Przewodnik wycieczki terenowej. s. 0-0. Toruń: Instytut Geografii UMK.

Maciej Dąbski, Wojciech Szwajgier, (2005). Struktury mrozowe w osadach terasy plejstoceńskiej doliny Bugu W Obniżeniu Dubienki. [w:] Współczesna ewolucja rzeźby Polski. s. 0-0. Kraków: SGP, IGiGP UJ, IGiPZ PAN, IG AP.

Maciej Dąbski, (2004). Aktywne formy sortowania mrozowego w strefie marginalnej lodowca Flaa (SE islandia). [w:] Polish Polar Studies XXX Międzynarodowe sympozjum polarne. s. 0-0. Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.

Artykuły w czasopismach

Maciej Dąbski, (2015). Application of the Handysurf E-35B electronic profilometer for the study of weathering micro-relief in glacier forelands in SE Iceland. ACTA GEOLOGICA POLONICA. Tom: 65, Zeszyt: 3, s. 389-401.

Maciej Dąbski, (2014). Rock surface micro−roughness, Schmidt hammer rebound and weathering rind thickness within LIA Skálafellsjökull foreland, SE Iceland. POLISH POLAR RESEARCH. Tom: 35, Zeszyt: 1, s. 99-114.

Maciej Dąbski, Aleksander Tittenbrun, (2013). Time-dependant surface deterioration of glacially abraded basaltic boulders deposited by Fláajökull. Jokull. Tom: 63, s. 55-70.

Maciej Dąbski, (2012). Determining rock surface micro-roughness and search for new method of relative dating of glacial landforms : a case study from Fláajökull (SE Iceland) and Biferten glacier (Swiss Alps) forefields. Landform Analysis. Tom: Vol. 21, s. 3-8.

Maciej Dąbski, Piotr Angiel, (2012). Lichenometric ages of the Little Ice Age moraines on King George Island and of the last volcanic activity on Penguin Island (West Antarctica). GEOGRAFISKA ANNALER SERIES A-PHYSICAL GEOGRAPHY. Tom: 94, Zeszyt: 3, s. 395-412.

Maciej Dąbski, Piotr Angiel, (2010). Geomorphic implications of the retreat of Breiđamerkurjökull at the southern part of the Skálabjörg ridge, Esjufjöll, Iceland. Jokull. Tom: 60, s. 185-197.

Maciej Dąbski, (2010). A commentary to: Asynchronous Little Ice Age glacial maximum extent in southeast Iceland’ by Chenet et al. (Geomorphology 114 (2010) 253-260); a case of Fláajökull. Geomorphology, 120, 365-367. GEOMORPHOLOGY. Tom: 120, s. 365-367.

Maciej Dąbski, (2009). Early stages of weathering of glacially-abraded limestone surfaces as determined by various Schmidt hammer tests; Biferten glacier forefield, Glarner Alps (Switzerland).. Landform Analysis., Zeszyt: 11, s. 13-18.

Maciej Dąbski, (2009). Poligony mrozowe w okolicy jeziora Mývatn (N Islandia) - wstępne wyniki badań.. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 41, s. 53-58.

Barbara Woronko, Maciej Dąbski, (2008). H. French - The Periglacial Environment, 3rd Edition. Przegląd Geologiczny. Tom: 56, Zeszyt: 5, s. 361-362.

Maciej Dąbski, (2007). Testing the size-frequency-based lichenometric dating curve on Fláajökull moraines (SE Iceland) and quantifying lichen population dynamics with respect to stone surface aspect.. Jokull. Tom: 57, s. 21-35.

Maciej Dąbski, Wojciech Szwajgier, (2006). Struktury peryglacjalne w osadach terasy vistuliańskiej doliny Bugu w obniżeniu Dubienki. Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Tom: LX, Zeszyt: 6, s. 5-10.

Maciej Dąbski, (2006). Geneza sortowanych gruntów strukturalnych - przegląd literatury. Przegląd Geograficzny. Tom: 78, Zeszyt: 1, s. 91-107.

Maciej Dąbski, (2005). Small-scale Sorted Nets on Glacial Till Flaajokull and Elisbreen. PERMAFROST AND PERIGLACIAL PROCESSES. Tom: 16, s. 305-310.

Maciej Dąbski, (2004). Sortowane grunty strukturalne w strefach marginalnych lodowców Flaa (SE Islandia) i Elizy (NW Spitsbergen). DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA. Tom: 31, s. 35-38.

Maciej Dąbski, (2002). Dating of the Flaajokull Moraine Ridges (SE Iceland) Comparison of the Glaciological Cartographic and Lichenometrical Date. Jokull. Tom: 51, s. 17-24.

Maciej Dąbski, (2002). Age of the Flaajokull Moraine Ridges (SE Iceland), Critical Apporoach to Use Lichenometry. Miscellanea Geographica. Tom: 10, s. 67-76.

Maciej Dąbski, B Fabiszewski, A Pękalska, (1998). Marginal zone of Flaajokull (Island). Initial results of research. Miscellanea Geographica. Tom: 8, s. 47-55.

(2013) Zapis procesów wietrzeniowych na morenach lodowców Fláajökull, Heinabergsjökull i Skalafellsjökull (SE Islandia) a metody datowania względnego; Okres: 2011-2013; [koordynator]; N N306 034440,190100-501-66-3324
(2012) Zapis procesów wietrzeniowych na morenach lodowców Fláajökull, Heinabergsjökull i Skalafellsjökull (SE Islandia) a metody datowania względnego; Okres: 2011-2013; [koordynator]; N N306 034440,190100-501-66-3324
(2012) Zapis wietrzenia mrozowego w mikromorfologii ziarn kwarcu współczesnej i kopalnej warswty czynnej oraz w badaniach eksperymentalnych; Okres: 2010-2013; [uczestnik]; N N306 034639 ,GR-3151
Gospodarowanie na obszarach zimnych
Management of cold environments (ERASMUS)
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
Natural environment of Poland (ERASMUS)
Podstawy geologii
Funkcjonowanie krajobrazu I (aspekt abiotyczny)
Geomorfologia świata
Natural environment of Poland (ERASMUS)
Geomorfologia glacjalna i peryglacjalna ze szczególnym uwzględnieniem Islandii, Spitsbergenu i Alp; metody datowania względnego moren (lichenometria, młotek Schmidta, mikro-chropowatość, otoczka wietrzeniowa); grunty strukturalne w piętrze alpejskim; kopalne struktury peryglacjalne w Polsce; interpretacja zdjęć lotniczych; Mała Epoka Lodowa; współczesne zmiany klimatu a kriosfera; interpretacja zdjęć lotniczych; zastosowanie samolotów bezzałogowych do badań geomorfologicznych; gospodarowanie na obszarach zimnych.