PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Dłużewski Maciej

Tytuł/Stopieńdr hab.
ImięMaciej
NazwiskoDłużewski
Jednostka Zakład Geomorfologii
Telefon225520653
Pokój208
Emaildluzewski@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 09:30-11:30
Pełnione funkcje

Książki

Maciej Dłużewski, (2013). Morfologia i morfodynamika barchanów w obszarach zwrotnikowych (na przykładzie Sahary). Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.

Rozdziały w książkach

Kazimierz Krzemień, Maciej Dłużewski, (2015). Rozwój koryt rzecznych w obszarach wulkanicznych na przykładzie Madery. [w:] Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Madery. s. 87-94. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Polskie, Towarzystwo Geograficzne.

Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień, (2015). Rozwój turystyki i jego skutki środowiskowe w obszarach górskich – przykład masywu Pico de Arieiro (Madera). [w:] Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Madery. s. 169-174. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Polskie, Towarzystwo Geograficzne.

Irena Tsermegas, Maciej Dłużewski, (2015). Współczesne funkcjonowanie stoków starasowanych – na przykładzie chińskich tarasowych pól ryżowych i stopni tarasowych na wyżynie lessowej. [w:] W kolebce cywilizacji – od pustyń do tropików. s. 0-0. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Polskie, Towarzystwo Geograficzne.

Wiaczesław Andrejczuk, Maciej Dłużewski, (2015). Cechy i uwarunkowania rozwoju krasu południowochińskiego. [w:] W kolebce cywilizacji – od pustyń do tropików. s. 0-0. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Polskie, Towarzystwo Geograficzne.

Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Rojan, (2014). Uwarunkowania współczesnych procesów rzeźbotwórczych w górach wysokich strefy suchej i półsuchej na przykładzie doliny Dades (Atlas Wysoki). [w:] X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń 16-19 września 2014, „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość, Streszczenia. s. 29-30. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Katarzyna Biejat, Maciej Dłużewski, (2014). Współczesna morfodynamika wydm gwiaździstych na przykładzie Ergu Chebbi (południowe Maroko). [w:] X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń 16-19 września 2014, „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość, Streszczenia. s. 19-20. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Maciej Dłużewski, Katarzyna Biejat, (2014). Morfodynamika barchanów - mity i rzeczywistość. [w:] X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń 16-19 września 2014, „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość, Streszczenia. s. 30-31. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Irena Tsermegas, Maciej Dłużewski, Lech Wysokiński, (2014). Wpływ podłoża na tempo infiltracji na stokach starasowanych (na przykładzie Wysp Egejskich i Krety. [w:] X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń 16-19 września 2014, „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość, Streszczenia. s. 114-115. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Maciej Dłużewski, (2014). Wpływ morfologii i morfodynamiki wydm na zrównoważony rozwój turystyki a konieczność ochrony prawnej walorów naturalnych pól wydmowych. [w:] Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki. s. 81-94. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Anna Dłużewska, Maciej Dłużewski, (2014). Współwystępowanie walorów przyrodniczych jako źródło konfliktu w rozwoju turystyki i problem w turystyce edukacyjnej na obszarach chronionych na przykładzie Morskiego parku Narodowego Zakintos. [w:] Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki. s. 0-0. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Kazimierz Krzemień, Maciej Dłużewski, Lidiya Dubis, Irena Tsermegas, (2014). Funkcjonowanie koryt rzecznych w warunkach okresowego niedoboru opadów – uwarunkowania naturalne i antropogeniczne. [w:] Wyspy Jońskie 2014 – Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu. s. 175-183. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Maciej Dłużewski, Karolina Sobczak, (2013). Możliwości rozwoju regionu a migracje ludności w południowym Maroku (przykład doliny Dades-Draa). [w:] Środowisko przyrodnicze obszarów suchych a człowiek. s. 23-32. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Karolina Sobczak, Maciej Dłużewski, (2013). Wpływ środowiska przyrodniczego na migracje ludności w górach wysokich południowego Maroka (na przykładzie doliny górnego Dades). [w:] Środowisko przyrodnicze obszarów suchych a człowiek. s. 59-70. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Maciej Dłużewski, Katarzyna Biejat, Piotr Gierszewski, Kazimierz Krzemień, Anna Michno, Elżbieta Rojan, Karolina Sobczak, (2013). Charakterystyka fizycznogeograficzna zlewni Dades-Draa. [w:] Środowisko przyrodnicze obszarów suchych a człowiek. s. 7-22. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Maciej Dłużewski, Jan Potocki, (2013). Rozwój wydm poprzecznych w regionie Ergu Chebbi (południowe Maroko). [w:] Środowisko przyrodnicze obszarów suchych a człowiek. s. 81-88. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, (2013). Rzeźba Ponidzia. [w:] Georóżnorodność Ponidzia na tle innych obszarów północnej części zapadliska przedkarpackiego. s. 17-19. Kielce.

Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Rojan, (2013). Funkcjonowanie Dopływów Dades w Atlasie Wysokim (Maroko). [w:] Środowisko przyrodnicze obszarów suchych a człowiek. s. 33-48. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Katarzyna Biejat, Maciej Dłużewski, (2013). Form-flow interaction of star dune arms. [w:] 8th International Conference (AIG) on Geomorphology: Geomorphology and sustainability, 27-31 August, 2013. s. 939-0. Paryż.

Elżbieta Rojan, Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień, Katarzyna Biejat, (2013). Morphodynamics of small wadis on the southern slopes of High Atlas Mountains (on the example of upper Dades catchments, Morocco). [w:] 8th International Conference (AIG) on Geomorphology: Geomorphology and sustainability, 27-31 August, 2013. s. 731-0. Paryż.

Maciej Dłużewski, Katarzyna Biejat, (2013). Sand bulk density as an indicator of form-flow interaction on barchan-dune. [w:] 8th International Conference (AIG) on Geomorphology: Geomorphology and sustainability, 27-31 August, 2013. s. 940-0. Paryż.

Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas, (2007). Intensywność współczesnych procesów rzeźbotwórczych w zlewni Megala Pefka (Attyka-Grecja). [w:] Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. s. 0-0. Poznań: Bogucki Wyd.Nauk.

Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas, Lidia Dubis, Kazimierz Krzemień, (2006). Intensywność współczesnych procesów rzeźbotwórczych w zlewni Megala Pefka (Attyka, Grecja). [w:] Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4.Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. s. 0-0. Poznań-Storkowo: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Artykuły w czasopismach

Elwira Żmudzka, Dariusz Woronko, Maciej Dłużewski, (2014). The sources of moisture in the sand dunes – the example of the Western Sahara dune field. Quaestiones Geographicae. Tom: 33, Zeszyt: 3, s. 199-204.

Anna Dłużewska, Maciej Dłużewski, (2014). Współwystępowanie walorów przyrodniczych jako źródło konfliktu w rozwoju turystyki i problem w edukacji turystycznej na obszarach chronionych – przykład Morskiego Parku Narodowego Zakinthos. ZESZYTY NAUKOWE ALMAMER SZKOŁA WYŻSZA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Tom: 4 (73), s. 253-268.

Katarzyna Biejat, Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Kazimierz Krzemień, Łukasz Kokosiński, (2013). Morphodynamics of small high-mountain wadis in arid zones (on the examples of the tributaries of the upper Dades River, High Atlas Mountains, Morocco). Landform Analysis., s. 9-19.

Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Rojan, Katarzyna Biejat, (2013). Stream channel development in southern parts of the High Atlas Mountains, Morocco. Geografija. Tom: 49, Zeszyt: 1, s. 10-21.

Irena Tsermegas, Maciej Dłużewski, Katarzyna Biejat, Adam Piotr Szynkiewicz, (2012). Degradacja teras rolnych w warunkach śródziemnomorskich – wybrane przykłady z Wysp Egejskich (Grecja). Prace i Studia Geograficzne. Tom: 49, s. 151-171.

Katarzyna Biejat, Maciej Dłużewski, Karolina Sobczak, Piotr Gierszewski, Anna Michno, (2012). Wpływ morfodynamiki koryt rzecznych na działalność człowieka w Atlasie Wysokim (na przykładzie doliny górnego Dades – Maroko). Prace i Studia Geograficzne. Tom: 49, s. 139-153.

Kazimierz Krzemień, Katarzyna Biejat, Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas, (2012). Formy i procesy fluwialne w obszarze Morza Egejskiego na przykładzie Ikarii (Grecja). Prace i Studia Geograficzne. Tom: 49, s. 119-136.

(2015) Środowiskowe uwarunkowania migracji z krajów Afryki Północnej; Okres: 2015-2018; [uczestnik]; UMO-2014/13/D/HS4/03644,
(2014) Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki); Okres: 2011-2014; [uczestnik]; UMO-2011/01/B/ST10/0729,190100-501-66-4144
(2014) Wyzwania w edukacji hotelarstwa i turystyki; Okres: 2012-2014; [uczestnik]; 2012-1-PL1-LEO04-281211,
(2013) Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki); Okres: 2011-2014; [uczestnik]; UMO-2011/01/B/ST10/0729,190100-501-66-4144
(2012) Wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój i prędkość przemieszczania się barchanów (na przykładzie wybranych obszarów północnej Sahary); Okres: 2009-2012; [koordynator]; N306116236,190100-501-66-2840
(2012) Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki); Okres: 2011-2013; [uczestnik]; UMO-2011/01/B/ST10/07295,190100-501-66-4144
(2012) Degradacja stoków sterasowanych w obszarach śródziemnomorskich (na przykładzie Grecji); Okres: 2010-2012; [uczestnik]; N N306 469238,190100-501-66-3045
(2011) Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki); Okres: 2011-2014; [uczestnik]; UM-2001/U1/B/ST10/07295,190100-501-66-4144
(2011) Degradacja stoków sterasowanych w obszarach śródziemnomorskich (na przykładzie Grecji); Okres: 2010-2012; [uczestnik]; N N306 469238,190100-501-66-3045
(2011) Wpływ działalności człowieka na degradację środowiska przyrodniczego dolin rzecznych w obszarach suchych i półsuchych - na przykładzie doliny Dades - Dra (południowe Maroko) ; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; N N306 115436,192100-501-66-2853
(2011) Wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój i prędkość przemieszczania się barchanów (na przykładzie wybranych obszarów północnej Sahary); Okres: 2009-2012; [koordynator]; N N306 116236,190100-501-66-2840
(2011) New possibilities in regional development of costal areas; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; FSS/2010/II/D1/W/0003/U/0001,
(2010) Wpływ działalności człowieka na degradację środowiska przyrodniczego dolin rzecznych w obszarach suchych i półsuchych - na przykładzie doliny Dades - Dra (południowe Maroko) ; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; N N306 115436,192100-501-66-2853
(2010) Wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój i prędkość przemieszczania się barchanów (na przykładzie wybranych obszarów północnej Sahary); Okres: 2009-2012; [koordynator]; N N306 116236,190100-501-66-2840
(2010) Degradacja stoków sterasowanych w obszarach śródziemnomorskich (na przykładzie Grecji); Okres: 2010-2012; [uczestnik]; N N306 469238,190100-501-66-3045
Georóżnorodność i geozagrożenia
Metody badań rzeźby i podłoża
Ćwiczenia terenowe (geografia fizyczna)
Ekstremalne zjawiska geomorfologiczne
Geomorfologia
Gospodarowanie w warunkach ekstremalnych
Metody badań terenowych geoekologii i geomorfologii
Projekty badawcze I