PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Duda-Gromada Katarzyna

Tytuł/Stopieńdr
ImięKatarzyna
NazwiskoDuda-Gromada
Jednostka Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji
Telefon225520500
Pokój204B
Emailkduda@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 10:30-11:30
Pełnione funkcje

Książki

Sylwia Kulczyk, Marta Derek, Andrzej Kowalczyk, Anna Kurkowska, Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Kowalczyk, Wojciech Lewandowski, Małgorzata Durydiwka, (2010). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rozdziały w książkach

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2015). Unifikacja versus regionalizm. Cechy współczesnej przestrzeni turystycznej. [w:] Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie. s. 177-193. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Katarzyna Duda-Gromada, (2015). Biroturystyka – „nowa” forma turystyki kulinarnej w Polsce. [w:] Kultura i turystyka - wokół wspólnego stołu. s. 201-216. Łódż: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

Katarzyna Duda-Gromada, (2014). Turystyczno-rekreacyjne wykorzystanie sztucznych zbiorników wodnych w Polsce na przykładzie Jeziora Żywieckiego. [w:] Problemy rekreacji i turystyki wodnej. s. 59-68. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Katarzyna Duda-Gromada, (2014). W blasku czy w cieniu metropolii? Rozwój podstołecznej miejscowości na przykładzie Konstancina-Jeziorny. [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu. s. 145-159. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2013). Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna miasta Konstancin-Jeziorna. [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. s. 0-0. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Katarzyna Duda-Gromada, (2013). Muzeum multimedialne jako miejsce spotkań - wybrane aspekty (na przykładzie muzeów piwowarstwa). [w:] Kultura i Turystyka : miejsca spotkań. s. 0-0. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2011). Między autentycznością a kreacją – tendencje i przyczyny zmian w przestrzeni turystycznej. [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany.. s. 0-0. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Sylwia Kulczyk, Katarzyna Duda-Gromada, Andrzej Kowalczyk, (2010). Przyrodnicze aspekty turystyki zrównoważonej. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2010). Doświadczenia dydaktyczne w zakresie kształcenia studentów na specjalizacji «geografia turyzmu» na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce. s. 0-0. Łódź: Wyd. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Katarzyna Duda-Gromada, David Lorant, (2010). Lakes, reservoirs and regional development: case examples from Poland and Hungary. [w:] Lake Tourism Research: Towards Sustaining Communities and lake environment. Occasional Research Publication. s. 0-0. Canada: Lakehead University Canada.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Katarzyna Duda-Gromada, (2009). Region winiarski Małopolskiego Przełomu Wisły jako produkt turystyczny. [w:] Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!. s. 189-202. Łódź: Wydawnictwo WSTH w Łodzi.

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2009). Spa i wellness jako nowe (?) funkcje w miejscowościach uzdrowiskowych. [w:] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. s. 0-0. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Katarzyna Duda-Gromada, (2009). Ewolucja ładu przestrzennego w uzdrowisku Konstancin-Jeziorna. [w:] Architektura kurortowa. s. 0-0. Szczecin: Szczecin-EXPO.

Katarzyna Duda-Gromada, (2009). River reservoirs - their environmental and tourist aspects. [w:] Global Changes: Their Regional and Local Aspects. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Katarzyna Duda-Gromada, (2008). Turystyka w działaniach samorządu terytorialnego (na przykładzie wybranych gmin w Polsce). [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej. s. 0-0. Poznań: Wyd. AWF.

Katarzyna Duda-Gromada, (2008). Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin turystycznych położonych nad wybranymi zbiornikami retencyjnymi w polskich Karpatach. [w:] Nowe trendy rozwoju turystyki. s. 0-0. Sulechów: Wydawnictwo PWSZ.

Katarzyna Duda-Gromada, Sylwia Dudek-Mańkowska, (2008). Promocja turystyczna a sytuacja gospodarcza gmin położonych nad wybranymi zbiornikami retencyjnymi w Polsce. [w:] Społeczności lokalne a turystyka. Aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne. s. 187-198. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Katarzyna Duda-Gromada, Sylwia Dudek-Mańkowska, (2007). Wydarzenia kulturalne jako element promocji turystycznej miast. [w:] Kultura i Turystyka, razem czy oddzielnie?. s. 191-204. Łódź: Wydawnictwo WSTH w Łodzi.

Katarzyna Duda-Gromada, (2007). Uwarunkowania przyrodnicze rozwoju turystyki wokół karpackich zbiorników retencyjnych. [w:] Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów. s. 0-0. Lublin: Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola.

Katarzyna Duda-Gromada, (2007). Motywacje turystyczno – rekreacyjne osób wypoczywających nad Zbiornikiem Solińskim. [w:] Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. s. 0-0. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej.

Artykuły w czasopismach

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2014). Influence of tourism onthe spatial development of sesside resorts: selected aspects. Turyzm / Tourism. Tom: 24, Zeszyt: 1, s. 59-65.

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2014). Wpływ turystyki na rozwój przestrzenny miejscowości nadmorskich. Wybrane aspekty. Turyzm / Tourism. Tom: 24, Zeszyt: 1, s. 65-71.

Marta Derek, Katarzyna Duda-Gromada, Paulina Kosowska, Andrzej Kowalczyk, Mikołaj Madurowicz, (2013). Problemowe i problematyczne ABC turystyki w Warszawie. Prace Geograficzne., Zeszyt: 134, s. 7-36.

Katarzyna Duda-Gromada, (2013). Biroturystyka w Polsce – charakterystyka zjawiska. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 52, s. 63-84.

Katarzyna Duda-Gromada, (2012). Use of river reservoirs for tourism and recreation. Case study: Solińskie Lake in Poland. POLISH JOURNAL OF NATURAL SCIENCES. Tom: 27, Zeszyt: 4, s. 367-376.

Katarzyna Duda-Gromada, Zoltan Bujdoso, Lorant David, (2010). Lakes, reservoirs and regional development through some examples in Poland and Hungary. GeoJournal of Tourism and Geosites. Tom: 1, Zeszyt: 5, s. 16-23.

Andrzej Kowalczyk, Katarzyna Duda-Gromada, (2009). Spatial organization of spa resorts in Poland. Indian Journal of International Tourism and Hospitality Research. Tom: 3, Zeszyt: 1, s. 18-27.

Katarzyna Duda-Gromada, (2009). Turystyka jeziorna - nowa forma turystyki?. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 42, s. 89-101.

Katarzyna Duda-Gromada, (2009). Charakterystyka ruchu turystycznego wokół wybranych zbiorników retencyjnych w Polsce. Prace Geograficzne., s. 87-95.

Katarzyna Duda-Gromada, Lorant David, (2009). Importance of mountain reservoirs for tourism. Case study: Pieniny Mountains. Journal of Tourism Challenges and Trends. Tom: 2, Zeszyt: 1, s. 99-110.

Katarzyna Duda-Gromada, (2008). Tourism management in the vicinity of the selected retention reservoirs in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 13, s. 209-218.

Katarzyna Duda-Gromada, Lorant David, (2008). Reservoirs and local development: a case study from Hungary and from Poland. Indian Journal of International Tourism and Hospitality Research. Tom: 2, Zeszyt: 1, s. 15-26.

Geografia turyzmu
Gospodarka nieruchomościami
Przestrzeń turystyczna
Społeczne aspekty kształtowania przestrzeni
Teoria gospodarki przestrzennej i lokalizacji I
Zagospodarowanie turystyczne
Geografia ekonomiczna
Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
Gospodarka nieruchomościami
Praktyki specjalnościowe
Przyrodnicze i kulturowe aspekty turystyki
Teoria gospodarki przestrzennej i lokalizacji II