PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Dudzińska-Jarmolińska Agnieszka

Tytuł/Stopieńdr inż.
ImięAgnieszka
NazwiskoDudzińska-Jarmolińska
Jednostka Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego
Telefon225523244
Pokój57
Emaila.dudzinska-ja@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 11:15-12:15
(2017L) środa 09:30-12:30
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Architektura krajobrazu projekt
Propedeutyka projektowania
Rewitalizacja obszarów miejskich i poprzemysłowych
Seminarium licencjackie I
Seminarium magisterskie II
Urbanistyka Warszawy
Architektura krajobrazu
Proseminarium licencjackie
Seminarium licencjackie II
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Teoria urbanistyki II