PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Dziemianowicz Wojciech

Tytuł/Stopieńdr hab., prof. UW
ImięWojciech
NazwiskoDziemianowicz
Jednostka Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej
Telefon225520650
Pokój54
Emailw.dziemianowicz@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 09:45-10:45
Pełnione funkcje

Książki

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Anna Julia Dąbrowska, Sylwia Dudek-Mańkowska, Wojciech Dziemianowicz, Julita Łukomska, Marta Lackowska, Mariusz Kowalski, Paulina Nowicka, Jerzy Solon, Dariusz Świątek, (2012). Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Anna Julia Dąbrowska, Paulina Nowicka, (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wojciech Dziemianowicz, Marta Mackiewicz, Janusz Zaleski, (2012). Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Wojciech Dziemianowicz, Jacek Szlachta, (2010). Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Wojciech Dziemianowicz, Jacek Szlachta, (2010). Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Paweł Swianiewicz, Wojciech Dziemianowicz, (2007). Gmina pasywna. Warszawa: KPZK PAN.

Rozdziały w książkach

Klaudia Peszat, Wojciech Dziemianowicz, (2013). Inteligentne specjalizacje województw – między nadzieją a kolejnym rozczarowaniem. [w:] Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. s. 0-0. Poznań: Bogucki.

Julita Łukomska, Paulina Nowicka, Wojciech Dziemianowicz, Anna Julia Dąbrowska, Paulina Błajet, Jan Charkiewicz, Aleksandra Kępczyńska, Oksana Krawczyszyn, Agata Ostrowska, Magda Pawluczuk, (2011). Subregionalne bieguny wzrostu w świetle studiów przypadku. [w:] Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce. s. 0-0. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2010). Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych-koncepcja badawcza. [w:] Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2010). Sieci gospodarcze-ujęcie teoretyczne. [w:] Samorzad lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Wojciech Dziemianowicz, Jacek Szlachta, (2010). Samorząd w sieciach gospodarczych-synteza. [w:] Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Wojciech Dziemianowicz, Julita Łukomska, Magda Pawluczuk, Anna Górska, (2009). Trendy rozwojowe regionów. [w:] Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy. s. 0-0. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wojciech Dziemianowicz, Julita Łukomska, (2009). Bieguny wzrostu, ośrodki centralne i metropolie - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?. [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. s. 0-0. Warszawa: KPZK PAN.

Anna Julia Górska, Wojciech Dziemianowicz, Julita Łukomska, Magda Pawluczuk, (2009). Trendy rozwojowe polskich regionów. [w:] Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy. s. 0-0. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wojciech Dziemianowicz, (2008). Uwarunkowania regionalnej polityki naukowej i innowacyjnej. [w:] Benchmarking regionalnej polityki naukowej i innowacyjnej. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa WGiSR UW.

Wojciech Dziemianowicz, (2008). Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, dekada 1999-2008. [w:] Studia KPZK PAN. s. 0-0. Warszawa: KPZK PAN.

Paulina Nowicka, Wojciech Dziemianowicz, Paweł Swianiewicz, (2007). Źródła pasywności – studia przypadków. [w:] Gmina pasywna. s. 0-0. Warszawa: KPZK PAN.

Karol Olejniczak, Wojciech Dziemianowicz, (2003). Global Challenge and Clusters as Local Response – Does it Work in Warsaw. [w:] Europe in the perspective of Global Change. s. 0-0. Warszawa: Rewasz.

Mirosław Grochowski, J. Grzeszczak, Antoni Kukliński, Jerzy Kołodziejski, Tadeusz Markowski, Wojciech Dziemianowicz, (2000). Studia regionalne w okresie transformacji polskiej przestrzeni (na przykładzie działalności Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego). [w:] Globalizacja Polskich Metropolii. s. 0-0. Warszawa: EUROREG.

Artykuły w czasopismach

Wojciech Dziemianowicz, Klaudia Peszat, Kamil Przyborowski, (2015). Natura 2000 w kontekście konkurencyjności i możliwości rozwojowych gmin w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne., Zeszyt: 1(59), s. 86-103.

Anna Tucholska, Wojciech Dziemianowicz, (2013). Współczesny Uniwersytet w obliczu zmian. Problemy kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na przykladzie Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., Zeszyt: 251, s. 24-37.

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2012). Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na Mazowszu. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 11, s. 87-106.

Wojciech Dziemianowicz, Anna Dąbrowska, (2012). Doświadczenia polskich miast w rozwoju opartym na innowacjach – rola administracji samorządowej, w: Miasto Innowacyjne - wiedza, przedsiębiorczość, marketing. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., Zeszyt: CXLI, s. 153-168.

Wojciech Dziemianowicz, Paulina Nowicka, Jacek Szlachta, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2009). Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego. BAROMETR REGIONALNY., s. 25-40.

Katarzyna Szmigiel, Wojciech Dziemianowicz, (2007). Pasywność samorządów. WSPÓLNOTA., s. 52-55.

Paulina Nowicka, Wojciech Dziemianowicz, (2007). Jak osiągnąć sukces w pozyskiwaniu środków unijnych. WSPÓLNOTA., Zeszyt: 26, s. 52-55.

Katarzyna Szmigiel, Wojciech Dziemianowicz, (2006). Konkurencyjność Warmii i Mazur. WSPÓLNOTA., Zeszyt: 29, s. 18-21.

(2015) Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej; Okres: 2014-2016; [koordynator]; 2013/09/B/HS5/00164,
(2015) Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych; Okres: 2015-2017; [uczestnik]; 2014/13/B/HS5/03612,
(2014) Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej; Okres: 2014-2016; [koordynator]; 2013/09/B/HS5/00164,GR 4618
(2011) Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza; Okres: 2010-2011; [koordynator]; ,
Dylematy strategiczne w samorządzie terytorialnym
Gospodarka przestrzenna
Obserwatorium Mazowsza
Seminarium magisterskie II
Marketing i zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym II
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Strategie rozwoju lokalnego
Teoria lokalizacji działalności gospodarczej