PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Fuhrmann Magdalena

Tytuł/Stopieńdr
ImięMagdalena
NazwiskoFuhrmann
Jednostka Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej
Telefon225521513
Pokój113
Emailmfuhrmann@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) czwartek 11:30-13:00
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Magdalena Fuhrmann, Sylwia Dudek-Mańkowska, (2010). Wpływ lokalizacji centrów handlowych w Warszawie na organizację czasu wolnego młodzieży. [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Urząd m.st. Warszawy.

Magdalena Fuhrmann, (2006). Rola centrum handlowego Sadyba Best Mall w życiu mieszkańców Osiedla Sadyba. [w:] Przestrzeń społeczno- ekonomiczna Europy Środkowej i Wschodniej. s. 47-55. Kraków: Koło Geografów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły w czasopismach

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, (2012). Rewitalizacja Powiśla w Warszawie. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne a percepcja zachodzących zmian. PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy. Tom: 4/2012, s. 39-50.

Alina Awramiuk, Magdalena Fuhrmann, (2010). Socio-economic conditions in Warsaw districts and the availability of extracurricular activities in primary schools. Miscellanea Geographica., Zeszyt: 14, s. 283-294.

Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar, (2010). Rewitalizacja w skali lokalnej i regionalnej jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 5, s. 183-200.

Magdalena Fuhrmann, Sylwia Dudek-Mańkowska, (2009). Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie. TURYSTYKA I HOTELARSTWO., Zeszyt: 14, s. 0-0.

Magdalena Fuhrmann, (2009). Relacje społeczne i stosunek do terytorium a zagospodarowanie przestrzenne prefabrykowanych osiedli mieszkaniowych na Mokotowie. Prace Geograficzne., Zeszyt: 121, s. 0-0.

Marek Pieniążek, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Mikołaj Madurowicz, Waldemar Wilk, Tomasz Zegar, (2006). Warsaw Metropolitan Area in an international relations network. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 215-223.

Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Marek Pieniążek, Waldemar Wilk, Zegar Tomasz, (2005). Warszawa – Obszar Metropolitalny – Mazowsze. Relacje międzygminne: współpraca czy obojętność?. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Tom: XV, s. 17-37.

(2014) Analiza potencjału wybranych branż województwa podkarpackiego; Okres: 2014-2014; [współpracujący]; ,
(2012) Badanie opinii lokalnych liderów w związku z powstaniem Galerii Solna w Inowrocławiu; Okres: 2012-2012; [współpracujący]; ,
(2012) Badanie relacji społeczności lokalnych z KGHM Polska Miedź, GoogBrand&Company Central Eastern Europe; Okres: 2012-2012; [współpracujący]; ,
(2011) Sieci kreatywnego biznesu; Okres: 2011-2012; [uczestnik]; ,
Funkcja mieszkaniowa w regionie miejskim
Geografia ekonomiczna
Metody badań jakościowych i ilościowych
Miasto innowacyjne
Zastosowanie matematyki i statystyki w geografii
Ćwiczenia terenowe (geografia społeczno-ekonomiczna)
Ćwiczenia terenowe – praktyka w gminie
Metody analizy przestrzennej