PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Gendźwiłł Adam

Tytuł/Stopieńdr
ImięAdam
NazwiskoGendźwiłł
Jednostka Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej
Telefon225520650
Pokój54
Emaila.gendzwill@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
Zatrudnienie

2014-
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - adiunkt

2012-2014
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych - asystent

Wykształcenie

2009-2014
Uniwersytet Warszawski, studia doktoranckie w Instytucie Socjologii

2004-2009
Uniwersytet Warszawski, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne (MISH):
[2007] licencjat z geografii
[2008] magisterium z geografii
[2009] magisterium z socjologii

Stypendia/Staże/Szkolenia

2014
De Montfort Univeristy, Leicester (Wlk. Brytania), visiting researcher (COST Short-Term Scientific Mission)

2012-2013
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, studia podyplomowe z zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wiedzy

2012
Szkoła Letnia EUROLOC/ECPR, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster (Niemcy)

2011-2012
stypendium Fulbrighta, junior visiting researcher
Department of Political Science, Northwestern University, Evanston (USA)

2008
warsztaty GIS in Behavioral Research
University of California, Santa Barbara (USA)


więcej: http://gendzwill.wordpress.com

Książki

Rozdziały w książkach

Adam Gendźwiłł, (2015). Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku. [w:] Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014. s. 67-80. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Adam Gendźwiłł, Jakub Rutkowski, (2015). Czy exit-poll się pomylił? O różnicach między wynikami sondażu a wynikami wyborów. [w:] Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014. s. 53-58. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Adam Gendźwiłł, (2015). Brakujące i nadmiarowe krzyżyki. O głosach nieważnych w wyborach do sejmików województw. [w:] Co się stało 16 listopada? Wybory samorządowe 2014. s. 31-40. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Adam Gendźwiłł, (2014). Wybory 2014: co wywołało kontrowersje, czego możemy się nauczyć?. [w:] Wybory: wiarygodność i sprawność. s. 31-45. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Agata Stasik, Adam Gendźwiłł, (2012). Projektowanie badań jakościowych. [w:] Badania jakościowe. Podejścia i teorie. s. 1-22. PWN.

Artykuły w czasopismach

Adam Gendźwiłł, (2015). [recenzja] B. Denters i in., Size and Local Democracy. Studia Regionalne i Lokalne., Zeszyt: 1(59), s. 154-157.

Adam Gendźwiłł, (2015). [recenzja] J. Flis, Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do Sejmu i Senatu. Decyzje., Zeszyt: 23, s. 123-130.

Adam Gendźwiłł, (2015). Skąd się biorą głosy nieważne w wyborach do sejmików województw?. Studia Socjologiczne., Zeszyt: 4(219), s. 33-57.

Adam Gendźwiłł, (2015). Czy druga tura wyborów burmistrzów jest potrzebna?. Studia Polityczne., Zeszyt: 4(40), s. 99-119.

Adam Gendźwiłł, Tomasz Żółtak, Jakub Rutkowski, (2015). Niekonkurencyjne wybory, brakujący kandydaci. Dlaczego niektóre komitety wyborcze nie wystawiają kandydatów na burmistrzów?. Studia Regionalne i Lokalne., Zeszyt: 4(62), s. 64-79.

Adam Gendźwiłł, Tomasz Żółtak, Jakub Rutkowski, (2014). O związku partycypacji wyborczej i stabilności poparcia dla partii. Lokalne efekty frekwencyjne w wyborach parlamentarnych w Polsce w latach 2005-2011. Studia Socjologiczne. Tom: 214, Zeszyt: 3, s. 107-126.

Adam Gendźwiłł, Tomasz Żółtak, (2014). Why Nonpartisans Challenge Parties in Local Politics? The (extreme) case of Poland. EUROPE-ASIA STUDIES. Tom: 66, Zeszyt: 7, s. 1122-1145.

Jacek Raciborski, Adam Gendźwiłł, (2014). Jak głosują wyborcy w warunkach preferencyjnych list wyborczych: przypadek Polski. Decyzje., s. 47-70.

Adam Gendźwiłł, (2013). Why do Poles (still) dislike political parties? Some survey insights into anti-partyism in Poland, 1995-2011. Polish Sociological Review., Zeszyt: 4(184), s. 467-483.

Adam Gendźwiłł, (2013). [recenzja] A. Waśkiewicz, Paradoksy idei reprezentacji politycznej. STAN RZECZY., Zeszyt: 4, s. 256-265.

Adam Gendźwiłł, Tomasz Żółtak, (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Studia Regionalne i Lokalne., s. 102-121.

Adam Gendźwiłł, (2012). Independent Mayors and Local Lists in Large Polish Cities: Towards a Non-partisan Model of Local Government?. LOCAL GOVERNMENT STUDIES. Tom: 38, Zeszyt: 4, s. 501-518.

Adam Gendźwiłł, Tomasz Żółtak, (2012). Bezpartyjność w powolnym odwrocie. Analiza rozpowszechnienia bezpartyjności w wyborach lokalnych w Polsce w latach 2002 – 2010 r.. Studia Regionalne i Lokalne., Zeszyt: 1(47), s. 102-121.

Adam Gendźwiłł, (2011). [recenzja] A. Pacześniak, J.-M. De Waele (red.), Ludzie partii: idealiści czy pragmatycy? Kadry partyjne w świetle badań empirycznych.. Studia Polityczne., Zeszyt: 28, s. 407-413.

Adam Gendźwiłł, (2010). O partyjności i bezpartyjności demokracji lokalnej. Studia Polityczne. Tom: 26, s. 7-29.

Adam Gendźwiłł, (2010). Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki. Studia Regionalne i Lokalne., s. 99-120.

A. Gendźwiłł, (2009). O prezentacji kartograficznej wyników badań map poznawczych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: T. 41, nr 2, s. 115-127.

(2015) Koncentracja głosów preferencyjnych w wyborach radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego; Okres: 2015-2016; [koordynator]; DSM,
(2015) Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych; Okres: 2016-2018; [koordynator]; ,
(2015) Badanie kart do głosowania z wyborów do sejmików województw z 2014 r.; Okres: 2015-2016; [koordynator]; ,
(2014) Dysproporcjonalność w wyborach rad gmin w 2010 i 2014 roku w Polsce; Okres: 2014-2015; [koordynator]; 2013/09/N/HS5/00276,
(2014) Konkurencyjność w wyborach lokalnych w Polsce; Okres: 2014-2015; [koordynator]; DSM WGiSR,
(2014) Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; 2013/11/B/HS4/01695,
(2014) Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; 2013/09/B/HS5/01339,
(2014) Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway (POLCITCLIM); Okres: 2013-2016; [uczestnik]; ,
(2013) Komponenty nacjonalizacji lokalnych systemów partyjnych – nowe podejście metodologiczne z wykorzystaniem dekompozycji wskaźnika niepodobieństwa międzypoziomowego; Okres: 2013-2014; [koordynator]; DSM 105200/6,
(2013) Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny; Okres: 2014-2015; [uczestnik]; 2013/09/B/HS5/01339,
(2013) Dysproporcjonalność w wyborach rad gmin w 2010 i 2014 roku w Polsce; Okres: 2014-2015; [koordynator]; 2013/09/N/HS5/00276,
(2013) Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway (POLCITCLIM); Okres: 2013-2016; [uczestnik]; ,
(2013) COST (European Cooperation in Science and Technology) Action Local Public Sector Reforms ('LocRef'); Okres: 2013-2016; [współpracujący]; COST IS1207,
(2013) Zjawisko „dzielenia głosu” (split-ticket voting) w wyborach lokalnych w Polsce; Okres: 2013-2014; [koordynator]; ,
Metody ilościowe
Proseminarium licencjackie
Seminarium licencjackie II
Władza i samorząd w teoriach nauk społecznych
polityka lokalna
systemy wyborcze
geografia wyborcza
partie polityczne i systemy partyjne
innowacje demokratyczne, partycypacja obywatelska
metody badań społecznych
mapy poznawcze