PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Gołębiowska Izabela

Tytuł/Stopieńdr
ImięIzabela
NazwiskoGołębiowska
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225521511
Pokój19
Emaili.golebiowska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) wtorek 13:00-14:00
Pełnione funkcje
WYKSZTAŁCENIE:
2007–2011: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, studia doktoranckie w zakresie specjalności: kartografia
2004–2007: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, magisterskie studia uzupełniające, specjalizacja: kartografia
2001–2004: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, studia licencjackie, kierunek: geografia
1997–2001: I Liceum Ogólnokształcące w Chełmie im. Stefana Czarneckiego

PROJEKTY NAUKOWE I STAŻE:
– Norwegian University of Science and Technology, Department of Geography: staż w celu realizacji projektu pt. “Usability evaluation of a tool for visualizing vulnerability to natural disasters in Norway”, opiekun naukowy: prof. Jan Ketil Rød (07-10.2014)
– Projekt MARS2013 Analog Field Simulation (główny organizator: Austrian Space Forum): udział w działaniach Mission Support Centre w Innsbrucku, Austria (1.02-09.02.2013)
– udział w polsko-norweskim projekcie naukowo-badawczym "Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności", udział w podzadaniu 3 – narzędziu 3 zadaniu B2 „Określenie historycznego układu sieci wodnej oraz tempo jego zmian w międzyrzeczu Wisły, Bzury i Utraty w ciągu ostatnich 200 lat” (09.2008-12.2009)
– współpraca z Uniwersytetem Wiedeńskim (Department of Lithospheric Research) w zakresie analiz przestrzennych zmian w strukturze kwarcu spowodowanych zderzeniem z meteorytem (01.2011-11.2013)
– udział w warsztatach "Summer Sketch 2010 - wizualizacje 3D" (Toruń, 18-20.08.2010), organizator: Uniwersytet Mikołaja Kopernika


CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH:
- Commission on Cognitive Issues in Geographic Information Visualization w ramach International Cartographic Association
- Commission on Use and User Issues w ramach International Cartographic Association
- Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
- Komitet Główny Olimpiady Geograficznej

Książki

Rozdziały w książkach

Izabela Gołębiowska, (2010). Polskie atlasy ogólnogeograficzne świata na tle atlasów z innych części Europy (na przykładzie nazw geograficznych). [w:] Kartografia w regionie. s. 0-0. Słupsk - Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Kartograficzny.

Artykuły w czasopismach

Izabela Gołębiowska, (2015). Legend Layouts for Thematic Maps: a Case Study Integrating Usability Metrics with Think Aloud Method. CARTOGRAPHIC JOURNAL. Tom: 52, Zeszyt: 1, s. 28-40.

Małgorzata Gutry-Korycka, Izabela Gołębiowska, (2015). Hydrological alteration of an ice-marginal valley and its influence on the extent of historical floods. HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL-JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES. Tom: 60, Zeszyt: 3, s. 482-497.

Tomasz Opach, Izabela Gołębiowska, Sara I. Fabrikant, (2014). How do people view multi-component animated maps?. CARTOGRAPHIC JOURNAL. Tom: 51, Zeszyt: 4, s. 330-342.

Gernot Groemer, Luca Foresta, Thomas Turetschek, Claudia Bothe, Andrea Boyd, Aline Dinkelaker, Markus Dissertori, David Fasching, Monika Fischer, Daniel Föger, Norbert Frischauf, Lukas Fritsch, Harald Fuchs, Christoph Gautsch, Stephan Gerard, Linda Goetzloff, Izabela Gołębiowska, Paavan Gorur, Gerhard Groemer, Petra Groll, Christian Haider, Olivia Haider, Eva Hauth, Stefan Hauth, Sebastian Hettrich, Wolfgang Jais, Natalie Jones, Kamal Taj-Eddine, Alexander Karl, Tilo Kauerhoff, Muhammad Khan, Andreas Kjeldsen, Jan Klauck, Anna Losiak, Markus Luger, Thomas Luger, Ulrich Luger, Jane McArthur, Linda Moser, Julia Neuner, Csilla Orgel, Gian Ori, Roberta Paternesi, Jarno Peschier, Isabella Pfeil, Silvia Prock, Josef Radinger, Christoph Ragonig, Barbara Ramirez, Wissam Ramo, Mike Rampey, Arnold Sams, Elisabeth Sams, Sebastian Sams, Oana Sandu, Alejandra Sans, Petra Sansone, Daniela Scheer, Daniel Schildhammer, Quentin Scornet, Nina Sejkora, Alexander Soucek, Andrea Stadler, Florian Stummer, Willibald Stumptner, Michael Taraba, Reinhard Tlustos, Ernst Toferer, Egon Winter, Katja Zanella-Kux, (2014). A Case for Using Ground-Based Thermal Inertia Measurements to Detect Martian Caves. ASTROBIOLOGY. Tom: 14, Zeszyt: 5, s. 431-437.

Gernot Groemer, Alexander Soucek, Norbert Frischauf, Willibald Stumptner, Christoph Ragonig, Sebastian Sams, Thomas Bartenstein, Sandra Häuplik-Meusburger, Polina Petrova, Simon Evetts, Chan Sivenesan, Claudia Bothe, Andrea Boyd, Aline Dinkelaker, Markus Dissertori, David Fasching, Monika Fischer, Daniel Föger, Luca Foresta, Lukas Fritsch, Harald Fuchs, Christoph Gautsch, Stephan Gerard, Linda Goetzloff, Izabela Gołębiowska, Paavan Gorur, Gerhard Groemer, Petra Groll, Christian Haider, Olivia Haider, Eva Hauth, Stefan Hauth, Sebastian Hettrich, Wolfgang Jais, Natalie Jones, Kamal Taj-Eddine, Alexander Karl, Tilo Kauerhoff, Muhammad Khan, Andreas Kjeldsen, Jan Klauck, Anna Losiak, Markus Luger, Thomas Luger, Ulrich Luger, Jane McArthur, Linda Moser, Julia Neuner, Csilla Orgel, Gian Ori, Roberta Paternesi, Jarno Peschier, Isabella Pfeil, Silvia Prock, Josef Radinger, Barbara Ramirez, Wissam Ramo, Mike Rampey, Arnold Sams, Elisabeth Sams, Oana Sandu, Alejandra Sans, Petra Sansone, Daniela Scheer, Daniel Schildhammer, Quentin Scornet, Nina Sejkora, Andrea Stadler, Florian Stummer, Michael Taraba, Reinhard Tlustos, Ernst Toferer, Thomas Turetschek, Egon Winter, Katja Zanella-Kux, (2014). The MARS2013 Mars Analog Mission. ASTROBIOLOGY. Tom: 14, Zeszyt: 5, s. 360-376.

Anna Łosiak, Izabela Gołębiowska, Csilla Orgel, Linda Moser, Jane MacArthur, Andrea Boyd, Sebastian Hettrich, Natalie Jones, Gernot Groemer, (2014). Remote Science Support during MARS2013: Testing a Map-Based System of Data Processing and Utilization for Future Long-Duration Planetary Missions. ASTROBIOLOGY. Tom: 14, Zeszyt: 5, s. 417-430.

Groemer Gernot, Sattler Birgit, Weisleitner Klemens, Hunger Lars, Kohstall Christoph, Frisch Albert, Józefowicz Mateusz, Meszyński Sebastian, Storrie-Lombardi Michael, Bothe Claudia, Boyd Andrea, Dinkelaker Aline, Dissertori Markus, Fasching David, Fischer Monika, Föger Daniel, Foresta Luca, Frischauf Norbert, Fritsch Lukas, Fuchs Harald, Gautsch Christoph, Gerard Stephan, Goetzloff Linda, Izabela Gołębiowska, Gorur Paavan, Groemer Gerhard, Groll Petra, Haider Christian, Haider Olivia, Hauth Eva, Hauth Stefan, Hettrich Sebastian, Jais Wolfgang, Jones Natalie, Taj-Eddine Kamal, Karl Alexander, Kauerhoff Tilo, Khan Muhammad, Kjeldsen Andreas, Klauck Jan, Losiak Anna, Luger Markus, Luger Thomas, Luger Ulrich, McArthur Jane, Moser Linda, Neuner Julia, Orgel Csilla, Ori Gian, Paternesi Roberta, Peschier Jarno, Pfeil Isabella, Prock Silvia, Radinger Josef, Ragonig Christoph, Ramirez Barbara, Ramo Wissam, Rampey Mike, Sams Arnold, Sams Elisabeth, Sams Sebastian, Sandu Oana, Sans Alejandra, Sansone Petra, Scheer Daniela, Schildhammer Daniel, Scornet Quentin, Sejkora Nina, Soucek Alexander, Stadler Andrea, Stummer Florian, Stumptner Willibald, Taraba Michael, Tlustos Reinhard, Toferer Ernst, Turetschek Thomas, Winter Egon, Zanella-Kux Katja, (2014). Field Trial of a Dual-Wavelength Fluorescent Emission (L.I.F.E.) Instrument and the Magma White Rover during the MARS2013 Mars Analog Mission. ASTROBIOLOGY. Tom: 14, Zeszyt: 5, s. 391-405.

Izabela Gołębiowska, (2013). Treści kartograficzne w amerykańskich podręcznikach i skryptach z zakresu systemów informacji geograficznej. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 45, Zeszyt: 3, s. 0-0.

Izabela Gołębiowska, (2012). Kompozycja legendy mapy a sposoby identyfikacji symboli. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: T. 44, nr 1, s. 5-17.

Izabela Gołębiowska, (2011). Zastosowanie protokołów głośnego myślenia w badaniach kartograficznych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 43, Zeszyt: 4, s. 341-353.

Izabela Gołębiowska, (2011). Zastosowanie protokołów głośnego myślenia w badaniach kartograficznych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 43, Zeszyt: 4, s. 341-353.

Izabela Gołębiowska, (2010). The role of map legend in the process of map use. Conclusions from an exploratory study. Miscellanea Geographica. Tom: 14, s. 324-334.

(2014) Usability assessment of a web based tool for visualizing integrated vulnerability to natural disasters in Norway; Okres: 2014-2014; [koordynator]; 227305,
(2013) Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności; Okres: 2008-2009; [uczestnik]; PLO268,
(2012) MARS2013. Morocco Mars Analog Field Simulation; Okres: 2012-2013; [uczestnik]; ,
Grafika mapy
Kartografia
Redakcja map
Ćwiczenia terenowe (geoinformatyka)
GIS - funkcjonalność i zastosowania
Grafika mapy
Szkolenia terenowe - topografia
ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:
- Poznawcze aspekty użytkowania map
- Ocena użyteczności wizualizacji kartograficznych
- Badania empiryczne w kartografii
- Legenda różnego rodzaju opracowań kartograficznych (mapy interaktywne, geoportale, mapy atlasowe)