PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Grabowska Katarzyna

Tytuł/Stopieńdr
ImięKatarzyna
NazwiskoGrabowska
Jednostka Zakład Klimatologii
Telefon225521503
Pokój219
Emailkasiagra@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) wtorek 11:15-12:30
Pełnione funkcje

Książki

Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska, Magdalena Dobrowolska, Michał Osowiec, Elżbieta Błażek, Jan Skrzypczuk, Magdalena Grzęda, (2013). Klimat północno-wschodniej części Polski według podziału fizycznogeograficznego J. Kandrackiego i J. Ostrowskiego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska, Magdalena Dobrowolska, Michał Osowiec, Elżbieta Błażek, Jan Skrzypczuk, Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Magdalena Grzęda, (2012). Z badań klimatu Mazowsza (z uwzględnieniem większych miast). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska, Jerzy Boryczka, Maria Stopa-Boryczka, (2011). The cyclic changes of the urban islands in Warsaw. Lwów: Wyd. Lwowskiego Uniwersytetu im. I. Franka.

Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska, Magdalena Dobrowolska, Michał Osowiec, Krzysztof Błażejczyk, Jan Skrzypczuk, (2010). Zmiany klimatu Warszawy i innych miast Europy w XVII-XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Jerzy Boryczka, Maria Stopa-Boryczka, Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska, Elżbieta Błażek, Jan Skrzypczuk, (2004). Groźne zjawiska pogodowe w Polsce. Warszawa: Wyd UW.

Jerzy Boryczka, Maria Stopa-Boryczka, Dariusz Baranowski, Katarzyna Grabowska, Elżbieta Błażek, Jan Skrzypczuk, (2002). Prognozy zmian klimatu Polski. Warszawa: Wyd. UW.

Rozdziały w książkach

Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska, Jerzy Boryczka, Maria Stopa-Boryczka, (2011). Cykliczne zmiany miejskiej wyspy ciepła w Warszawie. [w:] Materiały międzynarodowego seminarium naukowego z 14-15 maja 2010r. we Lwowie nt: Badania stacji geograficznych: doświadczenia, problemy, perspektywy. s. 0-0. Lwów: Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franka.

Krzysztof Błażejczyk, Jerzy Boryczka, Katarzyna Grabowska, (2008). Wieloletnia zmienność wysokich opadów w Polsce na tle ogólnych zmian klimatu. [w:] Sympozjum Ogólnokrajowe „Hydrotechnika X’2008” - materiały. s. 0-0. Ustroń: Śląska Rada Naczelna Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach.

Tomasz Grabowski, Katarzyna Grabowska, (2007). Zmienność liczby dni z burzą w wybranych miastach Europy (1994-2006). [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy”. s. 0-0. Toruń.

Katarzyna Grabowska, (2005). Tendencje zmian i prognozy aktywności burzowej w Polsce. [w:] Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne. s. 0-0. Warszawa: PTGeof, IMGW.

Katarzyna Grabowska, (2005). Cyrkulacyjne uwarunkowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych w Europie w 2000 roku. [w:] Konferencja Naukowa Cywilizacja i żywioły. Wczoraj, dziś i jutro. s. 0-0. Warszawa.

Katarzyna Grabowska, (2004). Burze. [w:] Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza. s. 0-0. Szczecin: Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Katarzyna Grabowska, (2003). Storms in Warsaw against the background of the polish towns. [w:] Studies on the climate of Warsaw. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Wgsr UW.

Katarzyna Grabowska, (2001). Zmiany aktywności burzowej w wybranych regionach geograficznych Polski.. [w:] Postęp badań zmian klimatu i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Artykuły w czasopismach

Katarzyna Grabowska, (2014). Ciągi dni burzowych w Polsce i ich zależność od typów cyrkulacji atmosferycznej i warunków synoptycznych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 56, s. 97-118.

Joanna Popławska, Katarzyna Grabowska, (2013). The methods for detection of tornadoes in Poland (case study). Scientific Annals of "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi - Geography series. Tom: 59, Zeszyt: 2, s. 31-47.

Katarzyna Grabowska, (2011). Przebieg roczny i dobowy burz w klimacie umiarkowanym morskim, przejściowym i kontynentalnym (na przykładzie Londynu, Warszawy i Moskwy). Prace i Studia Geograficzne. Tom: 47, s. 463-471.

Katarzyna Grabowska, (2011). Annual and daily changes of thunderstorms in temperate climate in London, Warsaw and Moscow. Miscellanea Geographica. Tom: 15, s. 115-122.

Jolanta Wawer, Katarzyna Grabowska, Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, (2011). Cykliczne zmiany miejskiej wyspy ciepła w Warszawie i ich przyczyny. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 47, s. 409-416.

Katarzyna Grabowska, (2010). Między Atlantykiem a Azją – przejściowość klimatu Polski. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: specjalny, s. 43-48.

Katarzyna Grabowska, (2010). Change in storm frequency in the Mediterranean Sea region. Miscellanea Geographica. Tom: 14, s. 71-78.

Katarzyna Grabowska, (2008). O cyklonach zwrotnikowych. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 2/2008, s. 33-39.

Katarzyna Grabowska, (2008). Storms in Europe (1994-2005) – their relationship with continentality of climat. Miscellanea Geographica. Tom: 13, s. 67-75.

Katarzyna Grabowska, (2006). Wpływ kontynetalizmu klimatu na wystąpienie burz w wybranych miastach Europy (1994-2005). DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA., Zeszyt: 32, s. 85-89.

Katarzyna Grabowska, (2006). Dangerous Weather Phenomena in Europe in the year 2000 and their Dependence of Circulation. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 67-73.

Katarzyna Grabowska, (2002). The frequency of occurence of thunderstorms in Poland.. Miscellanea Geographica. Tom: 10, s. 113-118.

Katarzyna Grabowska, (2001). Zmienność aktywności burzowej w niektórych regionach geograficznych Polski. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 29, s. 181-188.

Klimatologia fizyczna
Meteorologia i klimatologia
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju przestrzennego
Ćwiczenia terenowe (geografia fizyczna)
Groźne zjawiska pogodowe
Klimatologia regionalna
Meteorologia i klimatologia
Oceny oddziaływania zmian klimatu