PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Grzegorczyk Anna

Tytuł/Stopieńdr
ImięAnna
NazwiskoGrzegorczyk
Jednostka Zakład Geografii Regionalnej Świata
Telefon225520642
Pokój202
Emailanna.torbicz@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Anna Grzegorczyk, (2011). Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały w książkach

Anna Grzegorczyk, (2014). The Paris suburbs – blessed or cursed?. [w:] Suburbanization Versus Peripheral Sustainability of Rural-Urban Areas Fringes. s. 89-102. New York: Nova Science Publishers.

Anna Grzegorczyk, (2011). Termin "miasto" a wybrane metody badań zróżnicowania sieci osadniczej w krajach rozwijających się. [w:] Miasta w czasach globalizacji. s. 26-40. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Grzegorczyk, (2008). Kopriwsztica jako przykład miejscowości turystycznej w Bułgarii. [w:] Współczesne problemy badawcze geografii polskiej. Geografia Człowieka. s. 0-0. Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.

Anna Grzegorczyk, (2006). Gdzie pustynia jest całym światem. [w:] Społeczne skutki globalizacji - globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Artykuły w czasopismach

Anna Grzegorczyk, Barbara Jaczewska, (2015). Measures of social segregation in the context of Warsaw, Berlin and Paris metropolitan areas. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 3, s. 22-35.

Anna Grzegorczyk, (2013). Social and ethnic segregation in the Paris metropolitan area at the beginning of the 21st Century. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 2, s. 20-29.

Anna Grzegorczyk, (2012). Socio-spatial diversity of Marseille at the turn of the 21st century. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. Tom: 17, s. 45-55.

Anna Grzegorczyk, (2010). Modele przestrzenne choremes – ewolucja metody i możliwości jej wykorzystania. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 42, Zeszyt: 1, s. 17-29.

Anna Grzegorczyk, (2010). Wykorzystanie zdjęć LANDSAT w badaniu struktury sieci osadniczej w wybranych krajach pozaeuropejskich. Teledetekcja Środowiskowa. Tom: 41, s. 37-50.

Anna Grzegorczyk, (2010). recenzja książki: T. Halik, E. Nowicka, W. Połeć, 2006, Dziecko wietnamskie w polskiej szkole. Zmiana kulturowa i strategie przekazu kultury rodzimej w zbiorowości Wietnamczyków w Polsce, Wydawnict. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 7, s. 191-195.

Anna Grzegorczyk, (2010). Settlement and Transport Diversity in Chosen Developing Countries. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 7, s. 7-31.

Anna Grzegorczyk, (2010). Settlement and Transport Network Diversification and Complexity in Honduras. Miscellanea Geographica. Tom: 14, s. 315-323.

Anna Grzegorczyk, (2008). Spatial Development in Vietnam and Kirgiztan. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 5, s. 111-122.

Anna Grzegorczyk, (2006). Economic Diversification and Living Standards in Asian OPEC Countries. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 3, s. 157-171.

Anna Grzegorczyk, (2006). Różnice w zagospodarowaniu przestrzeni i poziomie życia. Przykład Republiki Federalnej Niemiec. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA. Tom: 33, s. 257-260.

(2014) Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Francji i Polski.; Okres: 2014-2016; [koordynator]; DEC-2013/09/B/HS4/01492 ,GR-4666