PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Harasimiuk Andrzej

Tytuł/Stopieńdr hab.
ImięAndrzej
NazwiskoHarasimiuk
Jednostka Zakład Geoekologii
Telefon225520673
Pokój213
EmailA.Harasimiuk@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Andrzej Harasimiuk, Tomasz Grabowski, (2006). Różnorodność układów glebowo-roślinnych w okolicach Pińczowa uwarunkowana zmiennością pokryw piaszczystych. [w:] Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Andrzej Harasimiuk, Tomasz Grabowski, (2005). Różnorodność układów glebowo-roślinnych uwarunkowana zmiennością pokryw piaszczystych w okolicach Pińczowa. [w:] Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. s. 0-0. Kielce: UŚ.

Artykuły w czasopismach

Andrzej Harasimiuk, Bogumił Wicik, Tomasz Grabowski, (2010). The lake deposits in Płock Basin (case studies of Lakes Rakutowskie and Żłoby). Limnological Review. Tom: 10, Zeszyt: 1, s. 23-28.

(2012) Krajobraz wczesnośredniowiecznego osadnictwa Prus. Ekologia kompleksu osadniczego w Poganowie stanowisko IV; Okres: 2012-2012; [współpracujący]; DEC-2011/01/B/HS3/04167,
(2010) Dostosowanie klasyfikacji gleb Polski i ich parametryzacja na potrzeby modelu SWAT" w ramach projektu Pilotażowe wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej i budowa narzędzi do zarządzania zlewnią; Okres: 2007-2011; [współpracujący]; PL0014,
Geografia fizyczna świata
Gleboznawstwo
Laboratoryjne metody badań
Natural environment of Poland (ERASMUS)
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Gleboznawstwo i geografia gleb
Metody badań terenowych geoekologii i geomorfologii
Proseminarium licencjackie
Seminarium magisterskie II
Seminarium magisterskie IV
Szkolenia terenowe z geografii fizycznej