PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Jędrusik Maciej

Tytuł/Stopieńprof. dr hab.
ImięMaciej
NazwiskoJędrusik
Jednostka Zakład Geografii Regionalnej Świata
Telefon225520631
Pokój119
Emailm.jedrusik@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 10:00-11:00
(2017L) środa 10:00-13:00
Pełnione funkcje

Książki

Maciej Jędrusik, Florian Plit, Jerzy Makowski, (2010). Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Maciej Jędrusik, (2005). Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu. Warszawa: Wyd. UW.

Jolanta Choińska- Mika, Maciej Jędrusik, (2003). Historia i wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla szkół zawodowych. Warszawa: WSiP.

Jolanta Choińska - Mika, Maciej Jędrusik, (2003). Historia i wiedza o społeczeństwie. Poradnik dla nauczyciela i program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych. Warszawa: WSiP.

Maciej Jędrusik, Danuta Jędrusik, Jadwiga Tomalkiewicz-Klimek, (2001). Geografia dla gimnazjalistów. Polska i świat. Ćwiczenia. Cz.II. Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

Maciej Jędrusik, Danuta Jędrusik, Jadwiga Tomalkiewicz-Klimek, (2001). Geografia dla gimnazjalistów. Polska i świat. Podręcznik. Cz.II. Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

Jadwiga Tomalkiewicz-Klimek, Maciej Jędrusik, Danuta Jędrusik, (2001). Polska i świat.. Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

Maciej Jędrusik, (2001). Izolacja jako zjawisko geograficzne. Warszawa: WGiSR UW.

Maciej Jędrusik, Danuta Jędrusik, Jadwiga Tomalkiewicz-Klimek, (2001). Geografia dla gimnazjalistów. Poradnik metodyczny. Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

Maciej Jędrusik, Danuta Jędrusik, Jadwiga Tomalkiewicz-Klimek, (2000). Geografia.dla gimnazjalistów, Barwy swiata. Podręcznik cz. I. Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

Maciej Jędrusik, Danuta Jędrusik, Jadwiga Tomalkiewicz-Klimek, (2000). Geografia dla gimnazjalistów. Barwy Świata. Ćwiczenia. Częsć I. Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

Jadwiga Tomalkiewicz-Klimek, Maciej Jędrusik, Danuta Jędrusik, (2000). Geografia dla gimnazjalistów. Program nauczania. Warszawa: Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

Rozdziały w książkach

Maciej Jędrusik, (2013). Usedom/Uznam. [w:] The Political Economy of Divided Islands. United Geographies, Multiple Polities. s. 137-156. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Maciej Henryk Jędrusik, (2011). Krajobraz kulturowy a turystyka na wyspach u północno-zachodniego wybrzeża Madagaskaru. [w:] Krajobraz kulturowy a turystyka. s. 25-36. Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Maciej Jędrusik, (2011). The role of islands located off the northwest coast of Madagascar in modern tourism development. [w:] UGI 2011 Regional Geographic Conference “United and Integrated with the World”. s. 0-0. Santiago de Chile: UGI.

Maciej Jędrusik, (2011). Miasta na tropikalnym Pacyfiku. O trudnościach interpretacji terminu “miasto”. [w:] Miasta w czasach globalizacji. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Maciej Jędrusik, (2011). Potencjał i współczesne bariery rozwoju turystyki na Madagaskarze. [w:] Turystyka. s. 0-0. Łodź: WUŁ.

Maciej Jędrusik, (2010). Globalizacja a drogi rozwoju małych terytoriów wyspiarskich. [w:] Rozwój w dobie globalizacji. s. 0-0. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Maciej Jędrusik, (2009). Współczesna turystyka w Trzecim Świecie - zarys problemu. [w:] Współczesne problemy przemian strukturalnych w przestrzeni geograficznej. s. 0-0. Słupsk: Wyd. Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Maciej Jędrusik, (2008). Kilka aspektów turystyki kulinarnej w tropikalnej Oceanii. [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Maciej Jędrusik, (2008). O niedostatkach bazy noclegowej w państwach ubogich. Przykład Madagaskaru. [w:] Współczesne problemy badawcze geografii polskiej. Geografia człowieka. s. 0-0. Biała Podlaska: PWSZ im. Papieża Jana Pawła II.

Maciej Jędrusik, (2008). Geneza i ekspansja Unii Europejskiej. [w:] Geografia Unii Europejskiej. s. 0-0. Warszawa: WN PWN.

Maciej Jędrusik, (2008). Iles tropicales. Vers une rupture des relations homme-nature. [w:] Les interfaces. Ruptures, transitions et mutations. s. 0-0. Pessac: ADES-DyMSET, Universite des Antilles et de la Guyane, Region Martinique.

Maciej Jędrusik, (2008). Madagaskar - wyspa czy kontynent? Kilka słów o pojęciach wyspa i wyspiarskość. [w:] Współczesne problemy badawcze geografii polskiej. Geografia człowieka. s. 0-0. Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.

Maciej Jędrusik, (2007). Przyczynek o postrzeganiu obiektów geograficznych przez naturalistów. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. s. 0-0. Warszawa: WUW WGSR.

Maciej Jędrusik, (2007). Cities on the tropical Pacific. About difficulties in interpretation of a term “city”. [w:] Cities of the World - Selected Issues, . s. 0-0.  Kielce : Jan Kochanowski University in Kielce.

Florian Plit, Maciej Jędrusik, Stefan Kałuski, (2006). Stan wiedzy geograficznej w społeczeństwie polskim (zarys problemu). [w:] Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształcenia społeczeństwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce. s. 0-0. Sosnowiec: Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk. Wydział nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Maciej Jędrusik, (2006). Azja Południowo-Wschodnia - w pogoni za tygrysami. [w:] Geografia regionalana świata. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maciej Jędrusik, (2006). Oceany - bariera, którą moża pokonać. [w:] Geografia regionalna świata. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Maciej Jędrusik, (2005). Przestrzeń turystyczna wysp tropikalnych w początkach XXI wieku. [w:] Kształtowanie funcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. s. 0-0. Słupsk: PAP.

Maciej Jędrusik, Stefan Kałuski, Florian Plit, (2005). Stan wiedzy geograficzne w społeczenstwie polskim - zarys problemu. [w:] Wpływ rozwoju nauk geograficznych na proces kształenia społeczenstwa oraz promocję wiedzy geograficznej w Polsce. s. 0-0. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

Maciej Jędrusik, (2005). Czy globalizacji można uniknąć?. [w:] Społeczne skutki globalizacji a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Maciej Jędrusik, (2005). Kilka przykładów zagospodarowania turystycznego oszarów wiejskich w krajach tropikalnych. [w:] Wybrane zagadnienia turystyki wiejskiej. s. 0-0. Biała Podlaska: Wyd. PWSZ.

Maciej Jędrusik, (2004). Miceo -Etats comme territoires a risques. Lexemple des iles Cook. [w:] Espaces tropicaux et risques du local au global. s. 0-0. Orleans: IRD UNiversite dOrleans.

Maciej Jędrusik, (2004). Czy globalizacji można uniknąć?. [w:] Społeczne skutki globalizacji. Globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.. s. 0-0. Warszawa: Wyd. UW.

Maciej Jędrusik, (2004). Granice przyrodnicze a granice społeczne. Wybrane problemy społeczności obszarów izolowanych. [w:] badania geograficzne w Poznawaniu srodowiska. s. 0-0. Lublin: Wyd. UMSC.

Maciej Jędrusik, (2003). Wyspy Cooka. Ewolucja przestrzeni geograficznej mikropaństwa w warunkach globalizacji. [w:] Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. s. 0-0. Opole: PTG - Oddział w Opolu.

Maciej Jędrusik, (2003). Les iles avec et sans passe. Le cas de South Ari Atoll (Iles Maldives). [w:] Potrimoires et developpement dans les pays tropicaux. s. 0-0. Pessac: DYMSET.

Maciej Jędrusik, (2003). Polska. [w:] Uniwersalna encyklopedia szkolna PWN. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Maciej Jędrusik, (2002). Wyspy tropikalne i subtropikalne. [w:] Georafia . Spojrzenie na Ziemię i środowisko. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Maciej Jędrusik, (2002). Ocena wiedzy geograficznej w świetle wyników egzaminów wstępnych na Wydział Zarządzania UW. [w:] Edukacja geograficzna w reformowanej szkole. Teoria i praktyka. s. 0-0. Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Maciej Jędrusik, (2000). Tajlandzkie wyspy Morza Andamańskiego - ewolucja turystycznego raju. [w:] Srodowisko Przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. s. 0-0. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG.

Artykuły w czasopismach

Maciej Jędrusik, Andrzej Lisowski, Dieudonné Mouketou-Tarazewicz, Marc-Louis Ropivia, Bogdan Zagajewski, (2015). Touristic development of the La Lopé National Park (Gabon) in light of the SWOT analysis. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 3, s. 5-13.

Maciej Jędrusik, (2014). The Elusive Sustainable Development of Small Tropical Islands. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 3, s. 26-30.

Maciej Jędrusik, (2013). Zagospodarowanie turystyczne Parku Narodowego Krugera (RPA) – wybrane aspekty. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 55, Zeszyt: 62, s. 34-330.

Maciej Jędrusik, (2011). Island Studies, Island Geography. But what is an Island?,. Miscellanea Geographica., s. 201-212.

Maciej Jędrusik, (2008). On Some Aspects of Culinary Tourism in Tropical Oceania. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 4, s. 111-132.

Maciej Jędrusik, (2008). Madagascar - an island or a continent? On the notions of islands and insularity. Miscellanea Geographica. Tom: 13, s. 251-258.

Maciej Jędrusik, (2006). Emerging Islands - a new role of tropical islands in the world. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 3, s. 51-74.

Maciej Jędrusik, (2006). Wyspy Pacyfiku jako kierunek podróży turystycznych. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA., Zeszyt: 33, s. 97-101.

Maciej Jędrusik, (2006). On the evolution of tropical islands economies in modern times. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 243-250.

Maciej Jędrusik, (2005). Zasoby oceanów jako potencjał rozwojowy wysp tropikalnych. Czasopismo Geograficzne. Tom: 76, Zeszyt: 1-2, s. 3-18.

Maciej Jędrusik, (2004). Nature and tourism on tropical and subtropical islands. Miscellanea Geographica. Tom: 11, s. 263-272.

Maciej Jędrusik, (2004). Mondilisation comme facteur devolution socio-economique des iles tropicales. Quelques exemples des iles thailandaises. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 1, Zeszyt: 1, s. 69-82.

Maciej Jędrusik, (2004). An outline of the History of Research on Asia and Oceania in the Institute of DEveloping Countries of Warsaw University. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 1, Zeszyt: 1, s. 7-16.

Maciej Jędrusik, (2004). Wyspa niejedno ma imię. GEOGRAFIA W SZKOLE. Tom: 52, Zeszyt: 4, s. 240-244.

Maciej Jędrusik, (2003). Przyrodniczy potencjał turystyczny oraz formy jego wykorzystania na wyspach tropikalnych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 32, s. 141-158.

Maciej Jędrusik, (2003). Zmiany polityczne, ludnościowe i gospodarcze na Wyspach Cooka w XIX i XX wieku. Czasopismo Geograficzne. Tom: 74, Zeszyt: 3, s. 213-224.

Maciej Jędrusik, (2003). Wyspy Pacyfiku Południowego na przełomie wieków. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 2, s. 108-113.

Maciej Jędrusik, (2003). Trzy modele kolonizacji turystycznej na przykładzie archipelagów mórz ciepłych. Przegląd Geograficzny. Tom: 75, Zeszyt: 1, s. 81-100.

Maciej Jędrusik, (2002). Przyrodnicza, społeczna i gospodarcza specyfika środowisk wyspiarskich. Czasopismo Geograficzne. Tom: 73, Zeszyt: 1-2, s. 3-12.

Maciej Jędrusik, (2002). D. Gallet, Sao Tome et Principe. Les iles du milieu du monde. Przegląd Geograficzny. Tom: 73, Zeszyt: 1-2, s. 152-153.

Maciej Jędrusik, (2002). Quelques Modeles de colonisation touristique contemporaine. Miscellanea Geographica. Tom: 10, s. 241-246.

Maciej Jędrusik, (2002). Strategie i bariery rozwoju państw i terytoriów wyspiarskich na Oceanie Indyjskim. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 79, s. 97-110.

Maciej Jędrusik, (2000). Zmiany w funkcjonowaniu społecznosci wybranych wysp Mikronezji w latach 1880-1995. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 76, s. 25-43.

Maciej Jędrusik, (2000). Social isolation as a Geographical Phenomenon. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 215-229.

(2012) Organizacja Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej, Kraków 2014; Okres: 2008-2014; [uczestnik]; ,
Geografia regionalna
Geografia współczesnego świata
Konflikty lokalne i regionalne w Afryce, Azji i Oceanii
Przemiany w Europie Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Obszary wiejskie
Regiony społeczno-gospodarcze świata
Seminarium doktoranckie
Seminarium magisterskie II
Seminarium magisterskie IV
Wyspy tropikalne