PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Jaczewska Barbara

Tytuł/Stopieńdr
ImięBarbara
NazwiskoJaczewska
Jednostka Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Telefon225520647
Pokój203A
Emailbgibki@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 11:30-13:00
(2017L) czwartek 11:30-13:00
Pełnione funkcje
Aktualne stanowisko:

Adiunkt, Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, ISRiG, WGSR, UW


Wykształcenie:

2012 – uzyskanie stopnia Doktora Nauk o Ziemi na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, praca pt. Zarządzanie migracją w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Polityka integracyjna na poziomie lokalnym, narodowym i ponadnarodowym

2006-2011 Studia doktoranckie Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

2005-2007 studia magisterskie kierunek Gospodarka Przestrzenna, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski; Dyplom: Gospodarka Przestrzenna w zakresie Planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego

2004-2006 studia magisterskie kierunek Geografia, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Dyplom: Geografia w zakresie geografii ekonomicznej

Projekty naukowe i inne:

2016 - uzyskanie certyfikatu Certified Research&Development Project Management Associate, IPMA 4RD

2014-2017 – główny wykonawca projektu finansowanego przez NCN pt. Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Francji i Polski

2013 - Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu International Project Management Association (IPMA) poziom D

2013 - Udział w projekcie „Naukowiec Jutra. Komercjalizacja i zarządzanie projektami naukowymi”
2012-2013 udział w szkoleniach realizowanych w ramach Programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UW (Projekt „Nowoczesny Uniwersytet”)

2012-2016 - Zastępca Dyrektora Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

2011-2013 – uczestnik projektu finansowanego przez NCN pt. Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk

2009-2011 główny wykonawca grantu promotorskiego finansowanego przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego pt. Zarządzanie migracją w krajach Unii Europejskiej. Polityka integracyjna na poziomie lokalnym, narodowym i ponadnarodowym

Książki

Barbara Jaczewska, (2015). Zarządzanie migracją w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Polityka integracyjna na poziomie ponadnarodowym, narodowym i lokalnym.. Warszawa: Unwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Rozdziały w książkach

Barbara Jaczewska, (2014). The Transformation of "Gated Communities": A Case Study of the "Kabaty" Neighbourhood of Warsaw. [w:] Suburbanization Versus Peripheral Sustainability of Rural-Urban Areas Fringes. s. 193-210. New York: Nova Science Publishers.

Barbara Jaczewska, (2014). Emergence of local immigrants integration as a European Union policy issue. [w:] Ciudad – territorio sustentable. Procesos, actores y estructuras. s. 33-50. Toluca: Universidad Autónoma del estado de Mexico.

Barbara Jaczewska, (2013). Migration Management in the European Union. Immigration Policy in Germany and the United Kingdom. [w:] Narratives of Ethnic Identity, Migration and Politics, A Multidisciplinary Perspective. s. 0-0. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Barbara Jaczewska, (2013). Zmiany demograficzne i społeczno-gospodarcze w Regionie Mazahua w latach 1990-2010. [w:] Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.

Barbara Jaczewska, (2013). Demographic and social changes in the Mazahua Region in the years 1990-2010. [w:] Transformaciones ambientales y socioeconomicas en la Region Mazahua, Mexico. s. 53-76. Warszawa: Facultatd de Geografia y Estudios Regionales Universidad de Varsovia.

Barbara Jaczewska, (2013). Polityka integracyjna imigrantów na poziomie lokalnym na przykładzie wybranych miast niemieckich. [w:] Imigranci. Między integracją a izolacją,. s. 251-272. Poznań: Komitet Nauk Etnologicznych PAN, Wydawnictwo Nauka i Innowacje.

Barbara Jaczewska, (2012). Integracja imigrantów w mieście globalnym - na przykładzie Londynu. [w:] Miasta w czasach globalizacji. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Waszawskiego.

Barbara Jaczewska, (2012). Wieloetniczny i wielokulturowy Londyn - światowe miasto czy świat w mieście?. [w:] Migracje i wielkie metropolie. s. 16-33. Warszawa: Instytut Historii PAN.

Barbara Jaczewska, (2011). A world city or the world in one city. A case study of London. [w:] Metropoitan Areas in Transition. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Barbara Dominika Jaczewska, (2011). A world city or the world in one city. A case study of London. [w:] Metropolitan areas in transition. s. 0-0. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Barbara Jaczewska, (2011). The socio-spacial diversification in the cities. Cases from Poland and Mexico. [w:] Efectos globales en procesos socioeconomicos y ambientales en America Latina. s. 0-0. Meksyk: Fernando de Haro y Omar Fuertes.

Barbara Jaczewska, (2008). Revitalization of Post-Industrial Spaces in the City of Łódź. [w:] On the Social, Economic and Spatial Transformations of the Regions. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.

Barbara Jaczewska, (2008). Zmiany demograficzne w krajach Unii Europejskiej. [w:] Geografia Unii Europejskiej. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barbara Jaczewska, (2007). Kto przejmie dorobek pokoleń - Rozważania nad kryzysem demograficznym Europy i kwestią wzmożonej imigracji. [w:] Europa i świat. Próby spojrzenia w przyszłość. s. 0-0. Warszawa: Koło Naukowe Studentów EUROREG.

Barbara Jaczewska, (2006). Toronto - najbardziej wielokulturowe miasto świata. [w:] Geografia regionalna świata. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Artykuły w czasopismach

Anna Grzegorczyk, Barbara Jaczewska, (2015). Measures of social segregation in the context of Warsaw, Berlin and Paris metropolitan areas. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 3, s. 22-35.

Barbara Jaczewska, (2014). Polityka integracyjna imigrantów na poziomie lokalnym na przykładzie wybranych miast w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny., Zeszyt: 2, s. 151-176.

Barbara Jaczewska, (2013). Multidimensionality of immigrant integration policy at the local level. Examples of initiatives in Germany and The United Kingdom. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 1, s. 25-33.

Barbara Jaczewska, (2009). Zmiany z polityce imigracyjnej Niemiec na przełomie XX i XXI wieku i ich znaczenie dla sytuacji imigrantów. Prace Geograficzne., Zeszyt: 121, s. 125-135.

Barbara Jaczewska, (2008). Harald Sioli - Gelebtes, geliebtes Amazonien, Forschungsreisen im brasilianischen Regenwald zwischen 1940 und 1962. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 30, s. 246-247.

(2015) Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Francji i Polski.; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; UMO-2013/09/B/HS4/01492,
(2014) Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Francji i Polski.; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; UMO-2013/09/B/HS4/01492,
(2012) Zmiany społeczno-gospodarcze w regionach tubylczych Meksyku i ich percepcja przez mieszkańców. Przypadek Regionu Mazahua w stanie Meksyk; Okres: 2011-2013; [uczestnik]; N N114 147840,
(2011) Zarządzanie migracją w krajach Unii Europejskiej. Polityka integracyjna na poziomie lokalnym, narodowym i ponadnarodowym; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; NN 114122837,190300-501-66-2926
(2010) Zarządzanie migracją w krajach Unii Europejskiej. Polityka integracyjna na poziomie lokalnym, narodowym i ponadnarodowym; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; ,190300-501-66-2926
Geografia społeczna
Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
Migracje zarobkowe i ich skutki społeczno-gospodarcze
Proseminarium licencjackie (E)
Seminarium licencjackie I
Współczesne migracje i ich skutki społeczno-gospodarcze
Contemporary migration - social and economic consequences (ERASMUS)
Geography of the World (ERASMUS)
Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
Obszary zurbanizowane
Proseminarium licencjackie
Regiony społeczno-gospodarcze świata
Seminarium licencjackie (E)
- Studia migracyjne (m.in.polityka imigracyjna i integracyjna prowadzona wobec cudzoziemców, zachowania przestrzenne migrantów, zmiany mobilności przestrzennej różnych grup społecznych m.in. osób starszych)

- Studia miejskie (m.in.segregacja przestrzenna, izolacja przestrzenna, przekształcenia miast, polityki miejskie, polityki mieszkaniowe)

- Planowanie strategiczne (m.in. systemy planowania strategicznego w krajach UE, zarządzanie projektami strategicznymi)