PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Jankowska Marta

Tytuł/Stopieńmgr inż.
ImięMarta
NazwiskoJankowska
Jednostka Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej
Telefon225520651
Pokój109A
Emailmjankowska@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Zainteresowania zawodowe:
- informatyka
- ochrona środowiska, a w szczególności ochrona wód i antropopresja środowiska
hobby i zainteresowania
- pisanie wierszy, opowiadań i inny formy literackie
- fotografowanie
- turystyka
- dobra muzyka
- ciekawe książki, filmy i inne formy rozrywki