PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Kałaska Maciej

Tytuł/Stopieńdr
ImięMaciej
NazwiskoKałaska
Jednostka Zakład Geografii Regionalnej Świata
Telefon225520623
Pokój205
Emailm.kalaska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 10:00-13:00
(2017L) wtorek 13:15-14:15
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Geografia regionalna
Geografia regionalna obszarów umiarkowanych
Geography of the World (ERASMUS)
Konflikty lokalne i regionalne w Ameryce Łacińskiej
Pracownia specjalnościowa II (techniki kartograficzne)
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Geography of the World (ERASMUS)
Regiony społeczno-gospodarcze świata
Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego
Zarządzanie rozwojem regionalnym