PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Kałaska Maciej

Tytuł/Stopieńmgr
ImięMaciej
NazwiskoKałaska
Jednostka Zakład Geografii Regionalnej Świata
Telefon225520623
Pokój205
Emailm.kalaska@uw.edu.pl
Konsultacje (2016L) środa 10:00-13:00
(2016L) środa 13:30-14:30
Pełnione funkcje
(2016-) Oddział Warszawski: członek Zarządu Oddziału Warszawskiego;
(2012-) Oddział Warszawski: sekretarz Zarządu Oddziału Warszawskiego;

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Geografia regionalna
Geografia regionalna obszarów międzyzwrotnikowych
Pracownia specjalnościowa II (techniki kartograficzne)
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej
Geography of the World (ERASMUS)
Metody i techniki badań terenowych
Regiony społeczno-gospodarcze świata
Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Uwarunkowania rozwoju lokalnego i regionalnego
Zarządzanie rozwojem regionalnym