PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Kicińska Bożena

Tytuł/Stopieńdr
ImięBożena
NazwiskoKicińska
Jednostka Zakład Klimatologii
Telefon225521513
Pokój215
Emailbkicinska@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Agroklimatologia
Agroklimatologia - ćwiczenia
Hydrologia i klimatologia (Wydział Biologii)
Klimatologia urbanistyczna
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
Ochrona atmosfery
Podstawy meteorologii i klimatologii I
Zagrożenia i ochrona atmosfery
Człowiek i środowisko
Człowiek i środowisko - wybrane zagadnienia
Klimatologia obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich
Klimatologia stosowana
Klimatologia urbanistyczna
Meteorologia i klimatologia
Proseminarium licencjackie
Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia
Przyrodnicze podstawy gospodarowania II