PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Kociszewski Piotr

Tytuł/Stopieńdr
ImięPiotr
NazwiskoKociszewski
Jednostka Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji
Telefon225520626
Pokój204B
Emailp.kociszewski@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
2011 – 2015
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski,
studia doktoranckie, rozprawa doktorska: "Oferta turystyczna dla seniorów - jej istota i społeczno-geograficzne uwarunkowania"

2006 – 2011
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski,
kierunek – geografia, studia licencjackie i magisterskie – specjalizacja geografia turyzmu oraz ukończony kurs (blok) pedagogiczny

2003 – 2006
XL L.O im. Stefana Żeromskiego
ul. Platynowa 1, 00-808 Warszawa,
klasa o profilu geograficzno – turystycznym

Książki

Rozdziały w książkach

Piotr Kociszewski, (2014). Oferta turystyczna dla seniorów jako odpowiedź na potrzeby konsumentów. [w:] Ewolucja podaży i popytu w turystyce. s. 49-68. Sucha Beskidzka: Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.

Piotr Kociszewski, (2013). Turystyka seniorów jako nowy trend w turystyce – uwarunkowania oferty turystycznej dla seniorów. [w:] Trendy w turystyce. s. 15-25.

Piotr Kociszewski, (2013). Turystyka seniorów jako nowy trend w turystyce – uwarunkowania oferty turystycznej dla seniorów. [w:] Trendy w turystyce. s. 0-0. Kraków: Proksenia.

Piotr Kociszewski, (2012). Produkty turystyki kulturowej dla seniorów - ewolucja i rewolucja (?). [w:] Kultura i turystyka - wspólne korzenie. s. 0-0. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Łódzkiego.

Piotr Kociszewski, (2012). Miejsce wartości kulturowych w turystyce seniorów. [w:] Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania. s. 0-0. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego Poznań.

Piotr Kociszewski, (2012). Miejsce wartości kulturowych w turystyce seniorów. [w:] Jakość życia w kulturowych przestrzeniach podróżowania. s. 0-0. AWF Poznań.

Paulina Kosowska, Piotr Kociszewski, (2011). Postrzeganie Starego Miasta przez uczniów i studentów. [w:] Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki. s. 0-0. Kraków.

Paulina Kosowska, Piotr Kociszewski, (2011). Szlaki internetowe Pragi Północ jako produkt turystyczny dla mieszkańców. [w:] Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Cz.1 - Nauki inżynieryjne. T. 2. s. 0-0. CREATIVETIME.

Piotr Kociszewski, (2011). Seniorzy jako turyści. [w:] Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych. s. 0-0. Kraków: Creative Science.

Artykuły w czasopismach

Piotr Kociszewski, (2014). Możliwości rozwoju turystyki kulinarnej w Czarnogórze. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 52, s. 115-135.

Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski, (2013). Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce / Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski.. Turystyka Kulturowa., s. 5-29.

Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski, (2013). Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce. Turystyka Kulturowa., s. 5-29.

Piotr Kociszewski, (2013). "Świadomi i pomocni : w stronę odpowiedzialnej turystyki : przykłady z Nigru i Sierra Leone", Sylwia Kulczyk, Agnieszka Bajtyngier, 2013 : [recenzja] / Piotr Kociszewski.. Turystyka Kulturowa., s. 64-67.

Piotr Kociszewski, Joanna Wyleżałek, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Piotr Zmyślony, Przemysław Buryan, Ewa Malchrowicz-Mośko, (2013). Zainteresowanie seniorów turystyką oraz ich udział w turystyce kulturowej / Piotr Kociszewski, Joanna Wyleżałek, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Piotr Zmyślony, Przemysław Buryan, Ewa Malchrowicz-Mośko.. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 5, s. 78-85.

Zygmunt Kruczek, Agnieszka Matusiak, Przemysław Buryan, Piotr Zmyślony, Piotr Kociszewski, Michał Jarnecki, Agata Niemczyk, Andrzej Kowalczyk, (2013). Jak przyciągnąć do Polski turystów kulturowych z Azji Wschodniej? / Zygmunt Kruczek, Agnieszka Matusiak, Przemysław Buryan, Piotr Kociszewski, Piotr Zmyślony, Michał Jarnecki, Agata Niemczyk, Andrzej Kowalczyk.. Turystyka Kulturowa., s. 86-94.

Janusz Hochleitner, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Piotr Kociszewski, Zygmunt Kruczek, (2013). Oferta muzealna w perspektywie oczekiwań turystyki kulturowej / Janusz Hochleitner, Zygmunt Kruczek, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Piotr Kociszewski.. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 7, s. 62-72.

Przemysław Buryan, Agata Niemczyk, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Karolina Buczkowska, Marek Nowacki, Dariusz Dąbrowski, Agnieszka Matusiak, Zygmunt Kruczek, Michał Jarnecki, Piotr Kociszewski, (2013). Jak połączyć siły i wiedzę, aby zrealizować wiarygodne, wieloaspektowe badanie stanu turystyki kulturowej w Polsce? / Przemysław Buryan, Agata Niemczyk, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Karolina Buczkowska, Marek Nowacki, Dariusz Dąbrowski, Agnieszka Matusiak, Zygmunt Kruczek, Michał Jarnecki, Piotr Kociszewski.. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 4, s. 81-88.

Marek Nowacki, Zygmunt Kruczek, Piotr Kociszewski, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Agnieszka Matusiak, Przemysław Buryan, (2013). Rzeczywista wielkość ruchu turystyki kulturowej oraz dynamika jego zmian w ostatnich latach / Marek Nowacki, Zygmunt Kruczek, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Piotr Kociszewski, Agnieszka Matusiak, Przemysław Buryan.. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 3, s. 72-79.

Zygmunt Kruczek, Agnieszka Matusiak, Przemysław Buryan, Piotr Zmyślony, Piotr Kociszewski, Michał Jarnecki, Agata Niemczyk, Andrzej Kowalczyk, (2013). Jak przyciągnąć do Polski turystów kulturowych z Azji Wschodniej? / Zygmunt Kruczek, Agnieszka Matusiak, Przemysław Buryan, Piotr Kociszewski, Piotr Zmyślony, Michał Jarnecki, Agata Niemczyk, Andrzej Kowalczyk.. Turystyka Kulturowa., s. 86-94.

Zygmunt Kruczek, Agnieszka Matusiak, Przemysław Buryan, Piotr Zmyślony, Piotr Kociszewski, Michał Jarnecki, Agata Niemczyk, Andrzej Kowalczyk, (2013). Jak przyciągnąć do Polski turystów kulturowych z Azji Wschodniej? / Zygmunt Kruczek, Agnieszka Matusiak, Przemysław Buryan, Piotr Kociszewski, Piotr Zmyślony, Michał Jarnecki, Agata Niemczyk, Andrzej Kowalczyk.. Turystyka Kulturowa., s. 86-94.

Piotr Kociszewski, (2012). Produkt turystyczny dla seniorów – tworzenie i pespektywy rozwoju. TURYSTYKA I HOTELARSTWO., s. 0-0.

Piotr Kociszewski, (2012). Tourism of Senior Citizens in Europe. Overview of Selected Initiatives. Problemy turystyki i rekreacji., Zeszyt: Vo. I(I), s. 58-78.

Piotr Kociszewski, (2012). Turystyka seniorów w Europie. Wybrane problemy. Problemy turystyki i rekreacji., Zeszyt: 2/2012, s. 0-0.

Piotr Kociszewski, (2009). Sanktuaria województwa mazowieckiego jako mateczniki kultury regionu / Piotr Kociszewski.. STUDIA MAZOWIECKIE. Tom: 4 (11), s. 0-0.

Geografia turystyczna Polski
Ćwiczenia terenowe w wybranych regionach Polski (Podlasie)
Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
Marketing terytorialny
Polityka turystyczna w krajach UE
-turystyka seniorów
-marketing turystyczny - m.in produkt turystyczny, oferta turystyczna
-geografia turystyczna Polski, w tym szczególnie Podlasie i w ogóle Polska Wschodnia