PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Kordowska Monika

Tytuł/Stopieńmgr
ImięMonika
NazwiskoKordowska
Jednostka Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji
Telefon225520500
Pokój204B
Emailmonika_kordowska11@gazeta.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Sylwia Kulczyk, Monika Kordowska, Małgorzata Kowalczyk, (2014). Smakowanie natury - o przyrodniczych korzeniach turystyki kulinarnej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 52, s. 31-46.

Monika Ewa Kordowska, Sylwia Kulczyk, (2014). Stan i perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej w Polsce / Conditions and Prospects for the Development of Ornithological Tourism in Poland. Turyzm / Tourism. Tom: 24, Zeszyt: 2, s. 17-24.