PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Korotaj-Kokoszczyńska Maria

Tytuł/Stopieńdr
ImięMaria
NazwiskoKorotaj-Kokoszczyńska
Jednostka Zakład Geomorfologii
Telefon225520672
Pokój12
Emailmajkor@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Geomorfologia Polski
Historia odkryć geograficznych I
Przyrodnicze podstawy gospodarowania
Przyrodnicze podstawy gospodarowania I
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju przestrzennego
Seminarium licencjackie I
Zasady gospodarowania surowcami
Ćwiczenia terenowe: Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej
Geomorfologia
Historia odkryć geograficznych II
Proseminarium licencjackie
Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia
Środowiskowe uwarunkowania rozwoju
Zasady gospodarowania surowcami