PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Kowalski Paweł

Tytuł/Stopieńdr
ImięPaweł
NazwiskoKowalski
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225521511
Pokój19
Emailpkowalsk@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Kartografia i topografia I
Kartografia w mediach
Projektowanie wspomagane komputerem
Projektowanie wspomagane komputerem I
Projektowanie wspomagane komputerem II
Rysunek techniczny i planistyczny – grafika komputerowa
Grafika mapy
Kartografia i topografia II
Projektowanie wspomagane komputerem I
Projektowanie wspomagane komputerem II
Rysunek techniczny
Szkolenia terenowe - topografia