PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Kowalski Paweł

Tytuł/Stopieńdr
ImięPaweł
NazwiskoKowalski
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225521511
Pokój19
Emailpkowalsk@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 16:30-17:15
(2017L) czwartek 13:00-14:00
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły w czasopismach

Grafika mapy
Kartografia i topografia I
Kartografia w mediach
Projektowanie wspomagane komputerem I
Rysunek techniczny i planistyczny – grafika komputerowa
Grafika mapy
Kartografia i topografia II
Podstawy kartografii
Projektowanie wspomagane komputerem
Projektowanie wspomagane komputerem II
Szkolenia terenowe - topografia