PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Krówczyńska Małgorzata

Tytuł/Stopieńdr
ImięMałgorzata
NazwiskoKrówczyńska
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225521506
Pokój106
Emailmkrowczynska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 11:30-12:30
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Ewa Wilk, Małgorzata Krówczyńska, Gabriela Olędzka, Piotr Pabjanek, (2015). Składowanie i transport wyrobów zawierających azbest w świetle obowiązującego prawa. [w:] Nauka w służbie przyrodzie – wybrane zagadnienia. s. 127-139. Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, Piotr Pabjanek, Maria Szepietowska, Gabriela Olędzka, (2015). Analiza możliwości wykorzystania zdjęć lotniczych do inwentaryzacji eternitu. [w:] Zdrowie Praca Środowisko - współczesne dylematy = Health, Work and Environment - contemporary dilemmas. s. 193-204. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

Gabriela Olędzka, Ewa Wilk, Małgorzata Krówczyńska, (2015). Skutki zdrowotne uwalniania azbestu do środowiska - stan wiedzy. [w:] Praca Środowisko Edukacja - wzajemne korelacje = Work, Environment and Education - mutual correlations. s. 133-144. Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy.

Marcin Sobczak, Bogdan Zagajewski, Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, Anna Jarocińska, Piotr Pabjanek, Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Marlena Kycko, (2014). Teledetekcyjne metody badania wód śródlądowych. [w:] Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego. s. 65-74. Susz-Toruń.

Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, (2013). Aerial imagery and geographic information systems used in the asbestos removal process in Poland. [w:] Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, EARSeL, Symposium Proceedings. s. 823-828. Matera: EARSeL i CNR.

Małgorzata Krówczyńska, (2013). Use of spectral and structural features of objects for land use mapping based on satellite imagery. [w:] Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, EARSeL, Symposium Proceedings. s. 599-604. Matera: EARSeL i CNR.

Anna Smelcerz, Małgorzata Krówczyńska, Edyta Woźniak, (2013). Mapa zakwitu sinic w Morzu Bałtyckim. [w:] Kalejdoskop GIS Tom 2. s. 104-105. Warszawa: Esri Polska Sp. z o.o..

Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, Magdalena Wrzesień, Anna Kozłowska, Małgorzata Krówczyńska, (2007). Kartowanie górskich zbiorowisk roślinnych z użyciem zobrazowań hiperspektralnych DAIS7915. [w:] Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. s. 137-150. Zakopane: Wydawnictwa TPN.

Marcin Sobczak, Alicja Folbrier, Małgorzata Krówczyńska, Piotr Pabjanek, Magdalena Wrzesień, Bogdan Zagajewski, Anna Kozłowska, (2005). Assessment of the potential of hyperspectral data and techniques for mountain vegetation analysis. [w:] Imaging Spectroscopy. New quality in environmental studies. s. 691-708. Warszawa: EARSeL & Warsaw University.

Adam Iwaniak, Małgorzata Krówczyńska, Witold Paluszyński, (2004). Data analysis techniques. [w:] Proceedings of the 23rd Symposium of the EARSeL, Ghent, Belgium 2-5 June 2003, Remote Sensing in TRansition. s. 109-115. Rotterdam: Millpress.

Małgorzata Krówczyńska, (2003). The preparation of map of land use in mazowieckie voideship bassed on satellite images from NOAA Satellite with AVHRR Scanner. [w:] Geoinformation for Europen-wide Integration. s. 0-0. Rotterdam, Netherlands: Millpress.

Artykuły w czasopismach

Ewa Wilk, Małgorzata Krówczyńska, Piotr Pabjanek, (2015). Determinants influencing the amount of asbestos-cement roofing in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 3, s. 82-86.

Ewa Wilk, Małgorzata Krówczyńska, Bogdan Zagajewski, (2014). Asbestos manufacturing plants in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 53-58.

Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, Bogdan Zagajewski, (2014). The Electronic Spatial Information System – tools for the monitoring of asbestos in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 59-64.

Bogdan Zagajewski, Marcin Sobczak, Małgorzata Krówczyńska, Magdalena Zwijacz-Kozica, (2005). Cyfrowe przetwarzanie zdjęć hiperspektralnych. Teledetekcja Środowiskowa. Tom: 36, s. 78-95.

Adam Iwaniak, Małgorzata Krówczyńska, Witold Paluszyński, (2002). Użycie sieci neuronowych do klasyfikacji obdszarów miejskich na zdjęciach satelitarnych. Acta Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum. Tom: 1, Zeszyt: 1-2, s. 5-13.

(2014) Assessment of Vegetation damages using Remote Sensing (AVeReS); Okres: 2013-2015; [uczestnik]; 4000107684/13/NL/KML,388
(2013) Assessment of Vegetation damages using Remote Sensing (AVeReS); Okres: 2013-2015; [uczestnik]; 4000107684/13/NL/KML,
Fotointerpretacja/teledetekcja
Metody pozyskiwania i analizy danych przestrzennych
Teledetekcja
Teledetekcyjny monitoring środowiska
Teledetekcja środowiska
Zintegrowane techniki pomiarowe środowiska